Categorieën
Nieuws

Symposium Rookvrije Generatie & tabaksaccijns

Op maandagavond 5 februari organiseerden de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds in ProDemos het symposium Rookvrije Generatie & tabaksaccijns voor Tweede Kamerleden. Naast Tweede Kamerleden zat de zaal vol met partners van de Alliantie Nederland Rookvrij (ANR).

Na een introductie door ANR-voorzitter Floris Italianer, kwamen Reina de Kinderen (kennisadviseur Alliantiebureau, voorheen postdoconderzoeker Universiteit Maastricht) en Wim Spit (senior Partner Ecorys) aan het woord over de maatschappelijke kosten en baten van tabaksontmoedigingsbeleid. Uit hun verhaal bleek niet alleen hoe essentieel het verhogen van de tabaksaccijns is om de rookprevalentie in Nederland terug te dringen, maar ook dat tabaksontmoedigingsbeleid leidt tot maatschappelijke baten in brede zin (uitgedrukt in monetaire termen). Argumenten die regelmatig tegen het verhogen van de tabaksaccijns worden gebruikt, zoals toenemende grenseffecten en de negatieve korte- en middellange termijn impact op bepaalde sectoren, zijn niet uit de lucht gegrepen, maar de effecten zijn veel beperkter dan vaak wordt verondersteld. De overkoepelende conclusie dat tabaksontmoediging zowel vanuit gezondheids- als financieel oogpunt wenselijk is, blijft dan ook stevig staan.

Ook Corné van Walbeek, de Zuid-Afrikaanse professor bij de School of Economics in Kaapstad, maakte duidelijk dat het bewijs voor de effectiviteit van tabaksaccijnsverhogingen veelomvattend is. Tabaksproducten zijn in Nederland nog relatief betaalbaar in vergelijking met andere landen en de accijnzen kunnen dan ook nog flink omhoog.

Deze conclusies leverde voldoende stof op voor discussie met de Kamerleden. Steven van Weyenberg (D66), Carla Dik-Faber (CU) en Anne Kuik (CDA) beaamden alle drie hoe belangrijk het is om te komen tot een Rookvrije Generatie. Zij zijn zelf voorstander van een verdere verhoging van de accijnzen, maar geven aan dat dit niet eenvoudig is. Volgens van Weyenberg zouden de ideale accijnsopbrengsten 0 euro zijn, omdat dan niemand meer rookt. Ook andere maatregelen zijn nodig om te komen tot een Rookvrije Generatie. Zo gaf Anne Kuik bijvoorbeeld aan dat er nog veel winst te behalen valt als het gaat om rookvrije zwangerschappen. Dik-Faber is ervan overtuigd dat staatssecretaris Blokhuis deze kabinetsperiode het voor elkaar gaat krijgen dat een stuk minder jongeren beginnen met roken. Een mooie ambitie, waar wij ons gezamenlijk met de staatssecretaris voor gaan inzetten. Immers, gezamenlijk komen wij tot een Rookvrije Generatie!

Categorieën
Nieuws

Gehele verslavingszorg gaat aangifte doen tegen tabaksindustrie wegens ‘mishandeling’

De gehele verslavingszorg gaat aangifte doen tegen de tabaksindustrie wegens ‘mishandeling’. Verslavingskunde Nederland volgt hiermee het voorbeeld van het ziekenhuis Antoni van Leeuwenhoek. De organisatie zal dinsdag aangifte doen, zo bevestigt een woordvoerder tegen het Algemeen Dagblad.

Van het verslavingszorgnetwerk maken onder andere acht instellingen voor verslavingszorg deel uit, evenals het Trimbos-instituut en GGZ Nederland.

Met de aangifte van Verslavingskunde Nederland probeert ook de verslavingszorg justitie zover te krijgen een strafzaak te beginnen tegen de vier grote tabaksproducenten van Nederland. ‘Het is zó moeilijk iemand in de spreekkamer van zijn rookverslaving af te krijgen’ zegt verslavingsarts en woordvoerder Robert van de Graaf. ‘We zijn er klaar mee. Het criminele product sigaret en alle ‘dealers’ moeten worden aangepakt. Dit product is zó schadelijk. Onvoorstelbaar dat het gewoon bij de supermarkt ligt.’

Vorige week besloot al het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) aangifte te doen tegen de tabaksindustrie. Met deze stap sluit het Amsterdamse instituut, dat gespecialiseerd is in de behandeling van kanker, zich aan bij de lopende strafzaak die advocaat Bénédicte Ficq in 2016 aanspande tegen vier grote tabaksfabrikanten.  Met de stap van het ziekenhuis mengde voor het eerst een Nederlands ziekenhuis zich in een strafrechtelijke procedure tegen de tabaksindustrie. Eerder sloot onder meer KWF Kankerbestrijding zich aan bij de zaak van Ficq. Allen klagen de vier tabaksfabrikanten aan voor zware mishandeling, opzettelijke benadeling van de gezondheid en valsheid in geschrifte.

Volgens het Antoni van Leeuwenhoek is het nu ‘dweilen met de kraan open’, zolang een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking verslaafd is aan sigaretten. Dagelijks bekopen 55 mensen in Nederland hun rookgedrag met de dood, becijfert het ziekenhuis.

‘Maar liefst 30 procent van de AVL-patiënten sterft aan de gevolgen van roken’, aldus het Antoni van Leeuwenhoek in een persbericht. Tabaksfabrikanten zijn daar mede schuldig aan, stelt de bestuursraad van het ziekenhuis, omdat zij ‘willens en wetens mensen verslaafd maken aan het meest kankerverwekkende product dat er is: de sigaret’.

Bron: Volkskrant

Categorieën
Nieuws

Alliantie Nederland Rookvrij enthousiast over initiatiefwetsvoorstel D66

De Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds, verenigd in de Alliantie Nederland Rookvrij!, zijn enthousiast over het initiatiefwetsvoorstel van D66.Met dit initiatiefwetsvoorstel krijgen verantwoordingsorganen (VO) meer instemmingsrecht op het gebied van beleggingsbeleid. In het VO zijn alle deelnemers van een pensioenfonds vertegenwoordigd. Vaak worden VO-leden verkozen via directe verkiezingen. Door deelnemers meer invloed te geven op het beleggingsbeleid, is de verwachting dat veel pensioenfondsen niet langer in tabak willen beleggen.

Floris Italianer, directeur van de Hartstichting en voorzitter van de Alliantie Nederland Rookvrij!:
“Wij juichen dit initiatief van D66 van harte toe. Het merendeel van de Nederlanders wil helemaal niet dat hun pensioengeld wordt belegd in de tabaksindustrie. Door pensioendeelnemers een stem te geven, wordt hen de kans geboden om direct invloed uit te oefenen op het beleid van hun pensioenfonds. Het is dan een kwestie van tijd voordat nagenoeg alle pensioenfondsen in Nederland stoppen met beleggen in deze dodelijke sector.

Begin dit jaar nam pensioenfonds ABP het besluit om te stoppen met beleggen in tabak. “Een mooie en belangrijke stap die getuigt van leiderschap” aldus Italianer. ABP is verreweg het grootste pensioenfonds van Nederland als het gaat om belegd vermogen en de mondiale nummer vijf. Er zijn nog een paar honderd Nederlandse pensioenfondsen die nog niet het besluit hebben genomen om te stoppen met investeren in de tabaksindustrie.

Omvang van het probleem
Roken is verreweg de nummer één vermijdbare oorzaak van ziekte en sterfte in Nederland. Jaarlijks sterven 20.000 Nederlanders aan de gevolgen van roken. Wekelijks raken honderden kinderen verslaafd aan tabak. Niet voor niets zijn de meerderheid van de Nederlanders en het nieuwe kabinet voorstander van een Rookvrije Generatie: een maatschappij waarin niemand meer overlijdt aan de gevolgen van roken en kinderen rookvrij opgroeien. Roken is geen vrije keuze, maar vanwege de sterke verslaving juist een beperking van die vrije keuze. Door de tabaksindustrie wordt zeer doelgericht een combinatie van giftige toevoegingen gebruikt die speciaal zijn ontwikkeld om te verslaven en het roken te vergemakkelijken. De meeste mensen beginnen met roken als kind en juist kinderen zijn extra gevoelig voor verslaving, die door de tabaksindustrie moedwillig wordt gecreëerd.

Categorieën
Nieuws

Antoni van Leeuwenhoek doet aangifte tegen tabaksproducenten

Het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) doet als eerste ziekenhuis/onderzoeksinstituut in Nederland aangifte in de lopende strafzaak tegen de tabaksproducenten. Met de aangifte vraagt het AVL aan het Openbaar Ministerie om stappen te ondernemen tegen de tabaksproducenten. Volgens het AVL is het ‘dweilen met de kraan open’ en dat moet stoppen. Uit cijfers blijkt dat maar liefst 30% van de AVL patiënten sterft aan de gevolgen van roken. Landelijk sterven in Nederland elke dag minstens 55 mensen door roken. Vrouwen overlijden nu al vaker aan longkanker dan aan borstkanker ten gevolge van hun rookgedrag van 20 jaar terug.

Volgens het Antoni van Leeuwenhoek hebben civiele procedures over de hele wereld het rookprobleem niet opgelost. “Iedere dag doen we er bij ons alles aan om patiënten met kanker de allerbeste zorg te geven. Onze onderzoekers en onze behandelaars zoeken continu naar oplossingen van het kankerprobleem en de beste behandeling voor al hun patiënten. Tegelijkertijd zien we de tabaksproducenten willens en wetens mensen verslaafd maken aan het meest kankerverwekkende product dat er is: de sigaret”, aldus prof. dr René Medema voorzitter van de Raad van Bestuur van het AVL. “Maar liefst 30% van alle kankerpatiënten krijgt de ziekte door roken. Veel mensen realiseren zich nog steeds niet voldoende dat twee van de drie rokers aan de gevolgen van tabak ook daadwerkelijk overlijdt. Een kwart van hen al voor hun pensioen. Roken is ook van invloed op het ontstaan van o.a. chronische ziektes zoals COPD, hart -en hersenfalen. Het risico op bijvoorbeeld een hartinfarct is drie tot zes keer zo hoog.”

Oproep

Het is niet de eerste keer dat het Antoni van Leeuwenhoek haar stem tegen de tabaksindustrie
laat horen. Afgelopen jaar deed de Raad van Bestuur al een oproep aan de onderhandelaars van het huidige kabinet. Hen werd gevraagd om in deze nieuwe regeerperiode ook te gaan werken aan een rookvrije samenleving. Roken is volgens het AVL één van de heftigste verslavingen, de tabaksindustrie weet dat en speelt daar op schandelijke wijze op in. De schuld van de verslaving ligt dan ook bij de tabaksindustrie, niet bij hen die willens en wetens verslaafd zijn gemaakt.

Aangifte

Voor het Antoni van Leeuwenhoek heeft de door artsen afgelegde ‘eed van Hippocrates’ gekoppeld aan de AVL-doelstellingen en voortschrijdend inzicht, de organisatie ertoe bewogen om juist nu aangifte te doen. Medema: “Onze doelstelling is om de ziekte kanker te doorgronden en de behandeling ervan te verbeteren. Het kan dan niet zo zijn dat dit niet wordt gehaald en doorkruist wordt door tabaksproducenten. Vanuit onze missie enerzijds, de eed die onze artsen hebben afgelegd anderzijds en de maatschappelijke verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt, vinden dat we in moeten grijpen. Door nu als eerste aangifte te doen hopen we dat vele andere artsen, ziekenhuizen en/of onderzoeksinstellingen onze stap zullen volgen.”

Strafzaak

De aangifte in de lopende strafzaak tegen de tabaksproducenten wordt vandaag door strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq bij het OM in Amsterdam ingediend. Zij deed in 2016, namens een aantal maatschappelijke organisaties en patiënten, aangifte tegen de vier grootste tabaksfabrikanten die in Nederland actief zijn. Het gaat daarbij om zware mishandeling, opzettelijke benadeling van de gezondheid en valsheid in geschrifte. Het AvL sluit zich daarbij nu dus aan. Ficq is erg blij met deze stap en de oproep van het Antoni van Leeuwenhoek: “Artsen moeten zich veel meer verdiepen in nicotineverslaving om zo hun patiënten beter te kunnen voorlichten. Uitleggen hoe ze worden voorgelogen, wat nicotineverslaving is en hoe moedwillig en kwaadaardig de fabrikant en het product zijn”, stelt Ficq. “Je bent niet alleen een goede arts als je patiënten goed behandelt, maar ook als je een preventieve, voorlichtende taak ziet. Deze stap van het AvL helpt hierin enorm. De tabaksindustrie moet gestopt worden. Zeker als je weet dat de industrie nu kwetsbare mensen in de derde wereld massaal aan het roken probeert te krijgen. Ik vind dat onwaarschijnlijk misdadig.”

Bron: AVL

Categorieën
Nieuws

Universiteit Utrecht verbreekt financiële band met PMI Impact

De Universiteit Utrecht heeft aan PMI Impact laten weten geen prijs te stellen op financiering van een onderzoek naar tabakssmokkel. Het onderzoek door prof. Vervaele gaat door, maar wordt gefinancierd door de universiteit zelf.

“Het bestrijden van tabakssmokkel is belangrijk”, zegt CvB-voorzitter Anton Pijpers. “Dat was ook reden om na ampele afweging in te stemmen met het indienen van het onderzoeksvoorstel bij PMI Impact; de wetenschappelijke onafhankelijkheid was gegarandeerd.” De financiering (360.000 euro in twee jaar) door een onafhankelijk fonds, betaald door de tabaksindustrie, kwam de universiteit de afgelopen periode op kritiek te staan van onder meer KWF en andere gezondheidsorganisaties. Pijpers: “Gezien de maatschappelijke discussie en op nadrukkelijk verzoek van voor ons zeer belangrijke partners, hebben we besloten een streep te zetten door de financieringsconstructie.”

KWF is verheugd over de stap van de universiteit. Directeur a.i. van KWF Sigrid Attema: “Dit is een verstandige stap. De tabaksindustrie is geen normale industrie en daarom is het onwenselijk dat ze wetenschappelijk onderzoek financieren.”

Onderzoek illegale tabakshandel

Prof. John Vervaele gaat vanaf komende maand met een interdisciplinair en internationaal team van juristen en criminologen onderzoeken hoe de handhaving van illegale tabakshandel binnen de EU verbeterd kan worden. Centrale vragen zijn hoe nationale autoriteiten illegale tabakshandel bestrijden, hoe de EU met nieuw beleid de handhaving kan verbeteren en op welke manier de EU het gedrag van landen en private partijen buiten de EU kan beïnvloeden. Om deze vragen te beantwoorden wordt een vergelijking gemaakt van het beleid van verschillende EU-lidstaten, wordt de aanpak van de VS en de EU naast elkaar gezet, en gaan de onderzoekers verschillende beleidsterreinen met elkaar vergelijken. De resultaten van het onderzoek zullen breed verspreid worden.

Vervaele: “Wij doen dit onderzoek vanwege het maatschappelijk belang dat ermee gediend is in termen van volksgezondheid en voordelen voor overheden. Het was en is cruciaal dat het onderzoek volledig onafhankelijk is, en iedereen kennis kan nemen van de resultaten. Dat is zo. Belangrijke afnemers van het onderzoek zijn: Europese en nationale beleidsmakers, douanediensten, politie, het OM en de rechterlijke macht.”

Bron: Universiteit Utrecht

Categorieën
Nieuws

MCL eerste volledig rookvrije ziekenhuis van Nederland

Per 1 januari 2018 is het MCL het eerste volledig rookvrije ziekenhuis van Nederland. Roken is uitgebannen binnen het gebouw én op het ziekenhuisterrein. De laatste rookvoorzieningen op het ziekenhuisterrein worden in de laatste weken van december en in de eerste week van januari verwijderd. Een rookvrij MCL geldt voor medewerkers, patiënten, bezoekers en alle anderen. Hiltje de Graaf, internist-oncoloog: ‘Ik ben er trots op dat ons ziekenhuis in dit opzicht het goede voorbeeld geeft. We willen het roken de zorg uit hebben en dat begint in Leeuwarden.’

Hiltje de Graaf is samen met enkele collega-artsen de initiatiefnemer voor het rookvrij ziekenhuis. Het initiatief is door de MCL-directie overgenomen. Het rookvrije beleid is gedurende de afgelopen twee jaar gefaseerd ingevoerd: al eerder stopten MCL-medewerkers met roken op het MCL-terrein en werd de rookruimte binnen het ziekenhuis gesloten. De Graaf: ‘Als artsen zien we elke dag de ernstige gevolgen die veel rokers ondervinden van tabaksgebruik. Het is niet meer dan logisch dat we het roken de zorg uit willen. En liefst uit de samenleving.’

De Graaf: ‘Veel ziekenhuizen hebben initiatieven om rookvrij te worden. Dat is een uitstekende ontwikkeling. Voor zo ver wij weten gaat het MCL hierin het verst: straks zijn er werkelijk geen rookvoorzieningen meer. Dus ook geen rookhokjes op het terrein. Niets. Daarmee lopen we landelijk voorop.’

Rokende patiënten die in het MCL worden opgenomen kunnen hulp krijgen. De Graaf: ‘Denk aan nicotinepleisters, nicotinekauwgom en dergelijke. Uit onderzoek blijkt overigens dat patiënten die geruime tijd vóór een geplande ingreep stoppen met roken minder kans hebben op complicaties. Ook dat beleid is bij enkele vakgroepen in het MCL al gemeengoed.’

Bron: MCL

Categorieën
Nieuws

ABP stopt met beleggen in tabak

ABP zet een volgende stap in haar duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid met het besluit om te stoppen met het beleggen in tabak. 

Floris Italianer, directeur van de Hartstichting en voorzitter van de Alliantie Nederland Rookvrij:

“ABP zet hiermee een grote stap op het gebied van tabaksontmoediging en het realiseren van de rookvrije generatie. Daar zijn wij ontzettend blij mee. Wij feliciteren ABP met deze belangrijke stap en het nemen van deze leiderschapsrol. Wij roepen andere leiders in de samenleving, zoals bestuurders van andere financiële instellingen, dienstverleners en supermarkten op om dit voorbeeld te volgen.

Roken is verreweg de nummer één vermijdbare oorzaak van ziekte en sterfte in Nederland. Jaarlijks sterven 20.000 Nederlanders aan de gevolgen van roken. Wekelijks raken honderden kinderen verslaafd aan tabak.Roken is geen vrije keuze, tabaksproducten worden bewust zo gemaakt dat ze verslaving stimuleren. We hebben het hier over een combinatie van bewerkte gifstoffen die is ontwikkeld om kinderen te verleiden roker te worden. Niet voor niets is de meerderheid van de Nederlanders en het nieuwe kabinet voorstander van een Rookvrije Generatie: een maatschappij waarin niemand meer overlijdt aan de gevolgen van roken en kinderen rookvrij opgroeien. ABP geeft het goede voorbeeld: het is hoog tijd om te stoppen met investeren in deze dodelijke sector.”

De beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’ is een initiatief van het de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Met een groeiend aantal partijen en personen werken ze toe naar een samenleving waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Dat lukt als iedereen samen het goede voorbeeld geeft en de omgevingen waar kinderen komen rookvrij maken. Iedereen kan iets doen. Zo gaan we samen op weg naar een Rookvrije Generatie.

Categorieën
Nieuws

Kruidvat en Trekpleister stoppen met verkoop tabaksproducten

Kruidvat en Trekpleister stoppen binnen twee jaar volledig met de verkoop van alle tabaksproducten. Hiermee willen de winkelketens het gebruik van tabak onder jongeren ontmoedigen. Zij zijn de eerste grote retailers in Europa die in dit kader stoppen met de verkoop van rookwaren. Ook zijn de drogisterijketens de eerste retailers die mee op weg gaan naar een Rookvrije Generatie en zich sterk maken voor de missie om opgroeiende kinderen te beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. De afbouw van de verkoop is op 1 januari gestart en vindt gefaseerd plaats. Aan het einde van 2018 verkoopt twee derde van de winkels geen tabaksproducten meer. Ook zullen in winkels die verbouwd of geopend worden geen tabakswaren meer worden verkocht.

Gezondheid is voor steeds meer consumenten een belangrijk thema. “Ook in onze winkels neemt gezondheid een steeds belangrijkere plaats in, zowel in ons assortiment als op het gebied van advisering. Met een uitgebreid en betaalbaar assortiment streven wij ernaar om onze klanten zo goed mogelijk te helpen op het gebied van een goede gezondheid. De verkoop van tabaksproducten past hier niet meer bij.”, zegt Gerard van Breen, CEO van A.S. Watson Health & Beauty Benelux, de moedermaatschappij van Kruidvat en Trekpleister. “Als eerste grote retailer nemen wij in onze winkels de verantwoordelijkheid door in de komende twee jaar te stoppen met de verkoop van tabakswaren. Op deze manier dragen wij bij aan een Rookvrije Generatie.”

Op weg naar een Rookvrije Generatie

Sigrid Attema, directeur a.i. van KWF Kankerbestrijding: `KWF en Kruidvat werken al jaren samen op het gebied van kankerbestrijding. We zijn trots dat Kruidvat deze stap zet op het gebied van bescherming van de jeugd tegen de schadelijke gevolgen van tabak. Het stoppen met de verkoop van tabak is een mooie bijdrage op weg naar een Rookvrije Generatie. Samen met het Longfonds en de Hartstichting zijn wij initiatiefnemer van de Rookvrije Generatie en we vinden het fantastisch dat Kruidvat zich hier ook voor gaat inzetten.`

De beslissing betreft niet alleen de ruim 1.100 winkels van Kruidvat en Trekpleister in Nederland. Ook in de meer dan 250 Belgische Kruidvat-winkels zijn eind 2019 geen tabakswaren meer verkrijgbaar.

Categorieën
Nieuws

’Rookvrije’ straat in Amsterdam

AMSTERDAM – ’Een mooie eerste stap’, noemt huisarts David Koetsier het rookverbod op de Amsterdamse veerponten van het GVB per 1 januari van dit jaar. Maar de initiatiefnemer van de maatregel hoopt roken de komende jaren nog verder te kunnen ontmoedigen om zo de jeugd op te laten groeien in een rookvrije omgeving. Daarvoor wordt zelfs de eerste ’rookvrije straat’ van Amsterdam aangewezen.

De huisarts in Noord stond met een zogenoemd ’raadsadvies’ aan de basis van de recent ingevoerde maatregel op de pont. „’Zien roken, doet roken’ wordt wel eens gezegd.”, legt hij uit. „Ik maak zelf geregeld gebruik van de pont en het viel me op hoeveel er op de pont werd gerookt. Maar het is ook een plek waar veel jongeren komen als ze door de stad pendelen op hun fiets. En omdat ons doel is om juist te voorkomen dat de nieuwe generatie gaat roken, heb ik het initiatief voor het rookverbod op de pont genomen.”

Rookverbod op pont

In het raadsadvies vroeg Koetsier het stadsbestuur tevens om ook de aanlegplaatsen van de pont, evenals bus-, tram- en metrohaltes rookvrij te maken: „Maar omdat die plekken tot de openbare ruimte behoren, wilde de gemeenteraad daarin nog niet meegaan, ook omdat het juridisch gecompliceerd ligt. Maar wellicht is dat iets voor de toekomst.” Plannen om extra initiatieven te nemen om ook de bus-, tram- en metrohaltes rookvrij te krijgen, heeft Koetsier niet. „Het rookverbod op de pont is wat mij betreft een goede eerste stap.”

Koetsier is bovendien betrokken bij zowel de huisartsenkring Amsterdam als het Amsterdams Rookalarm, een samenwerking tussen de huisartsenkring, GGD, Jellinek en 1ste Lijn Amsterdam. Vanuit het platform worden verschillende initiatieven ontplooid om de hoofdstad rookvrij te maken.

’Gezond gedrag stimuleren’

Koetsier: „Op 22 februari verklaren we bijvoorbeeld de Beverwijkstraat in Noord, waar onder meer het gezondheidscentrum, de huisartsenpraktijk en de bibliotheek gevestigd zijn, ’rookvrij’. Daarbij moet niet gedacht worden aan het strafbaar stellen van roken of politie die bekeuringen uitschrijft aan rokers, maar vooral om een signaal af te geven. Roken in eigen huis of op straat mag ook daar dus nog steeds, het gaat ons erom dat we gezond gedrag stimuleren en een goed voorbeeld geven. We merken dat er veel draagvlak voor ons initiatief is.”

Niet meer normaal

De pleitbezorger van het rookverbod zegt gedreven te worden door ervaringen die hij tegenkomt in zijn eigen praktijk: „Daarin kom ik veel patiënten tegen die geconfronteerd worden met de gevolgen van roken, bijvoorbeeld kanker of chronische longziekten. Van hen hoor ik dat ze veel moeite hebben om te stoppen met roken omdat het een verslaving is. Juist daarom moeten we voorkomen dat de nieuwe generatie begint met roken door te zorgen dat het een levensstijl is die we niet meer als normaal ervaren en actief ontmoedigen.”

Bron: Telegraaf

Categorieën
Nieuws

Kabinet-Rutte III omarmt de Rookvrije Generatie

Gisteren is het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III gepresenteerd. Hieruit blijkt onder meer dat het nieuwe kabinet de doelstelling om te komen tot een Rookvrije Generatie steunt. Bovendien gaat het nieuwe kabinet roken duurder maken door de tabaksaccijns jaarlijks te verhogen. Ook komt er een nationaal preventieakkoord, waarvan de aanpak van roken een belangrijk onderdeel uitmaakt. Dit preventieakkoord wordt gesloten met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen en -bonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds zijn blij met deze plannen van het nieuwe kabinet. Zij kijken ernaar uit om samen met het nieuwe kabinet, gemeenten en andere maatschappelijke partijen de handen ineen te slaan om een Rookvrije Generatie te realiseren en rookvrij opgroeien vanzelfsprekend te maken.

Zowel landelijk, regionaal en lokaal is er al veel aandacht voor een Rookvrije Generatie. Dit kenmerkt zich door de groei van het aantal partners, scholen, sportverenigingen, speeltuinen, ziekenhuizen en gemeenten die rookvrije stappen zetten. Met de steun van het nieuwe kabinet kunnen in de aankomende vier jaar grote en belangrijke stappen worden gezet in het beschermen van jongeren tegen de gevaren van roken en meeroken

De beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’ is een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds werken samen aan een Rookvrije Generatie. Met een groeiend aantal partijen en personen werken we toe naar een samenleving waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Dat lukt als we samen het goede voorbeeld geven en de omgevingen waar kinderen komen rookvrij maken. Iedereen kan iets doen. Zo gaan we samen op weg naar een Rookvrije Generatie. www.rookvrijegeneratie.nl