Stoptober

Stoptober is een wetenschappelijk onderbouwde én bewezen effectieve campagne die ondersteunt bij het stoppen met roken. Rokers die meedoen stoppen vanaf 1 oktober 28 dagen met roken. Stoptober heeft een positieve insteek waarbij sociale steun een kernelement is.  

De campagne is een samenwerkingsproject van verschillende organisaties die zich inzetten voor gezondheid. De initiatiefnemers zijn de Hartstichting, KWF en Longfonds en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Waarom Stoptober? 

Voor de gezondheid van de bevolking is het noodzakelijk dat het aantal rokers afneemt. Stoptober levert hier een belangrijke bijdrage aan: al meer dan 500.000 mensen deden de afgelopen tien jaar mee met Stoptober.

Aanpak 

28 dagen stoppen met roken is effectief: het duurt namelijk zo’n vier weken om een gewoonte af te leren. Dit blijkt ook uit onderzoek van het AMC: met Stoptober heb je vijf keer meer kans om het vol te houden. Van alle mensen die meededen aan Stoptober, blijft ongeveer 70% gestopt met roken na 28 dagen. Bijna de helft van de deelnemers is drie maanden later nog steeds gestopt. 

Wat ook uit onderzoek blijkt, is dat deelnemers veel steun ervaren van Stoptober en hun medestoppers. Door mee te doen aan Stoptober neemt het zelfvertrouwen toe en groeit de overtuiging dat stoppen met roken lukt. De belangrijkste redenen die deelnemers geven waarom Stoptober voor hen werkt: de Stoptober-app (38%), samen stoppen (37%), steun (38%) en duidelijk tijdspad (30%). 

Meer informatie 

Meer weten over Stoptober? Ga naar www.stoptober.nl