Over ons

Wie zijn we?

Gezondheidsfondsen voor Rookvrij is een stichting met als missie het realiseren van een samenleving waarin niemand (over)lijdt aan de gevolgen van (mee)roken. Hieronder vallen ook vernieuwde vormen van ‘roken’ zoals het gebruik van de e-sigaret.

De stichting is opgericht door de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds en heeft ten doel de oprichters te ondersteunen bij het verwezenlijken van hun inhoudelijke ambities op het terrein van tabaksontmoediging. De directeuren van deze gezondheidsfondsen vormen samen het bestuur van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij.

Onze strategie

We zetten ons in om:

  • het maatschappelijk en politiek draagvlak te vergroten voor rookvrij Nederland;
  • te voorkomen dat er nieuwe rokers bij komen;
  • huidige rokers te faciliteren en stimuleren om te stoppen met roken, bijvoorbeeld door Stoptober;
  • initiatieven te verbinden gericht op een rookvrije samenleving, hiervoor is het netwerk Nederland Rookvrij opgericht.

Samenwerking en partners

Vanwege de explosieve groei van het aantal partijen dat zich actief inzet voor een Rookvrije Generatie, bevinden we ons momenteel in een transitiefase naar een nieuwe organisatievorm. Gezondheidsfondsen voor Rookvrij en haar partners willen toe naar een netwerkorganisatie Nederland Rookvrij die minder gestuurd wordt vanuit één centrale regie en meer gestuurd wordt vanuit behoeften van groepen actieve deelnemers die gezamenlijk initiatieven ontplooien. Het netwerk biedt hiermee nog meer mogelijkheden voor verbinding en stimuleert samenwerking.