Over ons

Wie zijn we?

Gezondheidsfondsen voor Rookvrij is een stichting die streeft naar een samenleving waarin niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van (mee)roken. Hieronder vallen ook nieuwe vormen van roken, zoals het gebruik van de e-sigaret.

De stichting is opgericht door de Hartstichting, KWF en Longfonds en heeft als doel de oprichters te helpen met hun inhoudelijke ambities op het gebied van tabaksontmoediging. De directeuren van deze gezondheidsfondsen vormen samen het bestuur van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij.

Onze strategie

We zetten ons in om:

  • het maatschappelijk en politiek draagvlak te vergroten voor rookvrij Nederland;
  • te voorkomen dat er nieuwe rokers bij komen;
  • huidige rokers te faciliteren en stimuleren om te stoppen met roken;
  • initiatieven te verbinden gericht op een rookvrije samenleving, waarvoor het netwerk Nederland Rookvrij is opgericht.
Samenwerking en partners

Het bundelen van krachten is een van de meest bepalende factoren geweest van het succes dat we de afgelopen jaren op het gebied van tabaksontmoediging hebben bereikt. Vanaf 2015 werken we samen met verschillende partners met één gezamenlijke focus en strategie aan een rookvrij Nederland. Dit heeft geleid tot een brede beweging op weg naar een Rookvrije Generatie en een explosieve groei van het aantal partijen dat zich hier actief voor inzet. Daarmee hebben we een volgende fase bereikt. Begin 2020 is het netwerk Nederland Rookvrij opgericht. Binnen dit netwerk ontplooien groepen actieve deelnemers initiatieven vanuit hun behoeften. Het netwerk biedt hiermee nog meer mogelijkheden voor verbinding en stimuleert samenwerking.