Partners

Vanwege de explosieve groei van het aantal partijen dat zich actief inzet voor een Rookvrije Generatie, bevinden we ons momenteel in een transitiefase naar een nieuwe organisatievorm. Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (voorheen Alliantie Nederland Rookvrij) en haar partners willen toe naar een netwerkorganisatie Nederland Rookvrij die minder gestuurd wordt vanuit één centrale regie en meer gestuurd wordt vanuit behoeften van meer groepen actieve deelnemers die gezamenlijk initiatieven ontplooien. Het netwerk biedt hiermee nog meer mogelijkheden voor verbinding en stimuleert samenwerking. De huidige partners zijn: