‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’

In onze dromen worden we morgen wakker in een Nederland waar de Rookvrije Generatie een feit is, een rookvrij Nederland. Er begint niemand meer met roken en de verwaarloosbare kleine groep rokers die nog over is krijgt goede zorg. Het gebruik van andere ongezonde middelen is hierdoor niet toegenomen.

Waarom een Rookvrije Generatie?

Roken is de belangrijkste vermijdbare oorzaak van ziekte en overlijden. In Nederland sterven elk jaar meer dan 20.000 mensen aan de gevolgen van roken en meeroken. Iedere week raken honderden kinderen verslaafd aan roken. Gezondheidsfondsen voor Rookvrij wil dit voorkomen door opgroeiende kinderen te beschermen. Samen met honderden partijen in Nederland zetten wij ons in voor het realiseren van een Rookvrije Generatie. Met onze interventies groeien we mee met de kinderen die vanaf 2017 worden geboren. We zorgen ervoor dat zij beschermd worden tegen blootstelling aan tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Zodat alle kinderen die vanaf 2035 volwassen worden niet roken en daar ook niet mee beginnen.

Aanpak

Centraal in onze aanpak staat dat er steeds meer maatschappelijk draagvlak komt voor tabaksontmoediging en dat een groeiend aantal personen en partijen stappen zet op weg naar een Rookvrije Generatie. De afgelopen jaren zijn door een steeds verder groeiende groep actieve partijen grote stappen gezet. Zo is een beweging ontstaan. Nú willen we de beweging op weg naar een Rookvrije Generatie in Nederland verder versnellen en onomkeerbaar verankeren.

We zijn er nog niet

Hoewel er veel steun is voor de Rookvrije Generatie onder publiek, maatschappelijke partijen en overheid moet er nog veel gebeuren om dit echt voor elkaar te krijgen. We bevinden ons in een cruciale fase. De afgelopen jaren zijn we er met de Rookvrije Generatie in geslaagd de tabaksdiscussie de goede kant op te kantelen. Nu willen we doorschakelen naar een hogere versnelling. Om zo snel mogelijk een eind te maken aan alle ziekte en sterfte door roken. Rookvrij is óók zonder vernieuwde vormen van ‘roken’, zoals de e-sigaret.

Netwerk Nederland Rookvrij

Om het enorme aantal partijen dat zich actief inzet voor een rookvrij Nederland te verbinden en de samenwerking te stimuleren, is in 2019 het netwerk Nederland Rookvrij opgericht. Dit netwerk wordt gestuurd vanuit de behoeften van groepen actieve deelnemers die gezamenlijk in coalities initiatieven ontplooien. Gezondheidsfondsen voor Rookvrij investeert als één van de kernpartners in de ontwikkeling van dit netwerk, door mensen en middelen ter beschikking te stellen ten behoeve van een basisinfrastructuur, bestaande uit digitale communicatie platforms en netwerkbijeenkomsten. Daarnaast vormen we gerichte coalities binnen het netwerk in het belang van onze doelen en activiteiten op weg naar een Rookvrije Generatie. 

Samen op weg naar een Rookvrije Generatie

Gezondheidsfondsen voor Rookvrij blijft het merk Rookvrije Generatie vanuit de strategie van de routekaart ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’ beheren en ondersteunen. Daarnaast stellen we het merk ter beschikking voor activiteiten die bijdragen aan het realiseren van een Rookvrije Generatie. Hiermee beïnvloeden we het beleid en de wetgeving van de overheid positief, verdwijnt de macht van de tabaksindustrie en stimuleren we Nederlanders te kiezen voor een rookvrij leven.

Het is onze missie om een samenleving te realiseren waarin niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van roken.

Ga voor meer informatie naar www.rookvrijegeneratie.nl