‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’

Onze ambitie: een Rookvrije Generatie

Roken is de belangrijkste vermijdbare oorzaak van ziekte en overlijden. In Nederland sterven elk jaar meer dan 20.000 mensen aan de gevolgen van roken en meeroken. Iedere week raken honderden kinderen verslaafd aan roken. Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (voorheen Alliantie Nederland Rookvrij) wil dit voorkomen door opgroeiende kinderen te beschermen. Samen zetten wij ons in voor het realiseren van een Rookvrije Generatie.

Met onze interventies groeien we mee met de kinderen die vanaf 2017 worden geboren. We zorgen ervoor dat zij beschermd worden tegen blootstelling aan tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Zodat alle kinderen die vanaf 2035 volwassen worden niet roken en daar ook niet mee beginnen.

Centraal in onze aanpak staat dat er steeds meer maatschappelijk draagvlak komt voor tabaksontmoediging en dat een groeiend aantal personen en partijen stappen zet op weg naar een Rookvrije Generatie.

Dat hebben we de afgelopen jaren met een groeiende groep actieve partners zeer succesvol gedaan binnen de Alliantie Nederland Rookvrij.

Omdat het aantal partijen dat zich actief inzet voor een Rookvrije Generatie hierdoor de laatste tijd explosief is gegroeid, bevinden we ons momenteel in een transitiefase naar een nieuwe organisatievorm. Gezondheidsfondsen voor Rookvrij en haar partners willen toe naar een netwerkorganisatie Nederland Rookvrij die minder gestuurd wordt vanuit één centrale regie en meer gestuurd wordt vanuit behoeften van groepen actieve deelnemers die gezamenlijk initiatieven ontplooien. Het netwerk biedt hiermee nog meer mogelijkheden voor verbinding en stimuleert samenwerking.

Met de start van Nederland Rookvrij vervalt de naam van de Alliantie Nederland Rookvrij. De samenwerkende drie gezondheidsfondsen (Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds) gaan verder als Gezondheidsfondsen voor Rookvrij en maken als deelnemer deel uit van Nederland Rookvrij. Gezondheidsfondsen voor Rookvrij ondersteunt bij het bouwen van het netwerk. De stappen die we als samenwerkende gezondheidsfondsen zetten op weg naar een Rookvrije Generatie gaan onverminderd door, en zullen voor een groot deel in coalities binnen het netwerk plaatsvinden. Wij blijven het merk Rookvrije Generatie vanuit de strategie van de routekaart ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’ beheren en ondersteunen. Het merk blijft dus beschikbaar voor activiteiten die bijdragen aan het realiseren van een Rookvrije Generatie.

Hiermee beïnvloeden we het beleid en de wetgeving van de overheid positief, verdwijnt de macht van de tabaksindustrie en stimuleren we de Nederlanders te kiezen voor een rookvrij leven.

Het is onze missie om een samenleving te realiseren waarin niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van roken.

Ga voor meer informatie naar www.rookvrijegeneratie.nl