Categorieën
Nieuws

Reactie op artikel Trouw

26 maart 2019

Vandaag verscheen in Trouw een artikel met de titel ‘Antirookclub zet longartsen buiten de deur’.

In dit artikel wordt aandacht besteed aan het beëindigen van het partnerschap tussen de Alliantie Nederland Rookvrij en de Stichting Rookpreventie Jeugd en aan het stopzetten van de financiering van TabakNee door KWF Kankerbestrijding. In dit artikel, en de artikelen die hierna zijn verschenen, wordt geschreven dat de activistische toon van de Stichting Rookpreventie Jeugd reden was voor het beëindigen van de samenwerking. Echter, de beëindiging  van de formele samenwerking via een partnership in de Alliantie heeft als reden dat we verschillen van inzicht in de strategische koers. We delen wel het gezamenlijke doel, het gevoel van urgentie en de wil om ons doel zo snel mogelijk te bereiken. Maar verschillen in inzicht over wat de meest doeltreffende weg is om dit realiseren.

De Alliantie Nederland Rookvrij (ANR) heeft tot doel de schade door tabak zo snel mogelijk terug te dringen. De urgentie is hoog aangezien jaarlijks 20.000 mensen in Nederland aan roken overlijden en er elke week weer nieuwe jongeren met roken beginnen.

Om hier een einde aan te maken, heeft de ANR het initiatief genomen om zo snel mogelijk tot een Rookvrije Generatie te komen, waar iedereen een verantwoordelijkheid in heeft.

Inmiddels is deze beweging uitgegroeid tot een groot succes doordat meer dan 800 sportverenigingen al rookvrij zijn, veel gemeenten beleid ontwikkelen, zo’n 150 partijen zich formeel hebben aangesloten bij de Alliantie Nederland Rookvrij en ook de politiek heeft de Rookvrije Generatie omarmd. Eerst door opname in het Regeerakkoord en daarna door een concretere vertaling te maken naar het Preventieakkoord met daarin zo’n 130 maatregelen om te komen tot een Rookvrije Generatie.

Het is goed om te zien dat de Rookvrije Generatie en de strategie om daar te komen door partijen met elkaar te verbinden, zo aanspreekt.

Uiteraard hebben ook wij liever dat er vandaag niemand meer begint met roken of overlijdt aan de gevolgen ervan. We weten echter dat dat niet realistisch is en zijn daarom blij met de veranderingen in de maatschappij en een mooi Preventieakkoord dat effectief zal bijdragen aan het zo snel als mogelijk realiseren van een Rookvrije Generatie.

De ANR gaat de samenwerking met de SRPJ op een andere manier vormgeven dan via een formeel partnership. Een formeel partnerschap gaat immers gepaard met het mede uitdragen van de gezamenlijke strategie om te komen tot minder schade door tabak. En die strategie wordt niet onderschreven door de SRPJ. ANR heeft nadrukkelijk aangegeven wel graag op een andere manier samen te willen werken en heeft SRPJ daartoe uitgenodigd in gesprek te gaan. We staan immers voor hetzelfde doel: geen ziekte en sterfte meer door roken en vooral zorgen dat de komende generatie vrij van tabak opgroeit.

Het bestuur van de SRPJ laat in haar brief dd 17 maart 2019  weten het besluit van de ANR te betreuren en als eenzijdige actie te zien, maar ‘desalniettemin  te hopen op een goede samenwerking op gebieden waar we elkaar wél kunnen vinden’.

De ANR de heeft de longartsen de Kanter en Dekker altijd gesteund in hun activiteiten en zijn ze dankbaar voor wat ze hebben weten te bereiken. In 2012 ontvingen ze van KWF de Muntendamprijs als erkenning voor hun activiteiten op het terrein van kankerbestrijding. En in de jaren daarna middels financiële steun voor het ontplooien van hun activiteiten zoals de campagne Rookalarm, TabakNee en de strafzaak tegen de tabaksindustrie.

De afgelopen jaren is ook aangegeven dat het belangrijk is andere financieringsbronnen te zoeken. We zijn daarom blij dat het NTvG ook financieel bijdraagt aan de activiteiten van de SRPJ.

Zoals gebruikelijk bij toekenningen (subsidies) gaan financiële toekenningen gepaard met financieringsvoorwaarden waar de ontvangende partij aan moet voldoen. Als dat niet gebeurt, dan wordt de ontvanger daarop aangesproken. Dat is ook gebeurd met de financiering van KWF aan de SRPJ mbt TabakNee. Er zijn verbeterafspraken gemaakt die alsnog niet werden nagekomen. Daarom is uiteindelijk besloten geen vervolgfinanciering meer aan TabakNee te geven.

Het is wat ANR betreft belangrijk om in een samenwerking elkaar aan te kunnen spreken op zaken die goed en minder goed gaan en gezamenlijk tot een oplossing te komen, danwel het gesprek aan te gaan over de onderwerpen waar we over verschillen van inzicht. Dat hebben we ook steeds gedaan. Je hoeft het ook niet altijd met elkaar eens te zijn om effectief samen te kunnen werken. Dat is altijd de insteek van ANR geweest.

We nodigen de SRPJ, wederom, van harte uit om op korte termijn met ons alsnog het gesprek aan te gaan over het verder vormgeven van onze samenwerking en hoe we elkaar en onze activiteiten in de toekomst nog beter kunnen versterken zodat we onze doelstellingen kunnen bereiken.