Categorieën
Nieuws

Nieuw coalitieakkoord biedt kansen voor een Rookvrije Generatie

De Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds) zijn blij met de aandacht die het nieuwe kabinet heeft voor preventie en het verkleinen van de gezondheidsverschillen in het vandaag gepubliceerde coalitieakkoord. Wij rekenen erop dat het nieuwe kabinet vervolgstappen gaat zetten op weg naar een Rookvrije Generatie.

Recht op gezond leven

Roken is namelijk de belangrijkste vermijdbare oorzaak van ziekte en overlijden in Nederland. Het gaat hierbij veelal om mensen met een midden- of lagere sociaaleconomische positie. Zij hebben het recht om langer gezond te leven. De daling van het aantal jongeren dat sigaretten rookt zet bovendien niet door. En het aantal jongeren dat vapet is veel te hoog.

Effectieve strategieën

Er zijn heldere aanbevelingen en bewezen effectieve strategieën om hier iets aan te doen, zoals structurele prijsverhogingen van tabaksproducten en e-sigaretten (vapes), een snellere afbouw van tabaksverkooppunten en meerjarige campagnes. Dat strookt niet met het voornemen van de coalitie om juist te bezuinigen op de leefstijlpreventiebudgetten. Ook missen de gezondheidsfondsen de jaarlijkse verhoging van de tabaksaccijns in de financiële bijlage van het coalitieakkoord.  

Hoewel het meer centraal stellen van preventie wordt genoemd in het coalitieakkoord, ontbreken concrete, voortvarende maatregelen en wordt er juist gesneden in de leefstijlpreventiebudgetten. Hartstichting, KWF en Longfonds dringen er bij het nieuwe kabinet op aan om bij de verdere uitwerking van het coalitieakkoord concrete en effectieve maatregelen op te nemen en met urgentie uit te voeren

Rookvrije Generatie

Niemand wil immers dat kinderen gaan roken (waaronder vapen). Het is een dodelijke verslaving waar je niet makkelijk vanaf komt. Toch beginnen nog iedere week honderden kinderen met roken. Ruim de helft van de mensen die blijft roken, sterft vroegtijdig aan de gevolgen ervan. Dat zijn ongeveer 20.000 Nederlanders per jaar. Daarom moet ieder kind de kans krijgen om rookvrij op te groeien. Daar hebben we het kabinet hard bij nodig. 

De volgende maatregelen zijn de komende periode cruciaal voor het realiseren van een Rookvrije Generatie: 

 1. Jaarlijkse prijsverhogingen van tabak & e-sigaretten (vapes) en extra inzet op stoppen met roken; 
 2. E-sigaretten (vapes) op dezelfde manier behandelen als traditionele sigaretten, denk aan regelmatige prijsverhogingen via een verbruiksbelasting en de invoering van neutrale verpakkingen en een neutraal uiterlijk van de e-sigaret zelf; 
 3. Tabaks- en aanverwante producten alleen nog te koop in een beperkt aantal speciaalzaken; 
 4. Meerjarige bewustwordings- en stoppen-met-roken-campagnes; 
 5. Meer wettelijk rookvrije omgevingen. 
Categorieën
Nieuws

Stop zo snel mogelijk met tabaksverkoop in tankstations en gemakszaken

Het is niet meer te verantwoorden dat tabak de komende 8 jaar nog te koop is in tankstations en gemakszaken, zo stellen de directeuren van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Maar helaas wil het huidige demissionaire kabinet die verantwoordelijkheid doorschuiven naar een volgend kabinet, zo blijkt uit Kamerstukken waarover vandaag wordt gedebatteerd in de Tweede Kamer. Met 20.000 tabaksdoden per jaar is de urgentie zo hoog dat nú moet worden besloten dat de tabaksverkoop per 2028 wordt beperkt tot speciaalzaken.  

Afgelopen Pasen, krantenkop: “Jumbo roept paasstollen terug om mogelijk kankerverwekkende stof.” Tegelijkertijd ligt in diezelfde supermarkt een artikel waarvan we al decennialang zeker weten dat het kankerverwekkend is, hart- en vaatziekten en chronische longziekten veroorzaakt: tabak. En oh ja, het product kost jaarlijks 20.000 doden – een kwart overlijdt al voor het pensioen. 

Te lang

Een terughaalactie, zoals bij de paasstollen, is voor sigaretten bizar genoeg geen optie. Wat wél kan, is dit dodelijke product zo min mogelijk ruimte geven in de winkelschappen. En wel zo snel mogelijk, door het aantal verkooppunten drastisch te verminderen. Nu staan er voor het terugdringen van verkooppunten al maatregelen gepland. Per 1 juli komt er eindelijk een einde aan de tabaksverkoop in supermarkten. Hiermee slinkt het aantal verkooppunten van zo’n 10.000 naar circa 4.400. Maar de volgende stap laat nog veel te lang op zich wachten. Pas in 2030 wordt tabak verboden in tankstations, en nog eens 2 jaar later (in 2032) in gemakszaken zoals Primera en Bruna. 

Gezondheid voorop

Wat we nu nodig hebben is een overheid die de gezondheid van haar burgers en de jonge generatie vooropstelt, beschermt en hier ook naar handelt. Dus niet nog eens acht lange jaren waarin wekelijks honderden kinderen worden verleid door de tabaksindustrie en verslaafd raken aan een product waar 1 op de 2 gebruikers aan overlijdt. Niet nog eens acht jaar waarin rokers worden aangespoord te blijven roken. 

Rookvrij de norm

Een meerderheid van de Nederlanders vindt inmiddels dat vanaf morgen sigaretten en vapes alleen nog mogen worden verkocht in tabaksspeciaalzaken om kinderen te beschermen. Bovendien: acht op de tien rokers wil graag van zijn of haar verslaving af, weten we uit onderzoek. Daarmee is de oproep helder: maak nu zichtbaar dat rookvrij in onze samenleving de norm is. En dat tabak en e-sigaretten abnormale producten zijn die niet thuishoren in de schappen van tankstations en gemakszaken, waar kinderen hun eerste Donald Duckies kopen, tieners hun pakketjes wegbrengen of gezinnen een plaspauze houden tijdens een lange autorit.  

Cruciale stap

Kortom, Tweede Kamer: toon nu ambitie en eis dat het verkoopverbod in tankstations en gemakszaken al in 2028 ingaat. Het is een cruciale stap die levens gaat redden en een Rookvrije Generatie mogelijk maakt. En het is absurd om die beslissing door te schuiven naar een volgend kabinet. 

Hans Snijder (directeur Hartstichting), Carla van Gils (directeur KWF Kankerbestrijding) en Károly Illy (directeur Longfonds), initiatiefnemers van de Rookvrije Generatie 

Categorieën
Netwerk nieuws Nieuws

Hartstichting-directeur Hans Snijder nieuwe voorzitter Gezondheidsfondsen voor Rookvrij

Hartstichting-directeur Hans Snijder is vandaag benoemd als voorzitter van de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij. Hij volgt KWF-directeur Carla van Gils op. Carla van Gils blikt terug op haar voorzitterschap en Hans Snijder deelt zijn ambities voor de aankomende twee jaar.

Onomkeerbare beweging

“De afgelopen jaren hebben we mooie stappen gezet op weg naar een Rookvrije Generatie. Steeds meer plekken in Nederland zijn rookvrij,” vertelt Carla van Gils. “Denk aan festivals, ov-haltes, vakantie- en attractieparken en sportclubs. Maar ook de digitale wereld doet mee: mediamakers spreken zich uit voor rookvrije films, series en social media. Dit laat zien dat de beweging onomkeerbaar in gang is gezet.”

Politieke daadkracht

Naast deze beweging van onderaf, is Van Gils blij dat óók de politiek daadkracht heeft laten zien. Er zijn maatregelen ingevoerd die er aantoonbaar voor zorgen dat minder kinderen beginnen met roken. “De overheid heeft sigaretten duurder gemaakt met accijnsverhogingen. Dankzij het verkoopverbod online en het aangekondigde verbod in supermarkten is tabak op minder plekken verkrijgbaar. Het smaakjesverbod zorgt ervoor dat e-sigaretten (vapes) minder aantrekkelijk zijn. Dat zijn bewezen effectieve maatregelen, die echt verschil gaan maken.”

Carla benadrukt dat het belangrijk is dat de overheid deze lijn voortzet: “Bijvoorbeeld door prijsverhogingen voor meerdere jaren vast te leggen en de verkoop in gemakszaken en tankstations sneller af te bouwen.”

Nu is het moment

Haar opvolger – Hartstichting-directeur Hans Snijder – is het met Carla van Gils eens. “De afgelopen jaren is samen met KWF en Longfonds veel bereikt. Op steeds meer plaatsen is rookvrij de norm, is het aantal verkooppunten van tabaksproducten fors gedaald en gaat de prijs van tabak verder omhoog.”

Maar volgens Snijder is het nog niet genoeg: “We zien dat de tabaksindustrie alle registers opentrekt om rokers te laten blijven roken en jongeren te verleiden nieuwe schadelijke en dodelijke tabaksproducten te gebruiken. Tegelijkertijd was het negatieve sentiment onder Nederlanders over de tabaksindustrie nog nooit zo groot als nu. En dus is er nooit eerder zo’n momentum geweest om roken helemaal uit bannen, waar dan ook.

Voor rookvrij, tegen de tabaksindustrie

Hans Snijder vervolgt: “Als voorzitter van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij ga ik me samen met mijn medebestuurders Carla van Gils (KWF) en Károly Illy (Longfonds) de komende twee jaar inzetten voor rookvrij (is ook vapevrij) en dus tegen de tabaksindustrie. We zullen de schaamteloze marketingtactieken van de tabaksindustrie scherper aan de kaak stellen en de overheid manen tot snellere invoering van maatregelen die uiteindelijk gaan leiden tot een volledig rookvrije samenleving.”

Achtergrondinformatie over Hans Snijder

Hans Snijder heeft een journalistieke achtergrond. Hij werkte als eindredacteur voor verschillende Nederlandse publieke omroepen en was hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant. Hij bekleedde diverse bestuursfuncties waaronder voorzitter van de raad van commissarissen van AVROTROS. Eerder was hij managing director Media & Fundraising bij het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

Snijder is sinds februari 2022 directeur-bestuurder van de Hartstichting. De Hartstichting is een enorme factor van betekenis voor onderzoek naar hart- en vaatziekten. Het sneller en beter behandelen van hartaandoeningen en niet in de laatste plaats het voorkomen van hart- en vaatziekten is en blijft noodzakelijk. Want als we niets doen neemt het aantal hart- en vaatpatiënten de komende jaren toe met bijna 1 miljoen patiënten.

Categorieën
Nieuws

Rookvrije Generatie is zeker nog wel haalbaar

Het Preventieakkoord is in de afgelopen vier jaar wel degelijk effectief geweest, stellen Hans Snijder, Carla van Gils en Károly Illy. Pak met diezelfde kracht en energie door op het gebied van roken, alcohol en overgewicht.

De eerste resultaten van het Nationaal Preventieakkoord, een soort wensenlijst om meer Nederlanders gezond te krijgen, vielen demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen vies tegen. Volgens een berekening van het RIVM zou blijken dat er in vier jaar tijd – het akkoord is in 2018 opgesteld – nog maar weinig van de doelstellingen is terechtgekomen. Als we zo doorgaan, neemt het aantal zware drinkers nauwelijks af, komt er geen rookvrije generatie en krijgen meer Nederlanders overgewicht, schreef ook het AD vorige week woensdag.

Goede resultaten behaald

Met zijn uitspraak “we moeten eerlijk zijn: op sommige onderwerpen worden gewoon nul resultaten geboekt”, voedt Van Ooijen – waarschijnlijk ongewild – het beeld dat preventie-akkoorden niets uithalen. Die boodschap gaat er natuurlijk in als zoete koek bij de nieuwe Tweede Kamer die bescherming van haar burgers al snel betutteling vindt.

Maar dat beeld klopt niet als het gaat om het terugdringen van roken. Het RIVM-rapport laat duidelijk zien dat er op het gebied van roken wel degelijk goede resultaten zijn behaald. En als met dezelfde krachtige energie nieuwe maatregelen worden doorgezet is het haalbaar de Rookvrije Generatie te realiseren.

Inspiratie uit daling roken

Dat vereist wel een kabinet dat nieuwe structurele maatregelen blijft nemen en deze sneller invoert, in plaats van uitstelt. Het accijnsonderzoek van het RIVM dat ook afgelopen woensdag uitkwam laat duidelijk zien dat alleen al met een jaarlijkse accijnsverhoging van 10 procent op tabak bovenop de inflatie, het aantal rokers in 2040 kan dalen naar 7,9 procent. Laat de preventie-afspraken over roken ook een inspiratie zijn voor de preventieafspraken over overgewicht en alcohol.

We moeten volhouden

In zijn reactie aan de Tweede Kamer over het RIVM-onderzoek schrijft de bewindsman dat ‘voor het beteren van de gezondheid van Nederlanders door het inzetten op preventie een lange adem nodig is.’ Op het gebied van roken zetten wij ons als gezondheidsfondsen in om ervoor te zorgen dat kinderen rookvrij kunnen opgroeien.

Ja, we moeten volhouden, maar vooral ook doorpakken met inmiddels bewezen effectieve maatregelen. Een jaarlijkse accijnsverhoging van 10 procent is er daar een van. Een andere is het aantal verkooppunten van tabak versneld reduceren; dus verkoop bij benzinestations en gemakszaken niet pas in 2030 en 2032 stoppen, maar morgen al. En stop de trend van het toenemend aantal kinderen en jongeren dat vapet door op zijn minst ook op e-sigaretten verbruiksbelasting te heffen.

Niet meer accepteren

Voor deze maatregelen is er al een breed draagvlak onder de Nederlandse bevolking. Het zou anno 2024 toch echt volstrekt vanzelfsprekend moeten zijn dat we niet meer accepteren dat er jaarlijks 20 duizend mensen overlijden aan de gevolgen van (mee) roken en wekelijks nog steeds honderden kinderen verslaafd raken aan nicotine.

Hans Snijder, directeur Hartstichting
Carla van Gils, directeur KWF
Károly Illy, directeur Longfonds

Categorieën
Nieuws

Steun van de omgeving essentieel bij stoppen met roken

Oud en nieuw is ieder jaar voor veel mensen een aanleiding om te stoppen met roken. Recent onderzoek* toont aan dat steun en begrip van de omgeving van de roker een belangrijke rol spelen
bij dit proces. Alleen gebeurt dit nu nog onvoldoende. In plaats van een reactie als ‘eerst zien dan geloven’ is het beter om de stopper aan te blijven moedigen en te vertrouwen. Ook wanneer het niet meteen lukt. Gemiddeld bestaat het proces om van de rookverslaving af te komen uit zes pogingen. Dit aantal wordt vaak onderschat door de omgeving.

Eerst zien, dan geloven

80% van de rokers wil graag stoppen, maar iedere roker weet ook hoe lastig dit proces is. Steun uit de omgeving zoals van partners, kinderen, vrienden en collega’s kan hierbij van onschatbare waarde zijn. Recent onderzoek laat zien dat de omgeving meestal positief op een stoppoging reageert, maar
87% denkt ook ‘eerst zien, dan geloven’. Volgens Stoppen met Roken coach Patricia van Rossum kan deze onbewuste houding een negatieve invloed hebben op de motivatie van de stopper. “De steun waar stoppers juist behoefte aan hebben, zit in kleine gebaren zoals vragen hoe het gaat en zeggen dat je vertrouwen hebt. Streng zijn of boos worden heeft geen zin.”

Gemiddeld zes stoppogingen nodig

Meer dan 7 op de 10 rokers vertelt hun naasten dat ze gaan stoppen, maar slechts een kwart vraagt daarbij hun hulp. De overige stoppers (25%) houden hun goede voornemen voor zichzelf omdat ze onzeker zijn of het wel lukt, om zich in te dekken voor mislukking of om de druk om te moeten slagen
te vermijden.

Als het stoppen mislukt, brengt nog maar de helft van de stoppers de omgeving op de hoogte van een nieuwe poging, terwijl juist dan de steun van de omgeving van cruciaal belang is. De belangrijkste reden om het niet te vertellen is gebrek aan zelfvertrouwen. Niet-rokers onderschatten
het aantal stoppogingen en denken dat er 3 of 4 nodig zijn, terwijl het gemiddelde op 6 ligt.

Iedere poging is stap dichterbij

Als een stopper toch weer begint te roken, roept dat vaak teleurstelling, frustratie en verdriet op bij de omgeving. Longfonds directeur Károly Illy, medebestuurder Gezondheidsfondsen voor rookvrij, een samenwerking van Hartstichting, KWF en Longfonds, benadrukt het belang om de stopper net zo lang te blijven steunen tot het lukt: “Blijf de stopper vooral aanmoedigen want iedere stoppoging brengt de stopper een stap dichter bij het moment om voorgoed gestopt te zijn. Dat is een knappe prestatie die ook nog eens veel gezondheidswinst oplevert, voor zowel de stopper als voor de
omgeving.”

Oproep aan omgeving stopper

Vanaf 27 december start een campagne ‘Beste niet-roker‘ met de boodschap: ‘Stoppen met roken is moeilijk, maar makkelijker als jij dat begrijpt.’ Tien stoppers doen hierin een dringende oproep aan de omgeving voor meer begrip en steun tijdens hun stopproces.

Tips voor de omgeving van stoppers

 1. Vertrouwen hebben, zeg dat de stopper het kan
 2. Motiverende dingen zeggen zoals: “ik vind het heel knap dat je gaat stoppen”
 3. Bij iedere stoppoging complimenten en schouderklopjes blijven geven
 4. Regelmatig vragen hoe het gaat
 5. Zorgen voor afleiding
 6. Verwijs naar de professionele hulp van de huisarts (deze zorg wordt vergoed) en naar hulpbronnen zoals www.ikstopnu.nl

Stoppen met roken is moeilijk, maar makkelijker als jij dat begrijpt

Campagnevideo Rookvrije Generatie: ‘Beste niet-roker’

Meer weten? Ga naar www.rookvrij.nl/beste-niet-roker.

*Onderzoek Beleving stoppen met roken (november 2023) uitgevoerd door Verian (voorheen Kantar
Public) in opdracht van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij onder 2.122 Nederlanders van 18 jaar en
ouder die ervaring hebben met stoppogingen (rokers die willen stoppen met roken, ex-rokers en
niet-rokers waar mensen in de omgeving hebben aangegeven te willen stoppen met roken).

Categorieën
Netwerk nieuws Nieuws

Maxime Meiland, Herman Brusselmans en Sergio Vyent stoppen op 1 oktober met roken

Stoptober voor 10e keer in Nederland georganiseerd

Vandaag is de aftrap van de 10e editie van Stoptober, de grote actie waarin Nederland wordt opgeroepen om vanaf 1 oktober 28 dagen te stoppen met roken. Dit jaar zal de 500.000ste stopper zich aanmelden voor Stoptober.

Met de positieve aanpak, ondersteuning per app, magazine, podcast, stoptober.tv en een grote online community, stoppen mensen door het hele land samen. Op deze manier houden stoppers het beter en langer vol. Ook nu weer geven bekende Nederlanders het goede voorbeeld. Dit jaar zijn dat mediapersoonlijkheid Maxime Meiland, schrijver Herman Brusselmans en voormalig First Dates-maître Sergio Vyent.

Goed voorbeeld

Maxime Meiland wil nu echt graag stoppen, vooral voor haar kinderen. “Mijn dochter Claire wordt zich er nu bewust van, dus dit is het moment om het goede voorbeeld te geven. Tijdens mijn zwangerschappen is het ook gelukt, ik weet dus dat ik het kan. Ik rook niet vaak als ik alleen ben, maar ik ben gevoelig voor gezelligheid. Bang om aan te komen ben ik niet, ik kijk vooral uit naar de positieve effecten. Dat het gevoel van onrust wegzakt, je niet steeds naar een sigaret verlangt. En het zou mooi meegenomen zijn als mijn conditie beter wordt.”

100 worden

Herman Brusselmans rookt al 56 jaar en is enorm gemotiveerd. “Afgelopen jaar werd mijn zoontje Roman geboren, en ik wil dat hij zonder sigaret opgroeit. Sinds mijn vriendin zwanger was, ben ik buiten gaan roken, en nu is het tijd om helemaal te stoppen. Ik wil 100 worden, vooral voor Roman. Ik wil die kleine zien opgroeien.”

Jonge god

Ook Sergio Vyent stopt op 1 oktober met roken. “Ik hoop dat mijn geur en uithoudingsvermogen beter worden. Naarmate je ouder wordt – ik ben nu 53 – gaat het sowieso sneller achteruit. Ik ben niet meer de jonge god die ik vroeger was. Dat begin ik te merken. Dan is het fijn, als je het niet erger maakt door te roken.”

10 jaar Stoptober in Nederland

In 2014 werd Stoptober voor het eerst in Nederland georganiseerd. Inmiddels is de actie niet meer weg te denken en is stoppen met roken op 1 oktober populairder dan het voorheen traditionele stopmoment op 1 januari. In de afgelopen negen jaar hebben meer dan 450.000 mensen meegedaan aan Stoptober. Uit onderzoek weten we dat 70% van alle Stoptober deelnemers het volhoudt om 28 dagen niet te roken. Bijna de helft van de deelnemers is drie maanden later nog steeds gestopt. En een kwart is na een jaar nog steeds helemaal rookvrij.

Gratis app

Iedereen die aan Stoptober wil meedoen, kan zich vanaf 1 september inschrijven via de website stoptober.nl. Vanaf 21 september is de bijbehorende gratis app te downloaden die vanaf 1 oktober dagelijks steun biedt. De 28-dagen-niet-roken-reis begint op 1 oktober 2023.

De Stop Show

Zaterdag 30 september vindt de grote Stop Show plaats in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Het wordt een mix van informatie rondom het stoppen met roken en entertainment. Zo treden Gerard Joling en oud-ambassadeur Eva Simons op, en zal een team van specialisten praktische tips en tricks geven. Aan het eind van de show zal door alle deelnemers – samen met de bekende ambassadeurs van dit jaar – gezamenlijk de laatste sigaret worden uitgedrukt. Tickets voor deze show zijn te koop op www.stoptober.nl.

De Stopcast

Net als vorig jaar is er een podcastserie te beluisteren met leuke en interessante gesprekken die stoppers kunnen inspireren en helpen. In de podcast spreken onder andere longarts Wanda de Kanter, staatssecretaris Maarten van Ooijen, BBB-lijsttrekker Caroline van der Plas, verslavingsartsen en oud-ambassadeurs Tim Coronel, Arno Kantelberg en Eva Simons. Daarnaast zijn ook de bekende ambassadeurs van dit jaar te horen.
De podcast is te beluisteren op stoptober.nl en via diverse podcast kanalen zoals Apple Podcast, Google Podcast en Overcast.

Gratis Magazine

Alle deelnemers van Stoptober kunnen het Stoptober Magazine gratis ophalen bij een Kruidvatvestiging bij hen in de buurt. In het magazine staan inspirerende verhalen van bekende en onbekende Nederlanders en veel tips om de 28 dagen door te komen.

Speciaal aanbod voor bedrijven

Naast ondersteuning voor individuele deelnemers heeft Stoptober, net als voorgaande jaren, een speciaal aanbod voor bedrijven en organisaties die stoppen met roken bij hun medewerkers onder de aandacht willen brengen. Bedrijven kunnen via www.stoptober.nl promotiematerialen bestellen en aanvullende trainingen kiezen.

Stoptober is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), KWF, de Hartstichting, het Longfonds, het Trimbos-instituut en GGD GHOR Nederland en Gezondheidsfondsen voor Rookvrij.

Categorieën
Nieuws

Volop reclame voor verboden nicotinezakjes op Grand Prix Zandvoort

Hartstichting, KWF en Longfonds dienen klacht in 

Nicotinezakjes zoals die van Velo zijn kleine zakjes waarin een poeder met nicotine zit. Gebruikers stoppen een nicotinezakje onder de bovenlip en krijgen zo nicotine binnen via het slijmvlies en speeksel. De verkoop van nicotinezakjes, ook wel snus genoemd, is in Nederland verboden omdat het schadelijk is voor de gezondheid. Als iemand veel nicotine binnenkrijgt kan dit het zenuwstelsel beschadigen en hartritmestoornissen veroorzaken.

Populair onder jongeren

Nicotine is verslavend en nicotinezakjes kunnen een verslaving in stand houden. Ook kunnen gebruikers juist verslaafd raken aan nicotine door de nicotinezakjes. De laatste jaren zijn nicotinezakjes populair geworden onder jongeren. (bron RIVM)De Gezondheidsfondsen voor Rookvrij vinden het onbestaanbaar dat er in Nederland reclame gemaakt wordt voor een verboden en schadelijk product. Ook tijdens de promotietour van McLaren door Nederland wordt volop reclame gemaakt voor de nicotinezakjes van British American Tobacco. Wettelijk is de reclame van Velo op de Formule 1-wagens en de McLaren-karavaan toegestaan, omdat nicotinezakjes onder de Warenwet vallen en niet onder de Tabaks- en Rookwarenwet.

Bizar

Hoewel dus verboden in ons land, zijn nicotinezakjes in andere landen zoals België wel te koop en bovendien voor met name jongeren makkelijk online verkrijgbaar. Zij worden via alle promotie- en media-aandacht voor de populaire Formule 1-sport steeds blootgesteld aan dit schadelijke product. “Het laat maar weer eens zien hoe de tabaksindustrie er alles aan doet om jongeren verslaafd te blijven maken om zo een ziekmakende en dodelijke business in stand te houden”, zegt KWF-directeur Carla van Gils, en voorzitter van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij.

De overheid werkt aan een wetswijziging zodat straks ook reclame voor nicotinezakjes is verboden. Tot die tijd blijft het wel toegestaan dit verboden product te promoten en worden jongeren dus nog langer blootgesteld aan de verleiding nicotinezakjes te gebruiken. Van Gils: “Wij vinden het bizar dat er ondertussen reclame gemaakt mag worden voor een product dat verboden is.”

In strijd met regels Reclame Code Commissie

De klacht van de Hartstichting, KWF en Longfonds bij de Reclame Code Commissie tegen Velo en British American Tobacco richt zich niet op het overtreden van de reclamewet voor tabak, er mag immers wettelijk nog steeds reclame worden gemaakt voor nicotinezakjes. De reclame van Velo op de Grand prix van Zandvoort is volgens de gezondheidsfondsen wél in strijd met artikel 2 van de Reclame Code Commissie waarin staat dat reclame in overeenstemming dient te zijn met de goede smaak en het fatsoen. Bovendien staat in de bepalingen uit de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten dat reclame niet mag aansporen tot gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid.

Categorieën
Nieuws

Stop ‘medische’ handel van de tabaksindustrie

Dat tabaksfabrikanten sluw, schaamteloos en onopgemerkt voor het grote publiek, geitenpaadjes weten te vinden om mensen verslaafd te maken én te houden is geen nieuws. Maar je mond valt open bij het nieuwste staaltje grensoverschrijdend gedrag. Onderzoeksjournalisten van The Investigative Desk onthulden dat tabaksproducenten inmiddels ook miljarden verdienen met de verkoop van medische producten tegen ernstige ziektes als gevolg van het roken én aan hulpmiddelen om van een rookverslaving af te komen.

Dus klanten die je eerst verslaafd en ziek hebt gemaakt, laat je vervolgens betalen voor geneesmiddelen tegen aandoeningen die worden veroorzaakt of verergerd door roken, zoals  hartaanvallen, kanker en astma. En ook klanten die van je de verslavende producten willen afkomen met nicotine vervangende middelen, laat je nog een keer langs je kassa komen.

Een schitterend verdienmodel, het moet gezegd. Maar hoe cynisch, hoe bizar en hoe ontoelaatbaar: En wat een belediging voor (long)artsen en alle andere betrokkenen die zich dagelijks inspannen om met bovengenoemde producten rokers van het roken af proberen te brengen en hun patiënten te genezen.

De industrie zelf ‘framed’ deze werkwijze als Beyond Nicotine en Beyond Smoking. Misleiding heeft een naam. Beyond Ethics zou passender zijn.

Het is precies deze schaamteloze uitbuiting van rokers die organisaties als de Hartstichting, KWF en Longfonds niet accepteren. Vandaar de strijd voor een Rookvrije Generatie. Recent onderzoek van deze fondsen laat zien dat het al jaren stijgende negatieve sentiment onder Nederlanders over de tabaksindustrie nog nooit zo groot was als nu. Daarnaast geeft 80 procent van de rokers aan te willen stoppen met roken. Er is de laatste jaren ontegenzeggelijk een momentum ontstaan voor het uitbannen van roken, waar dan ook.

Dit weet en bevreest de tabaksindustrie als geen ander. Net zoals ze dondersgoed weet dat investeringen in medische hulpmiddelen en geneesmiddelen buiten het bereik en/of gezichtsveld vallen van veel inspecties, overheden en beoordelingscommissies. En zie daar de entree van tabaksfabrikanten in de farmacie, om dit zonder met de ogen te knipperen uit te leggen als ‘we zijn onszelf aan het heruitvinden’.

Als voor toezichthouders zoals het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de wettelijke middelen ontbreken om dit soort praktijken tegen te gaan, is het ‘Beyond Doubt’ dat de overheid die wettelijke middelen moet verschaffen. Het moet de tabaksindustrie niet alleen nog veel moeilijker, maar vooral onmogelijk worden gemaakt.

Hans Snijder, directeur Hartstichting en mede-bestuurder Gezondheidsfondsen voor Rookvrij

Gepubliceerd in AD, 29 juli 2023

Categorieën
Nieuws

Nieuw onderzoek: meerderheid Nederlanders wil rookvrije films, series en socials

Twee derde van de Nederlanders wil dat roken en vapen niet meer te zien is in films, op tv, in tijdschriften, in muziekvideo’s en op (social) media. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Hartstichting, KWF en Longfonds (Gezondheidsfondsen voor Rookvrij). Ook vinden de meeste Nederlanders dat professionals in deze sector zoals regisseurs, acteurs, muzikanten en influencers hun verantwoordelijkheid hierin moeten nemen. Uit het onderzoek blijkt verder dat 73 procent van de Nederlanders vindt dat rookvrij het nieuwe normaal is. 

Onder anderen regisseur Tim Oliehoek, presentator Dieuwertje Blok, hoofdredacteur LINDA.meiden Mandy Woelkens, actrice Olivia Lonsdale en artiest Nnelg maken zich hard om het aantal rookbeelden in de media te verminderen. Samen met de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij zijn zij een campagne gestart voor een Rookvrije Generatie. 

Onderzoek: geen rookbeelden

Beelden met rokende en vapende mensen komen nog altijd veel voor in populaire series, films en muziekvideo’s gericht op jongeren. Onderzoek toont aan dat hogere blootstelling aan rookbeelden in films ervoor zorgt dat jongeren twee keer meer kans hebben om te gaan roken. Uit nieuw draagvlakonderzoek, uitgevoerd door Kantar Public in opdracht van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij, blijkt dat de meeste Nederlanders roken en vapen uit de media willen bannen. De meerderheid (66 procent) van de respondenten vindt dat deze verslaving niet meer in beeld gebracht moet worden in films, series en op YouTube. Bovendien geeft 77 procent van de Nederlanders aan dat influencers op social media het goede voorbeeld moeten geven en geen rookwaar of vapes in beeld moeten brengen. Ook popartiesten (69 procent), regisseurs (67 procent) en acteurs (66 procent) moeten volgens de respondenten hun verantwoordelijkheid nemen en deze producten niet meer tonen.

Stop verheerlijking rookimago

Carla van Gils, directeur KWF en voorzitter Gezondheidsfondsen voor Rookvrij: “Terwijl steeds meer plekken rookvrij zijn, is de (online) belevingswereld nog verre van rookvrij. Iedere dag worden jongeren geconfronteerd met rokende mensen in de media. We moeten stoppen met jongeren het signaal te geven dat roken aantrekkelijk of interessant is, terwijl het extreem ziekmakend en verslavend is. We zijn ontzettend blij dat er nu invloedrijke mensen uit diverse media opstaan die hierin het voortouw nemen en andere vakgenoten oproepen om hen te volgen. Hiermee zetten zij de norm voor een nieuwe generatie.”

Decennialang heeft de tabaksindustrie gebouwd aan het imago van roken; dit is overgenomen door de film-, mode- en muziekindustrie. Mandy Woelkens, hoofdredacteur LINDA.meiden magazine: Tijdens fotoshoots werd een sigaret gezien als een cool accessoire. Met de kennis van nu, is het tijd dat de media de verantwoordelijkheid nemen en geen sigaretten en vapes meer laten zien. We moeten het goede voorbeeld geven. Het voegt niks toe om het wel in beeld te brengen.” 

Geen BN’ers meer rokend in beeld

Invloedrijke mensen uit de media zoals Mandy Woelkens, Dieuwertje Blok, William Rutten, Tim Oliehoek, Olivia Lonsdale, Nicole Huisman, Sterre Koning, Nnelg en Défano Holwijn strijden tegen verheerlijking van roken in hun eigen sector. Hiervoor maken ze een statement op rookvrij.nl. Zo belooft Mandy Woelkens geen sigaretten en vapes te laten zien in LINDA.meiden. Samen met Gezondheidsfondsen voor Rookvrij roept zij andere vakgenoten op om hetzelfde te doen.

Ga naar www.rookvrij.nl en lees meer over de persoonlijke motivatie van deze mediamakers.

Bekende Nederlanders zoals Tim Oliehoek, Dieuwertje Blok en Mandy Woelkens zetten zich in voor rookvrije tv-, film-, muziek-, mode- en fotografiewereld
Categorieën
Nieuws

Snapchat en TikTok hét verkoopkanaal voor illegale vapes

Jongeren verkopen op grote schaal e-sigaretten met verboden smaakjes aan leeftijdsgenoten via sociale media TikTok en Snapchat. De minderjarige dealers gebruiken ouderwetse telefoonnetnummers in hun gebruikersnaam om aan te geven in welke regio ze actief zijn, blijkt uit onderzoek van The Investigative Desk. Een uitgebreid artikel staat vandaag in Vrij Nederland.

‘Zit jij toevallig in een toetsweek en wil je je stress verminderen?’ Het is het bijschrift van een video op de populaire app TikTok. In het filmpje zijn felgekleurde e-sigaretten te zien, met eroverheen in knalblauwe letters de smaakjes waarin ze te verkrijgen zijn: energy, appel, watermeloen en aardbei. In de reacties bij het filmpje wordt uitgelegd hoe je een dealer kunt vinden in jouw regio aan de hand van het netnummer in de gebruikersnaam. . 

Snapchatdealers

The Investigative Desk zocht op TikTok en Snapchat naar accounts met een regiocode in hun naam en een verwijzing naar vapes of merken van vapes, bijvoorbeeld “vapes.010.” of ‘Elfbars_0187’. Dit leverde een lijst op van meer dan 150 Snapchatdealers door het hele land die op deze manier werken. 

De verkopers zijn vaak minderjarig en verkopen het meest aan scholieren tussen de 12 en de 18 jaar. Om een e-sigaret in de winkel te kopen moet je achttien jaar zijn. Bovendien geldt er vanaf 1 januari 2023 een verbod op de verkoop van vapes met smaakjes als blueberry ice, apple peach en coconut puff in winkels. Winkels mogen tot en met 1 oktober 2022 hun voorraden opmaken.

Handhaving

De Nederlandse wet verbiedt de verkoop van vapes via sociale media. De NVWA moet dit verbod handhaven, maar vindt dat lastig, vertelt een woordvoerder. De NVWA legt de verantwoordelijkheid dan ook bij de sociale mediaplatforms zelf. 

Volgens de community guidelines van TikTok is de verkoop van sigaretten, tabak, e-sigaretten verboden en controleert een algoritme de video’s. Hierna kan het platform de video’s verwijderen. In de tussentijd hebben deze vaak al een enorm publiek bereikt. In de community guidelines van Snapchat is zelfs niets terug te lezen over de verkoop van tabak en e-sigaretten. Een woordvoerder laat weten dat het tegen de Snapchat-voorwaarden is om ‘de app te gebruiken voor de verkoop van vapes, e-sigaretten of andere rookwaar aan mensen van elke leeftijd, laat staan minderjarigen.’ 

The Investigative Desk is een groep gespecialiseerde onderzoeksjournalisten. Zij financieren hun werk met donaties, subsidies, beurzen en honoraria. Hun geldschieters hebben geen rol of inhoudelijke zeggenschap in hun onderzoeken en publicaties. Dit project is mede mogelijk gemaakt door KWF. Meer informatie op www.investigativedesk.com.

Lees ook het artikel van Vrij Nederland.