Categorieën
Nieuws

Nieuw coalitieakkoord biedt kansen voor een Rookvrije Generatie

De Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds) zijn blij met de aandacht die het nieuwe kabinet heeft voor preventie en het verkleinen van de gezondheidsverschillen in het vandaag gepubliceerde coalitieakkoord. Wij rekenen erop dat het nieuwe kabinet vervolgstappen gaat zetten op weg naar een Rookvrije Generatie.

Recht op gezond leven

Roken is namelijk de belangrijkste vermijdbare oorzaak van ziekte en overlijden in Nederland. Het gaat hierbij veelal om mensen met een midden- of lagere sociaaleconomische positie. Zij hebben het recht om langer gezond te leven. De daling van het aantal jongeren dat sigaretten rookt zet bovendien niet door. En het aantal jongeren dat vapet is veel te hoog.

Effectieve strategieën

Er zijn heldere aanbevelingen en bewezen effectieve strategieën om hier iets aan te doen, zoals structurele prijsverhogingen van tabaksproducten en e-sigaretten (vapes), een snellere afbouw van tabaksverkooppunten en meerjarige campagnes. Dat strookt niet met het voornemen van de coalitie om juist te bezuinigen op de leefstijlpreventiebudgetten. Ook missen de gezondheidsfondsen de jaarlijkse verhoging van de tabaksaccijns in de financiële bijlage van het coalitieakkoord.  

Hoewel het meer centraal stellen van preventie wordt genoemd in het coalitieakkoord, ontbreken concrete, voortvarende maatregelen en wordt er juist gesneden in de leefstijlpreventiebudgetten. Hartstichting, KWF en Longfonds dringen er bij het nieuwe kabinet op aan om bij de verdere uitwerking van het coalitieakkoord concrete en effectieve maatregelen op te nemen en met urgentie uit te voeren

Rookvrije Generatie

Niemand wil immers dat kinderen gaan roken (waaronder vapen). Het is een dodelijke verslaving waar je niet makkelijk vanaf komt. Toch beginnen nog iedere week honderden kinderen met roken. Ruim de helft van de mensen die blijft roken, sterft vroegtijdig aan de gevolgen ervan. Dat zijn ongeveer 20.000 Nederlanders per jaar. Daarom moet ieder kind de kans krijgen om rookvrij op te groeien. Daar hebben we het kabinet hard bij nodig. 

De volgende maatregelen zijn de komende periode cruciaal voor het realiseren van een Rookvrije Generatie: 

  1. Jaarlijkse prijsverhogingen van tabak & e-sigaretten (vapes) en extra inzet op stoppen met roken; 
  2. E-sigaretten (vapes) op dezelfde manier behandelen als traditionele sigaretten, denk aan regelmatige prijsverhogingen via een verbruiksbelasting en de invoering van neutrale verpakkingen en een neutraal uiterlijk van de e-sigaret zelf; 
  3. Tabaks- en aanverwante producten alleen nog te koop in een beperkt aantal speciaalzaken; 
  4. Meerjarige bewustwordings- en stoppen-met-roken-campagnes; 
  5. Meer wettelijk rookvrije omgevingen.