Categorieën
Nieuws

Merendeel schoolterreinen primair en voortgezet onderwijs rookvrij

Per 1 augustus 2020 moeten alle schoolterreinen volledig rookvrij zijn.

Positief is dat een rookvrij schoolterrein al gerealiseerd is door het merendeel van de scholen in het primair onderwijs (80%), meer dan de helft van de scholen in het voortgezet onderwijs (62%) en een kleiner deel van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs (14%). Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut, dat in opdracht van het Trimbos-instituut en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is uitgevoerd.

Redenen voor een rookvrij schoolterrein

De belangrijkste redenen bij schoolleiders voor het realiseren van een rookvrij terrein zijn dat:

  • de school een verantwoordelijkheid heeft om een gezonde leeromgeving te bieden
  • de school het goede voorbeeld moet geven
  • het ontmoedigen van roken binnen het landelijk beleid past

Ondersteuning

De komende tijd krijgen scholen ondersteuning bij het realiseren van een rookvrij terrein door gezonde school-adviseurs en het Trimbos-instituut. De algemene maatregel van bestuur geeft onderwijsinstellingen meer duidelijkheid waar ze precies aan moeten denken bij het rookvrij maken van hun terrein.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek staan in de infographic Op weg naar een rookvrij schoolterrein. Bron: Trimbos instituut