Categorieën
Nieuws

Wijkregisseur voor rookvrij opgroeien in Haarlem Oost

In Haarlem Oost groeit bijna de helft van de kinderen op in een huishouden waarin wordt gerookt.

Meeroken door kinderen is niet alleen slecht voor hun gezondheid, het verdubbelt ook de kans om zelf met roken te beginnen. Een huishouden waarin wordt gerookt, draagt zo bij aan het in stand houden van de gezondheidsachterstanden over generaties heen.

De gemeente Haarlem, de GGD Kennemerland en DOCK Haarlem welzijnswerk vinden dit niet acceptabel. Samen willen zij de ongunstige wisselwerking tussen generaties in Haarlem Oost doorbreken en zetten ze in op een rookvrij Haarlem Oost. Hiervoor zijn onder andere wijkregisseurs actief zoals Lida Samson. Zij zegt:” Door onze intensieve wijkaanpak in Haarlem Oost hebben we hier echt een push kunnen gegeven.”

Benieuwd hoe ze het aanpakt? Kijk dan deze video over het werk van de werkregisseur rookvrij opgroeien in Haarlem Oost:

Meer weten? Op deze pagina lees je alles over de voortgang van het project Rookvrij opgroeien in Haarlem Oost, de praktijk van de gezonde wijkaanpak. Van startup tot afronding. Rookvrij opgroeien in Haarlem Oost is een experimenteel voorbeeld van wijkgerichte gezondheidsbevordering en richt zich op het versterken van gezondheid en welzijn van bewoners in de wijk Haarlem Oost.