Categorieën
Nieuws

Nieuwe organisatievorm zorgt voor versnelling naar Rookvrij Nederland


KNMG, NOC*NSF, Clean Air Nederland, Jantje Beton/ NUSO/ KinderboerderijenActief en GGZ Nederland hebben samen met KWF Kankerbestrijding, Hartstichting en Longfonds de eerste stappen gezet in het vormgeven van een netwerkorganisatie Nederland Rookvrij. Deze nieuwe organisatievorm biedt alle partijen de mogelijkheid om te verbinden en samen te werken, waarmee nog sneller een Rookvrij Nederland wordt gerealiseerd.

Op het gebied van tabaksontmoediging is de afgelopen jaren binnen korte tijd veel in beweging gekomen en ten goede veranderd. Aan deze ontwikkeling hebben maatschappelijke organisaties, sportverenigingen, bedrijven, gemeenten en vele anderen, ieder op eigen wijze, een belangrijk aandeel geleverd. Het gezamenlijk resultaat is dat inmiddels 70% van de Nederlanders vindt dat de overheid een actief beleid moet voeren om het roken in Nederland te verminderen en 6 op de 10 Nederlanders vindt dat het bedrijfsleven en gemeenten zich moeten inzetten voor een Rookvrije Generatie*.

Nieuwe organisatievorm

Nederland Rookvrij luidt een nieuwe fase in. Het aantal partners dat actief stappen wil zetten naar een Rookvrij Nederland is dusdanig gegroeid dat een nieuwe organisatievorm nodig is. Deze nieuwe vorm biedt onder andere diverse coalities van artsen, bedrijven, gemeenten, sport- en onderwijsorganisaties meer mogelijkheden voor het uitwisselen van kennis, ervaring, verbinding en samenwerking. Een nog te ontwikkelen digitaal platform maakt het voor organisaties eenvoudig om deze kennis op te halen en samenwerkingen aan te gaan. Op 14 mei 2020 wordt ’s middags een eerste landelijke netwerkbijeenkomst georganiseerd. Met als doel inspireren en verbinden. Met meer en diverse activiteiten verbetert de slagvaardigheid waardoor het doel van een Rookvrij Nederland nog sneller wordt bereikt.

Michael Rutgers voorzitter Gezondheidsfondsen voor Rookvrij:
Ik ben heel blij dat we met dit krachtige netwerk, de volgende stap kunnen zetten in onze gedeelde ambitie: een Rookvrij Nederland. Het is belangrijk dat partijen via Nederland Rookvrij  met elkaar verbonden worden en blijven om daarmee maximaal in te zetten op het bereiken van het gezamenlijke doel.”

Wanda de Kanter voorzitter Stichting Rookpreventie Jeugd: “Deze nieuwe organisatievorm biedt nieuwe mogelijkheden om te kijken hoe we elkaar kunnen versterken. SRPJ wil het probleem bij de bron aanpakken en voorkómen dat jongeren gaan roken. Onze ambitie draagt in belangrijke mate bij aan de ambitie van dit netwerk.”  

Anton van Balkom, coördinator rookvrij-beleid GGZ Nederland: “Het is belangrijk dat wij als professionals op deze wijze de handen ineen slaan voor een Rookvrije Generatie. Kennis uitwisseling en onderlinge samenwerking zorgen voor een krachtige beweging waarbij ook efficiënter ingezet kan worden op terreinen waar nu nog onvoldoende gebeurt.”

Tom Voeten, bestuursvoorzitter Clean Air Nederland: “Verbreding en verdieping van de samenwerking is noodzakelijk voor meer effectiviteit en resultaten. Veel groepen rokers bereiken we nog niet en de misleidende rookcultuur is nog nauwelijks aangetast waardoor er iedere week weer honderden jongeren verslaafd raken.”

* Dit onderzoek is uitgevoerd door Kantar in opdracht van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (voorheen ANR)