Categorieën
Nieuws

Stichting Alliantie Nederland Rookvrij gaat verder als Gezondheidsfondsen voor Rookvrij


De drie gezondheidsfondsen (Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds), tot nog toe verenigd in de stichting Alliantie Nederland Rookvrij, zullen vanaf heden samenwerken onder de naam Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (GvRV). Gezondheidsfondsen voor Rookvrij en haar partners willen toe naar een netwerkorganisatie Nederland Rookvrij die minder gestuurd wordt vanuit één centrale regie en meer gestuurd wordt vanuit behoeften van groepen actieve deelnemers die gezamenlijk initiatieven ontplooien. Het netwerk biedt hiermee nog meer mogelijkheden voor verbinding en stimuleert samenwerking. Gezondheidsfondsen voor Rookvrij maakt deel uit van de netwerkorganisatie Nederland Rookvrij en ondersteunt bij het bouwen van het netwerk.

De stappen die we als samenwerkende gezondheidsfondsen zetten op weg naar een Rookvrije Generatie gaan onverminderd door, en zullen voor een groot deel in coalities binnen het netwerk plaatsvinden. Wij blijven het merk Rookvrije Generatie vanuit de strategie van de routekaart ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’ beheren en ondersteunen. Het merk blijft dus beschikbaar voor activiteiten die bijdragen aan het realiseren van een Rookvrije Generatie.