Categorieën
Nieuws

Nederland nu nog magere middenmoter op het gebied van tabaksontmoedigingsbeleid

Maatregelen Preventieakkoord meer dan nodig om achterstand in te lopen.

Op donderdag 20 februari 2020 is tijdens het Europese tabaksontmoedigingscongres ECToH de Tobacco Control Scale 2019 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat Nederland sinds 2016 qua tabaksontmoedigingsbeleid links en rechts is ingehaald door andere Europese landen, zoals België, Slovenië en Griekenland. Nederland zakt daardoor van de 9e naar de 14e plaats.

Gelukkig ziet de toekomst er hoopvoller uit: de maatschappelijke beweging op weg naar een Rookvrije Generatie, die de afgelopen jaren in Nederland op gang is gekomen, wordt dit jaar ook zichtbaar in een flink pakket concrete overheidsmaatregelen die in het Preventieakkoord zijn overeengekomen. Enkele voorbeelden zijn invoering van een uitstalverbod, neutrale verpakkingen en een flinke prijsverhoging voor sigaretten en shag. Nederland begint hiermee in 2020 aan een forse inhaalrace waarmee we, als we die doorzetten, kunnen doordringen tot de “toplanden”.

De meeste winst is te behalen op het terrein van prijsbeleid. Hier scoort Nederland slechts 14 van de 30 punten en laat hiermee 20 landen voor zich. Dat betekent dat tabak in Nederland heel betaalbaar is.

Terwijl we weten dat prijsverhoging de meest effectieve maatregel is om tabaksgebruik terug te dringen, met name onder de jeugd. De accijnsverhoging die per 1 april aanstaande wordt ingevoerd is een mooie eerste stap van velen die nog moeten volgen”, aldus Michael Rutgers voorzitter van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij*.

*Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (voorheen Stichting Alliantie Nederland Rookvrij) is een samenwerking tussen de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds met als doel dat niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van roken.

Aanvullende informatie:

De Tobacco Control Scale is een ranglijst die aangeeft welke landen het meest doeltreffende anti-tabaksbeleid voeren. Ze is het resultaat van een enquête die 34 Europese landen bevraagt over hun activiteiten in het kader van de strijd tegen tabak. De beoordeling gebeurt op basis van een aantal maatregelen die beschouwd worden als essentiële onderdelen van een veelomvattend beleid voor tabakspreventie.

De Tobacco Control Scale wordt om de 3 jaar opgesteld. https://www.tobaccocontrolscale.org/