Categorieën
Nieuws

Groningen wijst eerste drie rookvrije zones aan

Het college van de gemeente Groningen heeft de eerste drie rookvrije zones aangewezen. Rond de hoofdingang van het UMCG, het plein voor de Hanzehogeschool Prins Claus Conservatorium en bij het Alfa-college locatie Admiraal de Ruijterlaan komen rookvrije zones. Voordat op deze plekken definitief niet meer gerookt mag worden, heeft de gemeenteraad nog de mogelijkheid om te reageren.

Gezondheid

Wethouder Mattias Gijsbertsen: “De schade van roken voor de gezondheid is buitengewoon groot. We willen daarom voorkomen dat de volgende generatie nog begint met roken. De gemeente steunt organisaties die proberen om negatief voorbeeldgedrag tegen te gaan, vooral rond kinderen. Ook steunt de gemeente hun doel om hinder door rook voor bijvoorbeeld longpatiënten te vermijden. Met het aanwijzen van deze rookvrije zones rondom toegang naar hun gebouwen komen we hieraan tegemoet.”

Rookvrije generatie

In de gemeente maken steeds meer organisaties hun gebouwen en terreinen rookvrij. Het aantal scholen, sport- en speeltuinverenigingen en kinderopvangcentra dat is aangesloten bij de Alliantie Nederland Rookvrij en de lokale coalitie ‘Groningen op weg naar een Rookvrije Generatie’ breidt zich in hoog tempo uit. Doel van de samenwerking is een rookvrije generatie in Groningen.

Hinder

In september 2018 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de mogelijkheid om gebieden in de openbare ruimte aan te wijzen waar het verboden is hinder te veroorzaken door het verspreiden van schadelijke (rook)gassen. De eerste drie aanvragen die bij de gemeente zijn binnengekomen zijn nu door het college toegewezen. De gemeente heeft tot nu toe in totaal dertien aanvragen ontvangen. Alle aanvragen hadden betrekking op hinder door tabaksrook.
De organisaties die een zone aanvragen waar een verbod op verspreiding van schadelijke (rook)gassen geldt, zijn zelf verantwoordelijk voor de inrichting van deze zone en het handhaven.

Met het UMCG, de Hanzehogeschool en het Alfa-college worden per zone afspraken gemaakt over bebording en de wijze van handhaving door de organisatie die de zone heeft aangevraagd.

Bron: gemeente Groningen