Categorieën
Nieuws

Alliantie Nederland Rookvrij feliciteert Trudi Tromp-Beelen en Jellinek

Lintje voor grondlegger behandeling tabaksverslaving in de zorg

Vandaag ontving mevrouw Trudi Tromp-Beelen een koninklijke onderscheiding. Wij feliciteren haar daarmee van harte en zijn haar zeer dankbaar voor haar werk. Mevrouw Tromp-Beelen is van onschatbare waarde geweest voor de tabaksontmoediging van Nederland. Zij is een belangrijke grondlegger geweest voor de manier waarop tegenwoordig, met name in de zorgsector, wordt aangekeken tegen tabaksgebruik. Ze heeft kwalitatief hoogwaardige trainingen ontwikkeld voor de behandeling van tabaksverslaving, op basis waarvan inmiddels honderden tot duizenden zorgverleners zijn opgeleid. Hiermee is de basis gelegd voor een landelijk dekkend aanbod van effectieve zorg bij stoppen met roken.

Jellinek behaald Gouden Status Rookvrije Zorg

Niet geheel toevallig was het Verslavingszorgorganisatie Jellinek, de voormalig werkgever van mw. Tromp-Beelen, die vandaag als eerste zorgorganisatie in Nederland de (inter)nationale “Gouden Rookvrije Zorg Certificaat” uitgereikt kreeg. Dit betekent dat zij een volledig rookvrije werk- en behandelcultuur hebben gerealiseerd. Een prestatie van formaat, waarmee wij hen van harte feliciteren. Jellinek is hiermee een heel mooi voorbeeld voor de vele zorginstellingen die in het preventieakkoord hebben afgesproken rookvrij te worden.

Wens van ons allemaal: adequaat systeem van financiering behandeling van tabaksverslaving

Wij hopen dat het krachtige voorbeeld van deze voorlopers zal bijdragen aan het oplossen van de nog altijd aanwezige knelpunten in de bekostiging van de behandeling van tabaksverslaving, indien nodig tot en met behandeling in de verslavingszorg. De zorgstandaard  Tabaksverslaving die dit voorjaar is gepubliceerd biedt een goede basis. Om rokers die willen stoppen goed te kunnen helpen is het immers van belang dat de volledige zorgketen goed toegankelijk is. Van laagdrempelige zelfhulp tot en met intensieve verslavingszorg. Ook een eerste stopadvies zal makkelijker gegeven worden als een zorgverlener weet dat de zorgketen “af” is en voor iedereen een passend hulpverleningspad beschikbaar is.