Categorieën
Nieuws

Roken onder jongeren tussen 2013 en 2017 gedaald

Vandaag is het rapport HBSC 2017 Gezondheid en welzijn van jongeren (11-16 jaar) in Nederland gepubliceerd. Het HBSC-onderzoek wordt sinds 2001 elke vier jaar uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau en is samen met de Peilstationsonderzoeken van het Trimbos Instituut de belangrijkst bron voor rookprevalentiecijfers voor jongeren tot en met 16 jaar. 

Het rapport laat zien dat jongeren tussen 2013 en 2017 minder zijn gaan roken. Een vergelijking met de meest recente cijfers over jeugdroken, het Peilstationsonderzoek uit 2015, laat ook een significante afname zien: het percentage jongeren dat ooit in het leven had gerookt nam tussen 2015 en 2017 af van 23 naar 17%, het percentage dat in de laatste maand had gerookt van 11 naar 8% en het percentage dat dagelijks had gerookt van 3 naar 2%. 

ANR voorzitter Floris Italianer reageert op deze cijfers: “Deze nieuwe cijfers laten zien dat het de goede kant op gaat: steeds minder kinderen roken. En roken wordt steeds minder als normaal gezien. Dit zien we ook in de brede maatschappelijke beweging van meer rookvrije sportclubs, speeltuinen en andere plaatsen waar kinderen komen. Maar we zijn er nog niet: elke week raken honderden kinderen verslaafd aan roken. Met de hulp van het Rijk, gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de kinderen zelf kunnen we voorkomen dat kinderen ooit nog beginnen met roken. Zo werken we toe naar een volledig rookvrije generatie.”

Het HBSC-rapport en bijbehorende persbericht, waarin meerdere thema’s aan de orde komen, zijn te downloaden via https://hbsc-nederland.nl/