Categorieën
Nieuws

Blokhuis: Geen enkele jongere rookt nog in 2040

In 2040 rookt geen enkele jongere nog. Die torenhoge ambitie komt te staan in het preventieakkoord waarover staatssecretaris Blokhuis (VWS) momenteel onderhandelt met diverse partijen. De aanpak van roken is een belangrijk onderdeel van die afspraken.

In de wandelgangen van een bijeenkomst over preventie zei Blokhuis vanmiddag: ,,In het preventieakkoord ligt de echte focus op 2040, bijvoorbeeld bij roken. Een tipje van de sluier: de doelstelling wordt dat geen enkele jongere dan nog rookt. Dit is wat het kabinet bedoelt met ‘de rookvrije generatie’.”

Momenteel heeft van alle leerlingen van 12 tot en met 16 jaar in het voortgezet onderwijs bijna een kwart (23 procent) ooit gerookt. Het percentage rokers loopt op van minder dan 1 procent in de brugklas naar 40 procent op 16-jarige leeftijd.

Rookvrije schoolpleinen

Bij de aanpak noemt Blokhuis een ‘heel simpel voorbeeld’: ,,Wij geven het onderwijsveld de kans de schoolpleinen rookvrij te maken. Lukt dat niet vóór 2020, dan gaan we dat dwingend voorschrijven per wetgeving. Maar je hoopt dat de cultuuromslag daarvoor heeft plaatsgevonden.”

De bewindsman benadrukt dat het waarmaken van de 0 procentambitie in 2040 betekent dat vooral jongeren met een praktisch opleidingsniveau en lager inkomen niet meer zullen roken; zij zijn nu oververtegenwoordigd in de statistieken.

Blokhuis: ,,De afgelopen vier jaar is er al heel veel bereikt in de aanpak van (beginnen met) roken. Ik denk echter dat er tegen 2040 een samenleving bestaat waarin jongeren zeggen: ,,Vroeger rookten ze, weet je dat nog?”

Bron: Tubantia