Categorieën
Nieuws

Alliantie Nederland Rookvrij en Team:Fit samen aan de slag voor een gezondere sportomgeving

Op 11 september hebben de Alliantie Nederland Rookvrij (ANR) en JOGG een samenwerkingsovereenkomst gesloten om samen te werken aan een gezondere sportomgeving.

Sportverenigingen die aan de slag willen met een rookvrije sportomgeving kunnen, als extra hulpmiddel, nu ook gebruikmaken van advies en begeleiding op locatie door één van de Team:Fit Coaches.

Samen met gemeenten zet JOGG zich ervoor in dat ieder kind op kan groeien in een gezonde omgeving. Voor de sportomgeving heeft JOGG het initiatief Team:Fit ontwikkeld. Met dit initiatief gaan sportverenigingen en -accommodaties voor een gezondere sportomgeving, onder andere door een gezonder aanbod in de kantine en aandacht voor verantwoord alcoholgebruik. Samen met een persoonlijke Team:Fit Coach gaat een vereniging aan de slag met drie thema’s: het aanbod in de kantine, het creëren van draagvlak binnen de vereniging en de financiën. Door de samenwerking met de ANR zal Team:Fit sportverenigingen ook ondersteunen bij hun aanpak om rookvrij te worden. Sportverenigingen kunnen al gebruik maken van de ondersteuning aangeboden op www.rookvrijegeneratie.nl/sport. Deze ondersteuning bestaat uit het gratis startpakket met o.a. een handig stappenplan en voorbeeldteksten, tips en goede voorbeelden en gratis rookvrij-borden. Vanaf nu is een adviesgesprek door een Team:Fit Coach een extra hulpmiddel.

Op weg naar een Rookvrije Generatie

Door het invoeren van een rookvrij sportterrein sluiten verenigingen aan bij de beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’, een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds verenigd in de ANR.

Met de samenwerking geven ANR en JOGG invulling aan ambities uit het Preventieakkoord die specifiek gericht zijn op sportverenigingen. In dit akkoord staat dat 2500 sportverenigingen in 2020 gezonder moeten zijn, door een rookvrij sportterrein, beleid op het gebied van verantwoord alcoholgebruik of een gezonder aanbod in de sportkantine.