Categorieën
Nieuws

Symposium Rookvrije Generatie & tabaksaccijns

Op maandagavond 5 februari organiseerden de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds in ProDemos het symposium Rookvrije Generatie & tabaksaccijns voor Tweede Kamerleden. Naast Tweede Kamerleden zat de zaal vol met partners van de Alliantie Nederland Rookvrij (ANR).

Na een introductie door ANR-voorzitter Floris Italianer, kwamen Reina de Kinderen (kennisadviseur Alliantiebureau, voorheen postdoconderzoeker Universiteit Maastricht) en Wim Spit (senior Partner Ecorys) aan het woord over de maatschappelijke kosten en baten van tabaksontmoedigingsbeleid. Uit hun verhaal bleek niet alleen hoe essentieel het verhogen van de tabaksaccijns is om de rookprevalentie in Nederland terug te dringen, maar ook dat tabaksontmoedigingsbeleid leidt tot maatschappelijke baten in brede zin (uitgedrukt in monetaire termen). Argumenten die regelmatig tegen het verhogen van de tabaksaccijns worden gebruikt, zoals toenemende grenseffecten en de negatieve korte- en middellange termijn impact op bepaalde sectoren, zijn niet uit de lucht gegrepen, maar de effecten zijn veel beperkter dan vaak wordt verondersteld. De overkoepelende conclusie dat tabaksontmoediging zowel vanuit gezondheids- als financieel oogpunt wenselijk is, blijft dan ook stevig staan.

Ook Corné van Walbeek, de Zuid-Afrikaanse professor bij de School of Economics in Kaapstad, maakte duidelijk dat het bewijs voor de effectiviteit van tabaksaccijnsverhogingen veelomvattend is. Tabaksproducten zijn in Nederland nog relatief betaalbaar in vergelijking met andere landen en de accijnzen kunnen dan ook nog flink omhoog.

Deze conclusies leverde voldoende stof op voor discussie met de Kamerleden. Steven van Weyenberg (D66), Carla Dik-Faber (CU) en Anne Kuik (CDA) beaamden alle drie hoe belangrijk het is om te komen tot een Rookvrije Generatie. Zij zijn zelf voorstander van een verdere verhoging van de accijnzen, maar geven aan dat dit niet eenvoudig is. Volgens van Weyenberg zouden de ideale accijnsopbrengsten 0 euro zijn, omdat dan niemand meer rookt. Ook andere maatregelen zijn nodig om te komen tot een Rookvrije Generatie. Zo gaf Anne Kuik bijvoorbeeld aan dat er nog veel winst te behalen valt als het gaat om rookvrije zwangerschappen. Dik-Faber is ervan overtuigd dat staatssecretaris Blokhuis deze kabinetsperiode het voor elkaar gaat krijgen dat een stuk minder jongeren beginnen met roken. Een mooie ambitie, waar wij ons gezamenlijk met de staatssecretaris voor gaan inzetten. Immers, gezamenlijk komen wij tot een Rookvrije Generatie!