Categorieën
Nieuws

RIVM stapt uit internationale tabakscommissies vanwege invloed industrie

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stapt uit de commissies die internationaal advies uitbrengen over het meten van de hoeveelheid teer en nicotine in sigaretten. Volgens het RIVM is de invloed van de tabaksindustrie in de commissies te groot, waardoor de nadruk te weinig ligt op het beschermen van de volksgezondheid.

Het gaat om werkgroepen van Nederlandse, Europese en internationale commissies die zich bezighouden met tabak en e-sigaretten. Naast het RIVM en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zaten ook acht afgevaardigden van de tabaksindustrie in de werkgroepen. Volgens het RIVM is er sprake van een “scheve verhouding” die door de jaren heen “steeds meer ging knellen”.

Belangen onverenigbaar

Het RIVM wijst erop dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft vastgesteld dat “de belangen van de tabaksindustrie niet verenigbaar zijn met die van de volksgezondheid”. Een andere reden om uit de commissies te stappen, is een nieuwe methode om de inhoud en emissies van sigaretten te onderzoeken. Deze methode is ontwikkeld door de WHO, onafhankelijk van de industrie.

Ook is “voortschrijdend maatschappelijk inzicht” over de invloed van de industrie op het beleid voor het RIVM een reden om uit de commissies te stappen. “Het is een optelsom”, zegt RIVM-directeur Annemiek van Bolhuis.

Het RIVM blijft wel actief in commissies die zich bezigheden met andere onderwerpen dan tabak.

Bron: NOS