Categorieën
Nieuws

Nieuwe website geeft impuls aan Rookvrije Zorg


De website is een initiatief van Koepelorganisaties NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen), NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra), GGZ-Nederland en Verslavingskunde Nederland, de Alliantie Nederland Rookvrij, het ministerie van VWS en het Trimbos-instituut.

Voor de verslavingszorg is afgesproken dat instellingen aangesloten bij Verslavingskunde Nederland in 2020 rookvrij zijn. Uiterlijk in 2025 zijn alle GGZ-instellingen aangesloten bij GGZ Nederland rookvrij. Ook zijn in 2025 alle ziekenhuizen die aangesloten zijn bij de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen rookvrij.

Charles Wijnker directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie van het ministerie van VWS gaf het startsein voor de vernieuwde website in het bijzijn van alle initiatiefnemers. ”De Rookvrije Zorg is een van de afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord waar zichtbaar grote stappen worden gezet. Vier grote koepelorganisaties uit de zorg zijn in dit eerste jaar al aangehaakt en het streven voor 2020 is het initiatief Rookvrije Zorg uit te breiden naar andere zorgsectoren. De website biedt hen een schat aan relevante informatie en documentatie. Zorginstellingen die komend jaar rookvrij gaan worden kunnen daar zeker hun voordeel mee doen.”

Esther Croes, arts-epidemioloog van het Trimbos-instituut: “Rookvrijezorg.com biedt handige tips and tricks voor het rookvrij maken van zorginstellingen. Van beleids- en communicatieplannen tot checklists, informatie over rookstop ondersteuning en een wachtkamerfilmpje. Een enthousiaste groep zorginstellingen heeft deze tools ontwikkeld en in hun dagelijkse praktijk toegepast. Zij laten zien dat een rookvrije zorg kan!”

Ook rookvrij worden? Ga naar www.rookvrijezorg.com of mail naar rookvrijezorg@trimbos.nl.