Categorieën
Nieuws

Internationale erkenning voor Alliantie Nederland Rookvrij en Rookvrije Generatie door Wereldgezondheidsorganisatie WHO

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kent dit jaar in Brussel op 11 juni een ‘World No Tobacco Award’ toe aan de Alliantie Nederland Rookvrij (ANR), de samenwerking tussen  gezondheidsfondsen Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds en bijna 160 partners. De Alliantie krijgt deze prestigieuze en internationale erkenning voor de bijzondere prestaties, die het tabaksgebruik helpen terugdringen en het tabaksontmoedigingsbeleid bevorderen. De Wereldgezondheidsorganisatie spreekt in het bijzonder haar waardering uit voor de beweging, die in gang is gezet met de Rookvrije Generatie.

“Met de Rookvrije Generatie heeft de Alliantie Nederland Rookvrij leiderschap getoond om de volksgezondheid te beschermen, door implementatie van tabaksontmoedigingsbeleid te versnellen. Ze hebben bijgedragen aan een herdefiniëring van tabaksontmoediging, door de focus te verleggen naar het beschermen van kinderen”, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie. “Het draagvlak is toegenomen, cruciale stakeholders zijn zich gaan mengen in de strijd en er is een maatschappelijk beweging ontstaan.”

Beweging leidt tot resultaten

Dankzij deze beweging zijn inmiddels 1000 sportclubs rookvrij, voert bijna een kwart van alle gemeenten beleid om te komen tot een Rookvrije Generatie en hebben diverse bedrijven besloten te stoppen met de verkoop van tabak. Het realiseren van een Rookvrije Generatie in 2040, is een essentiële ambitie van het Nationaal Preventieakkoord. Dit Preventieakkoord beschrijft diverse overheidsmaatregelen, zoals een flinke accijnsverhoging, een uitstalverbod en neutrale verpakkingen.

Steeds meer plekken rookvrij

Het wordt in Nederland hierdoor steeds normaler, dat kinderen opgroeien in een omgeving die vrij is van rook en van verleidingen om te gaan roken. “En daar willen steeds meer mensen en organisaties een bijdrage aan leveren. Iedere dag komen er weer nieuwe initiatieven bij, om plekken rookvrij te maken. De samenleving vraagt daar om. En ook in de politiek is er steeds meer steun voor tabaksontmoediging en maatregelen om te voorkomen dat kinderen beginnen met roken. Het opnemen door de huidige regering van de Rookvrije Generatie in het regeerakkoord, is daarin een belangrijk kantelpunt geweest”, zegt Floris Italianer, directeur van de Hartstichting en voorzitter van de Alliantie. “We zijn er bijzonder trots op, dat dit veranderende landschap ook internationaal opgemerkt wordt en hopen hiermee andere landen te inspireren.”

Gezamenlijk doel

Bij de start van de Rookvrije Generatie, in 2015, was het tabaksontmoedigingsbeleid in Nederland helemaal vastgelopen en een gepolariseerd, verdeeld en politiek gevoelig dossier. Niemand wilde zijn of haar handen hier aan branden. Italianer: “Door in te zetten op het creëren van maatschappelijk en politiek draagvlak en duidelijk te maken dat ons gezamenlijke doel een Rookvrije Generatie is, kwam er weer beweging in het dossier, zowel onder maatschappelijk partijen als in de politiek. Een beweging die op dit moment niet meer te stoppen lijkt.”

Over de award

De award wordt ieder jaar uitgereikt rond 31 mei, World No Tobacco Day (WNTD). De WHO erkent individuen en organisaties over de hele wereld voor hun inzet en resultaten in tabaksontmoediging. Met het winnen van deze WHO award bevinden we ons in het illustere lijstje van eerdere winnaars zoals de British Heart Foundation, Dr James Reilly, ex-Minister of Health, Republic of Ireland en ASH Schotland. Andere winnaars zijn hier te vinden: www.who.int/tobacco/wntd/awards-2019/en/