Aansluiten bij het netwerk Nederland Rookvrij

logo netwerk Nederland Rookvrij

Vanwege de explosieve groei van het aantal partijen dat zich actief inzet voor een Rookvrije Generatie, bevinden we ons momenteel in een transitiefase naar een nieuwe organisatievorm. Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (voorheen Alliantie Nederland Rookvrij) en haar partners willen toe naar een netwerkorganisatie. Het netwerk wordt minder gestuurd vanuit één centrale regie maar wordt meer gestuurd vanuit behoeften van actieve deelnemers die gezamenlijk initiatieven ontplooien.

Naarmate het netwerk in 2020 meer vorm krijgt zal dit steeds meer een vervanging zijn van de huidige partnerschappen die zijn gesloten tussen de Alliantie Nederland Rookvrij en individuele partners. Daarvoor in de plaats komen een faciliterende netwerkstructuur met een digitaal platform en bijeenkomsten en coalities met een eigen doel en duidelijke spelregels. Het netwerk biedt hiermee nog meer mogelijkheden voor verbinding en stimuleert samenwerking.

Uw organisatie kan zich laten opnemen op een lijst van partijen die geïnteresseerd zijn om deel te nemen in het netwerk. Het netwerk zal u dan ergens in de komende maanden uitnodigen om aan te sluiten. Tevens kunt u een e-mailadres doorgeven waarop we u onze nieuwsbrieven zullen toesturen. Stuur naar onderstaand e-mailadres een e-mail om uw organisatie aan te melden voor het netwerk Nederland Rookvrij.

Contactgegevens netwerk Nederland Rookvrij:
info@nederlandrookvrij.nl