Categorieën
Nieuws

Gemeenten op weg naar een Rookvrije Generatie: wat doet jouw gemeente?

Geïnspireerd door het Landelijk Preventieakkoord zetten steeds meer gemeenten stappen op weg naar een Rookvrije Generatie, een initiatief van het KWF, Hartstichting en Longfonds. Inmiddels zetten ongeveer 200 gemeenten zich in om te voorkomen dat kinderen beginnen met roken. Eind vorig jaar lag dit aantal op 100. De maatschappelijke beweging ‘Op weg naar Rookvrije Generatie’ is op lokaal niveau steeds meer zichtbaar. Ook kunnen gemeenten rekenen op maatschappelijk steun; 65% van de Nederlanders vindt dat gemeenten een rol moeten spelen in het realiseren van een Rookvrije Generatie (vorig jaar was dit nog 61%)1. Daarom de oproep aan alle gemeenten om activiteiten die bijdragen aan een Rookvrije Generatie vooral te (blijven) ondersteunen. 

Een gemeente kan op verschillende manieren bijdragen aan een Rookvrije Generatie. Zo kan de gemeente een rookvrij-beleid opstellen en stimuleren dat plekken waar veel kinderen komen rookvrij worden. Steeds meer Nederlanders zien namelijk het liefst dat buitenterreinen van kinderopvang (93%), kinderboerderijen (92%), speeltuinen (91%) en buitenzwembaden (79%)1 geheel rookvrij zijn. In het kader van ‘practice what you preach’ kan de gemeente het terrein van het gemeentehuis rookvrij maken. Ook maken steeds meer gemeenten gebruik van het Ondersteuningstraject Rookvrije Omgeving. Via Ondersteuningstraject Rookvrije Omgeving worden gemeenten door GGD’en ondersteund bij de uitvoering van activiteiten in het kader van de Rookvrije Generatie.

Goed op weg

Uit een onderzoek dat is uitgevoerd onder gemeenten door I&O Research in opdracht van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij blijkt dat gemeenten zichzelf gemiddeld een 6,4 geven voor de mate waarin ze streven naar een Rookvrije Generatie.2 Logischerwijs geven gemeenten die actief zijn op het gebied van de Rookvrije Generatie zichzelf een hoger cijfer dan gemeenten die dat niet zijn. Gemeenten die dit ook beleidsmatig hebben vastgelegd, geven zichzelf een nog hogere score, namelijk een 7,3. Dit geldt ook voor gemeenten die een rol spelen bij het rookvrij maken van locaties. Belangrijke aandachtspunten volgens gemeenten zijn: klein beginnen, niet alleen draagvlak creëren binnen de gemeente en bij de wethouder, maar ook door samen te werken met organisaties in de gemeente. Waarbij de verantwoordelijkheid en eigenaarschap verdeeld worden over deze organisaties.2

“Als VNG hebben we afgesproken met het Rijk dat gemeenten zich inzetten voor een rookvrij-beleid om te komen tot een Rookvrije Generatie. Ik ben blij te merken dat deze afspraken succesvol worden nagekomen. Zo zie ik dat verschillende gemeenten bezig zijn om locaties en zones rookvrij te maken”, Leonard Geluk, algemeen directeur VNG.

Hugo Backx, directeur van GGD GHOR Nederland, noemt de betrokkenheid van gemeenten essentieel: “Bij de realisatie van de Rookvrije Generatie spelen gemeenten een belangrijke rol. Daar krijgen ze nu nog meer steun bij via hun GGD. Dankzij het Ondersteuningstraject Rookvrije Omgeving hebben alle GGD’en extra ruimte om hun gemeenten met menskracht en kennis bij te staan. Om zo de drempel om aan de slag te gaan nog verder te verlagen.” 

Staatssecretaris Paul Blokhuis VWS: “Bij het wijzigen van de Tabaks- en Rookwarenwet is nu duidelijk toegelicht wat de ruimte van gemeenten is om rookvrije plekken aan te wijzen. Ze kunnen bijvoorbeeld via hun lokale verordening (APV) plekken rookvrij maken, zoals bushokjes of openbare terreinen in de buurt van scholen. Het is heel goed nieuws voor onze volksgezondheid dat nu maar liefst 200 gemeenten bezig zijn om stoppen met roken makkelijker te maken en beginnen moeilijker.”

Inspirerende voorbeelden
Rotterdam

Rotterdam heeft toegewerkt naar een Rotterdams Preventieakkoord, Gezond010, waarmee er hard wordt gewerkt aan een gezonde stad. In het akkoord besteedt men ook veel aandacht aan rookvrij. In Rotterdam zijn het familiepark Plaswijckpark, kinderboerderijen en scholen zoals het Grafisch Lyceum rookvrij.  Met Gezond010 draagt Rotterdam bij aan het Nationaal Preventie Akkoord waarin wordt gestreefd naar een Rookvrije Generatie in 2040.   [Bron: Gezond010]

LOSSER

Wethouder Anja Prins van de gemeente Losser onthulde in mei een rookvrij-bord bij het Twents Carmel College, waarmee de gemeente de start aankondigde op weg naar een Rookvrije Generatie. Het idee is om nog zo’n 75 borden te plaatsen op plekken voor onder andere schoolterreinen, speeltuinen en sportlocaties. Met deze actie wil Gemeente Losser de boodschap overbrengen dat rookvrij de nieuwe norm is en dat roken niet meer als normaal gezien mag worden. Scholen moeten per 1 augustus officieel rookvrij zijn, en door middel van de actie helpt gemeente Losser hen op weg.  Aanvullend daarop heeft de gemeente bushaltes rookvrij gemaakt en zo gehoor gegeven aan een oproep van buschauffeurs die hierom vroegen. [Bron: Tubantia]

OPSTERLAND

De gemeente Opsterland heeft richtlijnen voor het speeltuinenbeleid vernieuwd. Gevolg van de nieuwe richtlijnen is dat alle nieuwe speeltuinen vanaf dit jaar al rookvrij zijn en er duidelijkheid is voor het oprichten en beheren van nieuwe speeltuinen. Door nieuwe speeltuinen nu al rookvrij te maken is de gemeente Opsterland een voorloper op het landelijke standpunt. [Bron: Drachtster Courant]

HELMOND

De gemeente Helmond wil het rookvrij opgroeien vanzelfsprekend maken. De sportvereniging en speeltuin is een belangrijke omgeving in het leven van een kind. Een rookvrij buitenterrein geeft kinderen het goede voorbeeld, beschermt kinderen tegen de verleiding om te gaan roken en voorkomt daarnaast het schadelijke meeroken. Daarom reikt de gemeente Helmond waarderingssubsidies uit aan organisaties met een rookvrij buitensportterrein of -speeltuin. [Bron: Gemeente Helmond]

Meer informatie

1Het onderzoek is uitgevoerd door Kantarin opdracht van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij, onder 1.358 Nederlanders van 18 jaar en ouder in de periode van 14 t/m 24 februari 2020

2Locatiemonitor gemeenten, 2020, uitgevoerd door I&O Research, in opdracht van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij

Categorieën
Nieuws

Uitbreiding rookverbod met e-sigaret

Vapen en dampen mag niet meer in het openbaar vanaf 1 juli. Waarom niet eigenlijk? Edson da Graça zocht het uit en sprak met een jongerenbrein-deskundige, een arts, jonge vapers en een vapeshop-medewerker over fabels en feiten rondom de e-sigaret. Check de mini-docu van 6 minuten onderaan deze pagina. Er is ook een kortere versie van 3 minuten beschikbaar.

Op alle plekken waar een rookverbod geldt – zoals cafés, restaurants, werkplekken en openbare gebouwen – mogen vanaf 1 juli 2020 ook geen e-sigaretten of tabaksverhittingsapparaten meer worden gebruikt. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS): “Roken in een vol restaurant voelt inmiddels aan als iets van heel lang geleden. Om gezondheidsschade te voorkomen en het goede voorbeeld te geven aan jongeren werd het hoog tijd dat we het roken van e-sigaretten in onder andere de horeca ook naar de geschiedenisboeken verwijzen. Ook deze maatregel draagt bij aan stoppen met roken makkelijker maken en beginnen moeilijker.”


In een mini-documentaire van 6 minuten onderzoekt Edson da Graça, in het dagelijks leven cabaretier en presentator van programma’ s als Willem Wever, de wereld achter de e-sigaret. Een wereld waarin duizenden smaakjes om aandacht vragen, van Mango Milkshake tot Strawberry Cheesecake en Latte Macchiato. In de vele blitse apparaten worden de vloeistoffen tot wel 400 graden celsius verhit en vervolgens geïnhaleerd. Met onbekende én bekende schadelijke gezondheidsgevolgen.

De verleiding van de verboden vrucht

Voor jongeren zijn de verleidingen groot en daar lijkt door de industrie handig op te worden ingespeeld. Eveline Crone, hoogleraar op de Erasmus Universiteit en jongerenbrein expert, herkent de signalen.” Jongeren zoeken naar vernieuwing en willen uitproberen. Uit onderzoek van het jongerenbrein blijkt dat zij ontvankelijker zijn voor de beloningen die daarbij horen – het geeft een fijn gevoel om iets nieuws te proberen en bij een groep te behoren. Dergelijke trends worden vervolgens populair bij jongeren en hier wordt door marketeers en sociale mediadeskundigen van bedrijven handig op ingespeeld met kleurrijke apparaatjes en verlokkelijke smaakjes. En dat legt deze bedrijven geen windeieren”, aldus Crone.

Max (23) en Kevin (22) begonnen beiden met vapen om van het roken af te komen. Met wisselend succes, ze zijn beide niet volledig gestopt met sigaretten. Geconfronteerd met de mogelijke schadelijke effecten reageerden ze geschrokken: “Geen idee dat vapen bijvoorbeeld ook neurologische effecten heeft op je gezondheid”, aldus Max.

Groot draagvlak voor maatregel

Arts bij het Trimbos-instituut Esther Croes ondersteunt de nieuwe maatregel die het beginnen met vapen moeilijker maakt. “Jongeren zijn zich in beperkte mate bewust van de schadelijke effecten die het inhaleren van de verhitte vloeistoffen veroorzaken. En misschien nog enger, er is nog weinig bekend over de schadelijke effecten op de lange termijn. Van veel smaakstoffen is niet bekend wat er gebeurt bij verhitting. Het Trimbos-instituut is erg blij met deze ontmoedigende maatregel en uitbreiding van het rookverbod. Er is ook groot draagvlak voor. Uit onderzoek van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij blijkt dat 7 op de 10 Nederlanders vinden dat de uitbreiding van het rookverbod met de e-sigaret een goede zaak is.”

Edson concludeert dat de stap naar het roken van tabakssigaretten ‘gewoon kleiner wordt’ en roept jongeren op goed na te denken ‘wat je doet’. 

Voor meer informatie over de e-sigaret:

Presentator Edson da Graça zoekt naar feiten en fabels over e-sigaret in een mini-docu. Bekijk de mini-docu hieronder.

Categorieën
Nieuws

Geen smaakjes meer om voor e-sigaretten om jongeren te verleiden

Mojito, popcorn, aardbei of hazelnoot. Zoete smaakjes als deze zullen worden verboden voor e-sigaretten. Het doel is om de e-sigaret minder aantrekkelijk te maken en jongeren ervan te weerhouden e-sigaretten te gebruiken.

Uit onderzoek van het Trimbos-instituut bleek eerder dat e-sigaretten een stuk schadelijker zijn voor de gezondheid dan werd gedacht, en dat de vooral de smaakjes jongeren weten te verleiden. Staatssecretaris Blokhuis laat aan de Tweede Kamer weten dat jongeren veel sneller tabakssigaretten gaan roken na het gebruik van de e-sigaret. Ontmoediging van de e-sigaret is dus essentieel.

Blokhuis: “De nieuwe inzichten bevestigen dat de rookvrije generatie die er aankomt ook een e-sigaretvrije generatie moet zijn. Voor e-sigaretten met allerlei verleidelijke, exotische smaakjes is daarin geen plaats.” (Bron: NOS)

EEN STAP DICHTERBIJ

Naast de smaakjes voor de e-sigaret, zullen er ook strengere regels worden opgesteld voor verhittingsapparaten voor tabak, zoals de IQOS. Met deze vooruitgang krijgen ze wettelijk dezelfde regels als gewone sigaretten. Zo komen we steeds dichter bij een Rookvrije Generatie; een wereld waarin geen kind meer begint met (e-)roken en niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen daarvan.

Categorieën
Nieuws

Corona geeft een impuls aan het stoppen met roken

Bijna een derde van de rokers overweegt te stoppen door het nieuwe coronavirus.

Eén op de drie rokers denkt door de coronacrisis na over stoppen met roken, blijkt uit een onderzoek van het programma tabak van het Trimbos-instituut. De crisis wordt door veel rokers gezien als een unieke kans om te stoppen en er is behoefte aan meer informatie hierover.

Impact coronacrisis op rookgedrag en behoefte te stoppen

Begin mei hebben bijna 1000 rokers een vragenlijst ingevuld over hun rookgedrag tijdens de coronacrisis. De deelnemers vormen een representatieve steekproef van de rokers in Nederland. Het Trimbos-instituut onderzocht wat de impact is van de coronacrisis op het rookgedrag en de behoefte om te stoppen. Hieruit komt naar voren dat één op de drie rokers door de coronacrisis nadenkt over stoppen met roken. Ook de prijs van sigaretten (61%) en hun eigen gezondheid (71%) zijn redenen om hierover na te denken.

Minder roken om gezondheidsredenen, meer roken door stress en verveling

14% van de rokers is, vooral om gezondheidsredenen, minder gaan roken. Zo geeft een respondent aan: “Ziek worden door corona is al erg genoeg, daar hoef ik zelf niet aan bij te dragen.”

Ook wordt het alleen thuis zijn of het zien van minder mensen, genoemd als reden om minder te roken. Er is ook een groep die nu juist méér zegt te zijn gaan roken (19%). Dit zijn voornamelijk vrouwen en mensen in de leeftijdsgroep van 18-39 jaar. De reden is verveling, stress of omdat ze vaker alleen zijn. Zij geven aan hierdoor veel minder gemotiveerd om te stoppen.

Meer informatie nodig over de gevolgen van corona voor rokers

Zo’n drie op de tien rokers geven aan bezorgd te zijn sneller besmet te raken met het nieuwe coronavirus en/of dat zij ernstige complicaties kunnen krijgen bij besmetting. “Er is steeds meer bewijs dat mensen die COVID-19 hebben en roken, een grotere kans lopen op ernstige complicaties. Roken verstoort het functioneren van het immuunsysteem, zowel algemeen als specifiek in de longen. Bij rokers werken de trilhaartjes van het slijmvlies in de luchtwegen minder, waardoor verontreiniging makkelijker de longen in komt. Roken verhoogt ook de ontstekingsreacties. Bovendien kan door roken de longfunctie al verminderd zijn, waardoor rokers minder “reservecapaciteit” hebben. Er is daarom reden om aan te nemen dat rokers met COVID-19 meer vatbaar zijn voor ernstige complicaties.”

Esther Croes – arts-epidemioloog Trimbos-instituut

Er is dan ook een aanzienlijke behoefte aan hulp en betrouwbare informatie over stoppen met roken in relatie tot het nieuwe coronavirus. 27% van de respondenten geeft aan meer informatie te willen van de overheid over de gevaren van het nieuwe coronavirus voor rokers. Een derde van de rokers zegt juist tijdens deze crisis hulp te willen bij stoppen met roken en een vijfde wil meer informatie over de mogelijkheden hiervoor. “

Je merkt dat het nieuwe coronavirus aanpassingen vraagt van de stoppen-met-roken infrastructuur in Nederland. Deels is dat ook al gedaan. Het ondersteunen van stoppers kan nu bijvoorbeeld weer goed met professionele hulp van de huisarts en stoppen-met-roken-coaches. De meeste aanbieders zijn inmiddels zo ver dat ze de ondersteuning ook prima kunnen aanbieden via de telefoon of via beeldbellen. Ook zijn verschillende goede apps ontwikkeld die kunnen ondersteunen bij het stoppen. Daar kan het Trimbos-instituut over adviseren via de Stoplijn of de website ikstopnu.nl.”

Marc Willemsen Wetenschappelijk directeur NET, Trimbos-instituut.

Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van het panel van I&O research.

Lees meer over roken en corona in het dossier: https://www.trimbos.nl/kennis/corona/roken

Categorieën
Nieuws

Jongeren hebben liever seks met niet-rokers

Duurder maken van sigaretten goed middel om roken te voorkomen

Jongeren hebben liever verkering en/of seks met iemand die niet rookt en de helft is voor een totaalverbod op sigaretten. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door I&O Research onder ruim 1.000 jongeren in opdracht van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij1 voor de recent ingevoerde accijnsverhoging. Ruim 8 op de 10 jongeren tussen de 12 – 18 jaar vindt het duurder maken van sigaretten een goed middel om te voorkomen dat leeftijdgenoten beginnen met roken.  Ook denkt 71% dat prijsverhoging een stimulans is om te stoppen met roken. Gezondheid, dat je er eerder dood aan gaat en geld zijn de belangrijkste redenen om helemaal niet te roken. Het onderzoek bevestigt dat de nieuwe generatie rookvrij omarmt en dat niet-roken de norm is. Een mooie ontwikkeling voor Wereld Niet Roken Dag (31 mei) waarin wereldwijd aandacht wordt geschonken aan de gevaren van roken.

Prijsstijging positief effect op stoppen met roken

Jongeren denken dat het duurder maken van sigaretten ervoor zorgt dat minder jongeren beginnen met roken; 90% van de rokers zegt nooit meer sigaretten te kopen als een pakje boven de 15 euro komt; 75% haakt af bij 12 euro en 59% bij 10 euro. Als belangrijkste reden om niet te roken wordt aangegeven: roken is ongezond (69%), je gaat er dood aan (58%), het kost veel geld (44%) en je gaat ervan stinken (31%). Maar ook ‘het is vies’ en ‘slecht voor je conditie’ worden als nadelen van roken genoemd.  “Duurder is beter” en “Als het duur is, schrikt het jongeren die weinig zakgeld hebben af om te beginnen met roken” stellen respondenten.

Sociale relaties zijn belangrijker dan roken

Roken heeft géén stoer imago (80%). Jongeren willen liever geen relatie of seks met iemand die rookt. En 41% van de rokers offert zijn sigaretten op omwille van een niet-rokende nieuwe liefde. Ook voor een (ernstig) zieke naaste, is de helft van de jongeren bereid te stoppen.

Rijbewijs en auto motivatie om te stoppen

De grootste groep rokers uit het onderzoek spaart 416 euro per jaar uit als ze zouden stoppen. Jongeren die elke dag een pakje roken zelfs 2.920 euro per jaar. Ouders die hun kinderen willen overhalen om niet te roken, kunnen dit het beste doen door hier een rijbewijs (49%), auto (26%), meer vrijheid (22%) of een wereldreis (20%) tegenover te stellen, zo blijkt uit het onderzoek.

Helft jongeren voor totaalverbod

60% van de 12 – 15-jarigen ziet een totaalverbod op sigaretten wel zitten; datzelfde geldt voor 49% van de 16 – 18-jarigen. Het onderzoek bevestigt dat de nieuwe generatie rookvrij omarmt. Ook laat het zien dat het verhogen van de prijs van tabak bijdraagt aan een Rookvrije Generatie.

Stoppen met roken is in deze tijd nog meer relevant, want er zijn sterke aanwijzingen dat mensen die roken een grotere kans hebben op complicaties van het coronavirus2.

1Het onderzoek is uitgevoerd in februari 2020 door I&O Research onder 1.008 jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Dit gebeurde in opdracht van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (voorheen Stichting Alliantie Nederland Rookvrij) een samenwerking tussen de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds met als doel dat niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van roken. 

2 https://www.trimbos.nl/kennis/corona/roken

Categorieën
Nieuws

Menzis gaat voor rookvrij; met nieuw beleggingsbeleid en partnerschap

Zorgverzekeraar Menzis is een partnerschap aangegaan met Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (GvRV). Gijs Rotteveel, directielid van Menzis en verantwoordelijk voor leefkracht en partnerschappen, vat het samen: “Op deze manier helpen we jongere generaties de kiem te zijn van een gezondere toekomst.”

Samen schouders onder rookvrije generatie
Volgens Michael Rutgers, voorzitter van GvRV (voorheen: Alliantie Rookvrij Nederland), is het fantastisch dat steeds meer organisaties zich proactief inzetten voor een rookvrije generatie. “Nog altijd raken wekelijks honderden kinderen verslaafd aan roken. Ruim de helft van de mensen, die blijft roken, sterft aan de gevolgen daarvan. Jaarlijks zijn dat 20.000 tabaksdoden. Gelukkig beseffen we steeds meer dat we kinderen moeten beschermen tegen de verleiding om te gaan roken. Geen weldenkende ouder wil dat zijn kind verslaafd raakt aan tabak. Samen met partners als Menzis werken wij aan een rookvrije generatie. Er is al veel bereikt met bijvoorbeeld het Preventieakkoord, maar er is ook nog veel te doen.”

Preventie voor verzekerden
Eerder dit jaar kondigde Menzis al de start van het decennium van preventie en leefstijl aan. Dat was nog vóórdat de coronacrisis de relatie duidelijk maakte tussen leefstijl en de vatbaarheid voor (infectie)ziekten en een ernstiger verloop ervan.

“Een ongezonde leefstijl is verantwoordelijk voor bijna 30% van de ziektelast in Nederland”, licht Gijs Rotteveel toe. Roken is naast overgewicht de belangrijkste oorzaak hiervan. “Maar we weten ook dat het ontzettend lastig is om te stoppen met roken. Goede voorlichting en de juiste begeleiding helpen. Die hulp is onderdeel van de basisverzekering, maar Menzis gaat een stapje verder. We bieden succesvolle behandelmethodes en werken samen met gemeenten, het zorgveld en werkgevers in onze regio’s om roken uit te bannen.”

Ban op roken bij werk en sportclub
Sportverenigingen en werkgevers hebben een grote rol in het rookvrij maken van hun eigen terreinen én in de begeleiding van hun leden en werknemers om met roken te stoppen. “Door aandacht te vragen voor een gezonde leefstijl en mensen daarbij te steunen (bijvoorbeeld met SamenGezond) is er écht meer gezondheidswinst en kwaliteit van leven te bereiken”, aldus Gijs.

Met beleggingen bijdragen aan gezondheid
Menzis heeft ook haar beleggingsbeleid verder aangescherpt. Eerder belegden we in bedrijven die direct tot 5% van hun omzet haalden uit de productie van tabak(gerelateerde producten). In ons nieuwe beleid hebben we dat teruggebracht naar 0%. Voor retailbedrijven met omzet uit de verkoop van tabak(gerelateerde producten), als supermarkten en kiosken, hanteren we nu een grens van 10% in plaats van 50%. Door deze aanpassing sluiten we 15 bedrijven extra uit.

Gijs: “Als zorgverzekeraar hebben we een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor gezondheid. Met ons aangepaste beleggingsbeleid dragen we nu bij aan een gezonder Nederland in een rookvrije toekomst.”

Categorieën
Nieuws

Oproep aan de overheid: reguleer de e-sigaret op dezelfde manier als de traditionele sigaret

Gezondheidsfondsen en zorgprofessionals maken zich ernstig zorgen over de e-sigaret

De Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds maken zich samen met zorgprofessionals, waaronder artsenverenigingen NVK, NVALT en Verslavingskunde Nederland ernstig zorgen over de e-sigaret. De nieuwe factsheet van het Trimbos-instituut laat zien dat e-sigaretten minder veilig zijn dan eerder werd gedacht. Gebruikers van een e-sigaret zijn voornamelijk volwassenen die roken, gerookt hebben en/of willen stoppen en jongeren. Er komen steeds meer aanwijzingen dat gebruik van een e-sigaret voor jongeren een opstap is naar het roken van tabakssigaretten. Drie op de vier volwassenen combineert e-sigaret gebruik met het roken van tabakssigaretten. Dit is zelfs schadelijker dan het gebruik van alleen tabakssigaretten.

Jaarlijks overlijden zo’n 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. En wekelijks raken honderden kinderen verslaafd. Daarom zetten we ons gezamenlijk in voor een Rookvrije Generatie. Kinderen moeten beschermd worden tegen producten die zeer schadelijk zijn voor de gezondheid en ook nog eens heel verslavend. E-sigaretten, of alternatieve vormen van roken, passen niet bij een Rookvrije Generatie.

Daarom roepen wij de overheid op om zo snel mogelijk maatregelen te nemen en de e-sigaret op dezelfde manier te reguleren als de traditionele sigaret. Concreet betekent dit een pleidooi voor een verbod op smaakjes die aantrekkelijk zijn voor jongeren, verhogen van de prijs en het invoeren van neutrale verpakkingen.

Wij willen een wereld waarin geen kind meer begint met (e-)roken en niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen daarvan.

Lees de factsheet over de risico’s van e-sigaretten hier.

Categorieën
Nieuws

Sigaretten en shag per 1 april duurder

Vanaf 1 april 2020 stijgt de accijns op tabak. De prijs voor een pakje sigaretten stijgt met 1 euro naar gemiddeld 8 euro per pakje. De prijs van shag gaat met 2,50 euro omhoog. Accijnsverhoging en daarmee het duurder maken van tabak is de meest effectieve maatregel om roken tegen te gaan. Door een hoge prijs van tabak zullen kinderen minder snel beginnen met roken. Stoppen met roken is in deze tijd nog meer relevant, want er zijn sterke aanwijzingen dat mensen die roken een grotere kans hebben op complicaties van het coronavirus.

De accijnsverhoging is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord. Hierin staan maatregelen die leiden tot een Rookvrije Generatie in 2040. “Wij hopen dat de prijsstijging kinderen nóg meer aanmoedigt om niet te beginnen met roken. Het is een belangrijke stap die ervoor zorgt dat ‘rookvrij’ steeds meer de norm wordt, zodat we kinderen kunnen beschermen tegen de schadelijke gevolgen van (mee)roken, ” aldus Michael Rutgers, voorzitter van de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij.

Jaarlijks overlijden zo’n 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. En wekelijks raken honderden kinderen verslaafd. Kinderen moeten beschermd worden tegen producten die zeer schadelijk zijn voor de gezondheid en ook nog eens heel verslavend.

Voor stoppen met roken

Categorieën
Nieuws

Nederland nu nog magere middenmoter op het gebied van tabaksontmoedigingsbeleid

Maatregelen Preventieakkoord meer dan nodig om achterstand in te lopen.

Op donderdag 20 februari 2020 is tijdens het Europese tabaksontmoedigingscongres ECToH de Tobacco Control Scale 2019 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat Nederland sinds 2016 qua tabaksontmoedigingsbeleid links en rechts is ingehaald door andere Europese landen, zoals België, Slovenië en Griekenland. Nederland zakt daardoor van de 9e naar de 14e plaats.

Gelukkig ziet de toekomst er hoopvoller uit: de maatschappelijke beweging op weg naar een Rookvrije Generatie, die de afgelopen jaren in Nederland op gang is gekomen, wordt dit jaar ook zichtbaar in een flink pakket concrete overheidsmaatregelen die in het Preventieakkoord zijn overeengekomen. Enkele voorbeelden zijn invoering van een uitstalverbod, neutrale verpakkingen en een flinke prijsverhoging voor sigaretten en shag. Nederland begint hiermee in 2020 aan een forse inhaalrace waarmee we, als we die doorzetten, kunnen doordringen tot de “toplanden”.

De meeste winst is te behalen op het terrein van prijsbeleid. Hier scoort Nederland slechts 14 van de 30 punten en laat hiermee 20 landen voor zich. Dat betekent dat tabak in Nederland heel betaalbaar is.

Terwijl we weten dat prijsverhoging de meest effectieve maatregel is om tabaksgebruik terug te dringen, met name onder de jeugd. De accijnsverhoging die per 1 april aanstaande wordt ingevoerd is een mooie eerste stap van velen die nog moeten volgen”, aldus Michael Rutgers voorzitter van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij*.

*Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (voorheen Stichting Alliantie Nederland Rookvrij) is een samenwerking tussen de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds met als doel dat niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van roken.

Aanvullende informatie:

De Tobacco Control Scale is een ranglijst die aangeeft welke landen het meest doeltreffende anti-tabaksbeleid voeren. Ze is het resultaat van een enquête die 34 Europese landen bevraagt over hun activiteiten in het kader van de strijd tegen tabak. De beoordeling gebeurt op basis van een aantal maatregelen die beschouwd worden als essentiële onderdelen van een veelomvattend beleid voor tabakspreventie.

De Tobacco Control Scale wordt om de 3 jaar opgesteld. https://www.tobaccocontrolscale.org/

Categorieën
Nieuws

Nieuwe organisatievorm zorgt voor versnelling naar Rookvrij Nederland


KNMG, NOC*NSF, Clean Air Nederland, Jantje Beton/ NUSO/ KinderboerderijenActief en GGZ Nederland hebben samen met KWF Kankerbestrijding, Hartstichting en Longfonds de eerste stappen gezet in het vormgeven van een netwerkorganisatie Nederland Rookvrij. Deze nieuwe organisatievorm biedt alle partijen de mogelijkheid om te verbinden en samen te werken, waarmee nog sneller een Rookvrij Nederland wordt gerealiseerd.

Op het gebied van tabaksontmoediging is de afgelopen jaren binnen korte tijd veel in beweging gekomen en ten goede veranderd. Aan deze ontwikkeling hebben maatschappelijke organisaties, sportverenigingen, bedrijven, gemeenten en vele anderen, ieder op eigen wijze, een belangrijk aandeel geleverd. Het gezamenlijk resultaat is dat inmiddels 70% van de Nederlanders vindt dat de overheid een actief beleid moet voeren om het roken in Nederland te verminderen en 6 op de 10 Nederlanders vindt dat het bedrijfsleven en gemeenten zich moeten inzetten voor een Rookvrije Generatie*.

Nieuwe organisatievorm

Nederland Rookvrij luidt een nieuwe fase in. Het aantal partners dat actief stappen wil zetten naar een Rookvrij Nederland is dusdanig gegroeid dat een nieuwe organisatievorm nodig is. Deze nieuwe vorm biedt onder andere diverse coalities van artsen, bedrijven, gemeenten, sport- en onderwijsorganisaties meer mogelijkheden voor het uitwisselen van kennis, ervaring, verbinding en samenwerking. Een nog te ontwikkelen digitaal platform maakt het voor organisaties eenvoudig om deze kennis op te halen en samenwerkingen aan te gaan. Op 14 mei 2020 wordt ’s middags een eerste landelijke netwerkbijeenkomst georganiseerd. Met als doel inspireren en verbinden. Met meer en diverse activiteiten verbetert de slagvaardigheid waardoor het doel van een Rookvrij Nederland nog sneller wordt bereikt.

Michael Rutgers voorzitter Gezondheidsfondsen voor Rookvrij:
Ik ben heel blij dat we met dit krachtige netwerk, de volgende stap kunnen zetten in onze gedeelde ambitie: een Rookvrij Nederland. Het is belangrijk dat partijen via Nederland Rookvrij  met elkaar verbonden worden en blijven om daarmee maximaal in te zetten op het bereiken van het gezamenlijke doel.”

Wanda de Kanter voorzitter Stichting Rookpreventie Jeugd: “Deze nieuwe organisatievorm biedt nieuwe mogelijkheden om te kijken hoe we elkaar kunnen versterken. SRPJ wil het probleem bij de bron aanpakken en voorkómen dat jongeren gaan roken. Onze ambitie draagt in belangrijke mate bij aan de ambitie van dit netwerk.”  

Anton van Balkom, coördinator rookvrij-beleid GGZ Nederland: “Het is belangrijk dat wij als professionals op deze wijze de handen ineen slaan voor een Rookvrije Generatie. Kennis uitwisseling en onderlinge samenwerking zorgen voor een krachtige beweging waarbij ook efficiënter ingezet kan worden op terreinen waar nu nog onvoldoende gebeurt.”

Tom Voeten, bestuursvoorzitter Clean Air Nederland: “Verbreding en verdieping van de samenwerking is noodzakelijk voor meer effectiviteit en resultaten. Veel groepen rokers bereiken we nog niet en de misleidende rookcultuur is nog nauwelijks aangetast waardoor er iedere week weer honderden jongeren verslaafd raken.”

* Dit onderzoek is uitgevoerd door Kantar in opdracht van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (voorheen ANR)