Categorieën
Nieuws

Corona geeft een impuls aan het stoppen met roken

Bijna een derde van de rokers overweegt te stoppen door het nieuwe coronavirus.

Eén op de drie rokers denkt door de coronacrisis na over stoppen met roken, blijkt uit een onderzoek van het programma tabak van het Trimbos-instituut. De crisis wordt door veel rokers gezien als een unieke kans om te stoppen en er is behoefte aan meer informatie hierover.

Impact coronacrisis op rookgedrag en behoefte te stoppen

Begin mei hebben bijna 1000 rokers een vragenlijst ingevuld over hun rookgedrag tijdens de coronacrisis. De deelnemers vormen een representatieve steekproef van de rokers in Nederland. Het Trimbos-instituut onderzocht wat de impact is van de coronacrisis op het rookgedrag en de behoefte om te stoppen. Hieruit komt naar voren dat één op de drie rokers door de coronacrisis nadenkt over stoppen met roken. Ook de prijs van sigaretten (61%) en hun eigen gezondheid (71%) zijn redenen om hierover na te denken.

Minder roken om gezondheidsredenen, meer roken door stress en verveling

14% van de rokers is, vooral om gezondheidsredenen, minder gaan roken. Zo geeft een respondent aan: “Ziek worden door corona is al erg genoeg, daar hoef ik zelf niet aan bij te dragen.”

Ook wordt het alleen thuis zijn of het zien van minder mensen, genoemd als reden om minder te roken. Er is ook een groep die nu juist méér zegt te zijn gaan roken (19%). Dit zijn voornamelijk vrouwen en mensen in de leeftijdsgroep van 18-39 jaar. De reden is verveling, stress of omdat ze vaker alleen zijn. Zij geven aan hierdoor veel minder gemotiveerd om te stoppen.

Meer informatie nodig over de gevolgen van corona voor rokers

Zo’n drie op de tien rokers geven aan bezorgd te zijn sneller besmet te raken met het nieuwe coronavirus en/of dat zij ernstige complicaties kunnen krijgen bij besmetting. “Er is steeds meer bewijs dat mensen die COVID-19 hebben en roken, een grotere kans lopen op ernstige complicaties. Roken verstoort het functioneren van het immuunsysteem, zowel algemeen als specifiek in de longen. Bij rokers werken de trilhaartjes van het slijmvlies in de luchtwegen minder, waardoor verontreiniging makkelijker de longen in komt. Roken verhoogt ook de ontstekingsreacties. Bovendien kan door roken de longfunctie al verminderd zijn, waardoor rokers minder “reservecapaciteit” hebben. Er is daarom reden om aan te nemen dat rokers met COVID-19 meer vatbaar zijn voor ernstige complicaties.”

Esther Croes – arts-epidemioloog Trimbos-instituut

Er is dan ook een aanzienlijke behoefte aan hulp en betrouwbare informatie over stoppen met roken in relatie tot het nieuwe coronavirus. 27% van de respondenten geeft aan meer informatie te willen van de overheid over de gevaren van het nieuwe coronavirus voor rokers. Een derde van de rokers zegt juist tijdens deze crisis hulp te willen bij stoppen met roken en een vijfde wil meer informatie over de mogelijkheden hiervoor. “

Je merkt dat het nieuwe coronavirus aanpassingen vraagt van de stoppen-met-roken infrastructuur in Nederland. Deels is dat ook al gedaan. Het ondersteunen van stoppers kan nu bijvoorbeeld weer goed met professionele hulp van de huisarts en stoppen-met-roken-coaches. De meeste aanbieders zijn inmiddels zo ver dat ze de ondersteuning ook prima kunnen aanbieden via de telefoon of via beeldbellen. Ook zijn verschillende goede apps ontwikkeld die kunnen ondersteunen bij het stoppen. Daar kan het Trimbos-instituut over adviseren via de Stoplijn of de website ikstopnu.nl.”

Marc Willemsen Wetenschappelijk directeur NET, Trimbos-instituut.

Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van het panel van I&O research.

Lees meer over roken en corona in het dossier: https://www.trimbos.nl/kennis/corona/roken

Categorieën
Nieuws

Jongeren hebben liever seks met niet-rokers

Duurder maken van sigaretten goed middel om roken te voorkomen

Jongeren hebben liever verkering en/of seks met iemand die niet rookt en de helft is voor een totaalverbod op sigaretten. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door I&O Research onder ruim 1.000 jongeren in opdracht van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij1 voor de recent ingevoerde accijnsverhoging. Ruim 8 op de 10 jongeren tussen de 12 – 18 jaar vindt het duurder maken van sigaretten een goed middel om te voorkomen dat leeftijdgenoten beginnen met roken.  Ook denkt 71% dat prijsverhoging een stimulans is om te stoppen met roken. Gezondheid, dat je er eerder dood aan gaat en geld zijn de belangrijkste redenen om helemaal niet te roken. Het onderzoek bevestigt dat de nieuwe generatie rookvrij omarmt en dat niet-roken de norm is. Een mooie ontwikkeling voor Wereld Niet Roken Dag (31 mei) waarin wereldwijd aandacht wordt geschonken aan de gevaren van roken.

Prijsstijging positief effect op stoppen met roken

Jongeren denken dat het duurder maken van sigaretten ervoor zorgt dat minder jongeren beginnen met roken; 90% van de rokers zegt nooit meer sigaretten te kopen als een pakje boven de 15 euro komt; 75% haakt af bij 12 euro en 59% bij 10 euro. Als belangrijkste reden om niet te roken wordt aangegeven: roken is ongezond (69%), je gaat er dood aan (58%), het kost veel geld (44%) en je gaat ervan stinken (31%). Maar ook ‘het is vies’ en ‘slecht voor je conditie’ worden als nadelen van roken genoemd.  “Duurder is beter” en “Als het duur is, schrikt het jongeren die weinig zakgeld hebben af om te beginnen met roken” stellen respondenten.

Sociale relaties zijn belangrijker dan roken

Roken heeft géén stoer imago (80%). Jongeren willen liever geen relatie of seks met iemand die rookt. En 41% van de rokers offert zijn sigaretten op omwille van een niet-rokende nieuwe liefde. Ook voor een (ernstig) zieke naaste, is de helft van de jongeren bereid te stoppen.

Rijbewijs en auto motivatie om te stoppen

De grootste groep rokers uit het onderzoek spaart 416 euro per jaar uit als ze zouden stoppen. Jongeren die elke dag een pakje roken zelfs 2.920 euro per jaar. Ouders die hun kinderen willen overhalen om niet te roken, kunnen dit het beste doen door hier een rijbewijs (49%), auto (26%), meer vrijheid (22%) of een wereldreis (20%) tegenover te stellen, zo blijkt uit het onderzoek.

Helft jongeren voor totaalverbod

60% van de 12 – 15-jarigen ziet een totaalverbod op sigaretten wel zitten; datzelfde geldt voor 49% van de 16 – 18-jarigen. Het onderzoek bevestigt dat de nieuwe generatie rookvrij omarmt. Ook laat het zien dat het verhogen van de prijs van tabak bijdraagt aan een Rookvrije Generatie.

Stoppen met roken is in deze tijd nog meer relevant, want er zijn sterke aanwijzingen dat mensen die roken een grotere kans hebben op complicaties van het coronavirus2.

1Het onderzoek is uitgevoerd in februari 2020 door I&O Research onder 1.008 jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Dit gebeurde in opdracht van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (voorheen Stichting Alliantie Nederland Rookvrij) een samenwerking tussen de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds met als doel dat niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van roken. 

2 https://www.trimbos.nl/kennis/corona/roken

Categorieën
Nieuws

Menzis gaat voor rookvrij; met nieuw beleggingsbeleid en partnerschap

Zorgverzekeraar Menzis is een partnerschap aangegaan met Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (GvRV). Gijs Rotteveel, directielid van Menzis en verantwoordelijk voor leefkracht en partnerschappen, vat het samen: “Op deze manier helpen we jongere generaties de kiem te zijn van een gezondere toekomst.”

Samen schouders onder rookvrije generatie
Volgens Michael Rutgers, voorzitter van GvRV (voorheen: Alliantie Rookvrij Nederland), is het fantastisch dat steeds meer organisaties zich proactief inzetten voor een rookvrije generatie. “Nog altijd raken wekelijks honderden kinderen verslaafd aan roken. Ruim de helft van de mensen, die blijft roken, sterft aan de gevolgen daarvan. Jaarlijks zijn dat 20.000 tabaksdoden. Gelukkig beseffen we steeds meer dat we kinderen moeten beschermen tegen de verleiding om te gaan roken. Geen weldenkende ouder wil dat zijn kind verslaafd raakt aan tabak. Samen met partners als Menzis werken wij aan een rookvrije generatie. Er is al veel bereikt met bijvoorbeeld het Preventieakkoord, maar er is ook nog veel te doen.”

Preventie voor verzekerden
Eerder dit jaar kondigde Menzis al de start van het decennium van preventie en leefstijl aan. Dat was nog vóórdat de coronacrisis de relatie duidelijk maakte tussen leefstijl en de vatbaarheid voor (infectie)ziekten en een ernstiger verloop ervan.

“Een ongezonde leefstijl is verantwoordelijk voor bijna 30% van de ziektelast in Nederland”, licht Gijs Rotteveel toe. Roken is naast overgewicht de belangrijkste oorzaak hiervan. “Maar we weten ook dat het ontzettend lastig is om te stoppen met roken. Goede voorlichting en de juiste begeleiding helpen. Die hulp is onderdeel van de basisverzekering, maar Menzis gaat een stapje verder. We bieden succesvolle behandelmethodes en werken samen met gemeenten, het zorgveld en werkgevers in onze regio’s om roken uit te bannen.”

Ban op roken bij werk en sportclub
Sportverenigingen en werkgevers hebben een grote rol in het rookvrij maken van hun eigen terreinen én in de begeleiding van hun leden en werknemers om met roken te stoppen. “Door aandacht te vragen voor een gezonde leefstijl en mensen daarbij te steunen (bijvoorbeeld met SamenGezond) is er écht meer gezondheidswinst en kwaliteit van leven te bereiken”, aldus Gijs.

Met beleggingen bijdragen aan gezondheid
Menzis heeft ook haar beleggingsbeleid verder aangescherpt. Eerder belegden we in bedrijven die direct tot 5% van hun omzet haalden uit de productie van tabak(gerelateerde producten). In ons nieuwe beleid hebben we dat teruggebracht naar 0%. Voor retailbedrijven met omzet uit de verkoop van tabak(gerelateerde producten), als supermarkten en kiosken, hanteren we nu een grens van 10% in plaats van 50%. Door deze aanpassing sluiten we 15 bedrijven extra uit.

Gijs: “Als zorgverzekeraar hebben we een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor gezondheid. Met ons aangepaste beleggingsbeleid dragen we nu bij aan een gezonder Nederland in een rookvrije toekomst.”

Categorieën
Nieuws

Oproep aan de overheid: reguleer de e-sigaret op dezelfde manier als de traditionele sigaret

Gezondheidsfondsen en zorgprofessionals maken zich ernstig zorgen over de e-sigaret

De Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds maken zich samen met zorgprofessionals, waaronder artsenverenigingen NVK, NVALT en Verslavingskunde Nederland ernstig zorgen over de e-sigaret. De nieuwe factsheet van het Trimbos-instituut laat zien dat e-sigaretten minder veilig zijn dan eerder werd gedacht. Gebruikers van een e-sigaret zijn voornamelijk volwassenen die roken, gerookt hebben en/of willen stoppen en jongeren. Er komen steeds meer aanwijzingen dat gebruik van een e-sigaret voor jongeren een opstap is naar het roken van tabakssigaretten. Drie op de vier volwassenen combineert e-sigaret gebruik met het roken van tabakssigaretten. Dit is zelfs schadelijker dan het gebruik van alleen tabakssigaretten.

Jaarlijks overlijden zo’n 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. En wekelijks raken honderden kinderen verslaafd. Daarom zetten we ons gezamenlijk in voor een Rookvrije Generatie. Kinderen moeten beschermd worden tegen producten die zeer schadelijk zijn voor de gezondheid en ook nog eens heel verslavend. E-sigaretten, of alternatieve vormen van roken, passen niet bij een Rookvrije Generatie.

Daarom roepen wij de overheid op om zo snel mogelijk maatregelen te nemen en de e-sigaret op dezelfde manier te reguleren als de traditionele sigaret. Concreet betekent dit een pleidooi voor een verbod op smaakjes die aantrekkelijk zijn voor jongeren, verhogen van de prijs en het invoeren van neutrale verpakkingen.

Wij willen een wereld waarin geen kind meer begint met (e-)roken en niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen daarvan.

Lees de factsheet over de risico’s van e-sigaretten hier.

Categorieën
Nieuws

Sigaretten en shag per 1 april duurder

Vanaf 1 april 2020 stijgt de accijns op tabak. De prijs voor een pakje sigaretten stijgt met 1 euro naar gemiddeld 8 euro per pakje. De prijs van shag gaat met 2,50 euro omhoog. Accijnsverhoging en daarmee het duurder maken van tabak is de meest effectieve maatregel om roken tegen te gaan. Door een hoge prijs van tabak zullen kinderen minder snel beginnen met roken. Stoppen met roken is in deze tijd nog meer relevant, want er zijn sterke aanwijzingen dat mensen die roken een grotere kans hebben op complicaties van het coronavirus.

De accijnsverhoging is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord. Hierin staan maatregelen die leiden tot een Rookvrije Generatie in 2040. “Wij hopen dat de prijsstijging kinderen nóg meer aanmoedigt om niet te beginnen met roken. Het is een belangrijke stap die ervoor zorgt dat ‘rookvrij’ steeds meer de norm wordt, zodat we kinderen kunnen beschermen tegen de schadelijke gevolgen van (mee)roken, ” aldus Michael Rutgers, voorzitter van de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij.

Jaarlijks overlijden zo’n 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. En wekelijks raken honderden kinderen verslaafd. Kinderen moeten beschermd worden tegen producten die zeer schadelijk zijn voor de gezondheid en ook nog eens heel verslavend.

Voor stoppen met roken

Categorieën
Nieuws

Nederland nu nog magere middenmoter op het gebied van tabaksontmoedigingsbeleid

Maatregelen Preventieakkoord meer dan nodig om achterstand in te lopen.

Op donderdag 20 februari 2020 is tijdens het Europese tabaksontmoedigingscongres ECToH de Tobacco Control Scale 2019 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat Nederland sinds 2016 qua tabaksontmoedigingsbeleid links en rechts is ingehaald door andere Europese landen, zoals België, Slovenië en Griekenland. Nederland zakt daardoor van de 9e naar de 14e plaats.

Gelukkig ziet de toekomst er hoopvoller uit: de maatschappelijke beweging op weg naar een Rookvrije Generatie, die de afgelopen jaren in Nederland op gang is gekomen, wordt dit jaar ook zichtbaar in een flink pakket concrete overheidsmaatregelen die in het Preventieakkoord zijn overeengekomen. Enkele voorbeelden zijn invoering van een uitstalverbod, neutrale verpakkingen en een flinke prijsverhoging voor sigaretten en shag. Nederland begint hiermee in 2020 aan een forse inhaalrace waarmee we, als we die doorzetten, kunnen doordringen tot de “toplanden”.

De meeste winst is te behalen op het terrein van prijsbeleid. Hier scoort Nederland slechts 14 van de 30 punten en laat hiermee 20 landen voor zich. Dat betekent dat tabak in Nederland heel betaalbaar is.

Terwijl we weten dat prijsverhoging de meest effectieve maatregel is om tabaksgebruik terug te dringen, met name onder de jeugd. De accijnsverhoging die per 1 april aanstaande wordt ingevoerd is een mooie eerste stap van velen die nog moeten volgen”, aldus Michael Rutgers voorzitter van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij*.

*Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (voorheen Stichting Alliantie Nederland Rookvrij) is een samenwerking tussen de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds met als doel dat niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van roken.

Aanvullende informatie:

De Tobacco Control Scale is een ranglijst die aangeeft welke landen het meest doeltreffende anti-tabaksbeleid voeren. Ze is het resultaat van een enquête die 34 Europese landen bevraagt over hun activiteiten in het kader van de strijd tegen tabak. De beoordeling gebeurt op basis van een aantal maatregelen die beschouwd worden als essentiële onderdelen van een veelomvattend beleid voor tabakspreventie.

De Tobacco Control Scale wordt om de 3 jaar opgesteld. https://www.tobaccocontrolscale.org/

Categorieën
Nieuws

Nieuwe organisatievorm zorgt voor versnelling naar Rookvrij Nederland


KNMG, NOC*NSF, Clean Air Nederland, Jantje Beton/ NUSO/ KinderboerderijenActief en GGZ Nederland hebben samen met KWF Kankerbestrijding, Hartstichting en Longfonds de eerste stappen gezet in het vormgeven van een netwerkorganisatie Nederland Rookvrij. Deze nieuwe organisatievorm biedt alle partijen de mogelijkheid om te verbinden en samen te werken, waarmee nog sneller een Rookvrij Nederland wordt gerealiseerd.

Op het gebied van tabaksontmoediging is de afgelopen jaren binnen korte tijd veel in beweging gekomen en ten goede veranderd. Aan deze ontwikkeling hebben maatschappelijke organisaties, sportverenigingen, bedrijven, gemeenten en vele anderen, ieder op eigen wijze, een belangrijk aandeel geleverd. Het gezamenlijk resultaat is dat inmiddels 70% van de Nederlanders vindt dat de overheid een actief beleid moet voeren om het roken in Nederland te verminderen en 6 op de 10 Nederlanders vindt dat het bedrijfsleven en gemeenten zich moeten inzetten voor een Rookvrije Generatie*.

Nieuwe organisatievorm

Nederland Rookvrij luidt een nieuwe fase in. Het aantal partners dat actief stappen wil zetten naar een Rookvrij Nederland is dusdanig gegroeid dat een nieuwe organisatievorm nodig is. Deze nieuwe vorm biedt onder andere diverse coalities van artsen, bedrijven, gemeenten, sport- en onderwijsorganisaties meer mogelijkheden voor het uitwisselen van kennis, ervaring, verbinding en samenwerking. Een nog te ontwikkelen digitaal platform maakt het voor organisaties eenvoudig om deze kennis op te halen en samenwerkingen aan te gaan. Op 14 mei 2020 wordt ’s middags een eerste landelijke netwerkbijeenkomst georganiseerd. Met als doel inspireren en verbinden. Met meer en diverse activiteiten verbetert de slagvaardigheid waardoor het doel van een Rookvrij Nederland nog sneller wordt bereikt.

Michael Rutgers voorzitter Gezondheidsfondsen voor Rookvrij:
Ik ben heel blij dat we met dit krachtige netwerk, de volgende stap kunnen zetten in onze gedeelde ambitie: een Rookvrij Nederland. Het is belangrijk dat partijen via Nederland Rookvrij  met elkaar verbonden worden en blijven om daarmee maximaal in te zetten op het bereiken van het gezamenlijke doel.”

Wanda de Kanter voorzitter Stichting Rookpreventie Jeugd: “Deze nieuwe organisatievorm biedt nieuwe mogelijkheden om te kijken hoe we elkaar kunnen versterken. SRPJ wil het probleem bij de bron aanpakken en voorkómen dat jongeren gaan roken. Onze ambitie draagt in belangrijke mate bij aan de ambitie van dit netwerk.”  

Anton van Balkom, coördinator rookvrij-beleid GGZ Nederland: “Het is belangrijk dat wij als professionals op deze wijze de handen ineen slaan voor een Rookvrije Generatie. Kennis uitwisseling en onderlinge samenwerking zorgen voor een krachtige beweging waarbij ook efficiënter ingezet kan worden op terreinen waar nu nog onvoldoende gebeurt.”

Tom Voeten, bestuursvoorzitter Clean Air Nederland: “Verbreding en verdieping van de samenwerking is noodzakelijk voor meer effectiviteit en resultaten. Veel groepen rokers bereiken we nog niet en de misleidende rookcultuur is nog nauwelijks aangetast waardoor er iedere week weer honderden jongeren verslaafd raken.”

* Dit onderzoek is uitgevoerd door Kantar in opdracht van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (voorheen ANR)

Categorieën
Nieuws

Stichting Alliantie Nederland Rookvrij gaat verder als Gezondheidsfondsen voor Rookvrij


De drie gezondheidsfondsen (Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds), tot nog toe verenigd in de stichting Alliantie Nederland Rookvrij, zullen vanaf heden samenwerken onder de naam Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (GvRV). Gezondheidsfondsen voor Rookvrij en haar partners willen toe naar een netwerkorganisatie Nederland Rookvrij die minder gestuurd wordt vanuit één centrale regie en meer gestuurd wordt vanuit behoeften van groepen actieve deelnemers die gezamenlijk initiatieven ontplooien. Het netwerk biedt hiermee nog meer mogelijkheden voor verbinding en stimuleert samenwerking. Gezondheidsfondsen voor Rookvrij maakt deel uit van de netwerkorganisatie Nederland Rookvrij en ondersteunt bij het bouwen van het netwerk.

De stappen die we als samenwerkende gezondheidsfondsen zetten op weg naar een Rookvrije Generatie gaan onverminderd door, en zullen voor een groot deel in coalities binnen het netwerk plaatsvinden. Wij blijven het merk Rookvrije Generatie vanuit de strategie van de routekaart ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’ beheren en ondersteunen. Het merk blijft dus beschikbaar voor activiteiten die bijdragen aan het realiseren van een Rookvrije Generatie.

Categorieën
Nieuws

Kruidvat en Trekpleister volledig gestopt met verkoop tabaksproducten


Vanaf begin dit jaar zijn er in geen enkel filiaal van Kruidvat en Trekpleister nog tabaksproducten verkrijgbaar. De afbouw van de verkoop van tabaksproducten waarvoor de winkelketen twee jaar geleden het startsein gaf, is hiermee tot een einde gekomen. Door als eerste grote Nederlandse retailer volledig te stoppen met de verkoop van tabak, willen Kruidvat en Trekpleister het gebruik van tabak onder jongeren ontmoedigen. Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport omarmt dit initiatief.

Gezondheid is voor steeds meer consumenten een belangrijk thema. Uit onderzoek* van Kruidvat onder Nederlandse klanten blijkt dat 82 procent het een goede zaak vindt dat tabaksartikelen op steeds minder plekken wordt verkocht. Ook vinden 4 op 5 ondervraagden het prima als rookwaar over vijf jaar alleen nog verkrijgbaar is bij speciaalzaken. Verder is 73 procent het er over eens dat tabaksartikelen niet verkocht zouden mogen worden op plekken waar kinderen komen.

Maatregel treft alle ruim 1430 filialen

Ook in de winkels van Kruidvat en Trekpleister neemt gezondheid een belangrijke plaats in, zowel in het assortiment als op het gebied van advisering. “Onze medewerkers staan elke dag klaar om onze klanten zo goed mogelijk te helpen op het gebied van een goede gezondheid. De verkoop van tabaksproducten past hier niet bij”, zegt Ed van de Weerd, CEO van A.S. Watson Benelux. “Als eerste grote retailer in Nederland hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen door te stoppen met de verkoop van tabakswaren. Een maatregel die geldt voor alle ruim 1.430 winkels van Kruidvat en Trekpleister.”

Blokhuis juicht stap toe

“Het initiatief van Kruidvat en Trekpleister om in alle 1430 winkels helemaal te stoppen met de verkoop van tabak is een belangrijke stap op weg naar de rookvrije generatie”, zegt Paul Blokhuis, staatssecretaris voor Gezondheid, Welzijn en Sport. “Ik hoop dat dit goede voorbeeld gevolgd wordt door andere winkelketens en supermarkten.
*Onderzoek uitgevoerd onder leden Kruidvat-panel, N=514

Categorieën
Nieuws

Oproep ANR, GGD GHOR Nederland en VNG aan gemeenten om zich aan te sluiten bij Rookvrije Generatie


Ruim 100 gemeenten zetten zich actief in voor een rookvrij beleid en dat aantal groeit sterk. De maatschappelijke beweging om te komen tot een Rookvrije Generatie krijgt ook op lokaal niveau steeds meer vorm. De Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds, samenwerkend in de Alliantie Nederland Rookvrij (ANR), hebben de ambitie dit aantal volgend jaar te verdubbelen tot 250. Samen met GGD GHOR Nederland en VNG roepen zij gemeenten op om actief bij te dragen aan een Rookvrije Generatie. Deze gemeenten kunnen rekenen op maatschappelijke steun; een ruime meerderheid van de Nederlanders (61%) vindt dat gemeenten zich moeten inzetten voor een Rookvrije Generatie. Ook het draagvlak voor het rookvrij maken van plekken waar kinderen komen is hoog en afgelopen jaren duidelijk gestegen.

Het Nationaal Preventieakkoord voorziet in een aantal landelijke (deels wettelijke) maatregelen om roken tegen te gaan en de jeugd te beschermen tegen de schadelijke gevolgen er van. Aan gemeenten de taak om deze gezondheidspreventie lokaal door te vertalen. Ook zijn afspraken gemaakt met GGD GHOR Nederland en VNG om gemeenten hierin te ondersteunen.

Hugo Backx, directeur van GGD GHOR Nederland, noemt de betrokkenheid van gemeentes essentieel: “Bij de realisatie van de Rookvrije Generatie spelen gemeentes een belangrijke rol. Daar krijgen ze nu nog meer steun bij via hun GGD. Dankzij het Ondersteuningstraject Rookvrije Omgeving hebben alle GGD’en extra ruimte om hun gemeentes met menskracht en kennis bij te staan. Om zo de drempel om aan de slag te gaan nog verder te verlagen.”

Voorzitter van de VNG en burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen onderstreept dit: “Gemeenten kunnen op verschillende manieren bijdragen aan een Rookvrije Generatie. Er zijn al veel voorbeelden: de ene gemeente maakt zich hard voor meer rookvrije plekken waaronder het eigen gemeentehuis, de andere gemeente schrijft een rookvrij beleid of brengt partijen bij elkaar. Kies wat bij jouw gemeente past en doe mee met de Rookvrije Generatie.”

Bewonersinitiatief

“Een Rookvrije Generatie is een ingeburgerd begrip geworden in de Nederlandse samenleving. We vinden het geweldig dat ook lokale overheden ermee aan de slag gaan. Dit is ook nodig om iedereen te bereiken. 61% van de Nederlanders vindt ook dat gemeenten zich moeten inzetten voor een Rookvrije Generatie. We zien dat veel initiatieven voor een Rookvrije Generatie komen van lokale maatschappelijke partijen of inwoners die zich er persoonlijk voor inzetten. Gemeenten kunnen deze initiatieven samenbrengen en stimuleren”, aldus Floris Italianer, directeur van de Hartstichting en voorzitter van de ANR.

Maatschappelijke steun

Ook het draagvlak onder de Nederlands bevolking voor een rookverbod op diverse locaties waar kinderen komen is hoog en de afgelopen jaren duidelijk gestegen. Meer dan 75.000 Nederlanders hebben hun handtekening gezet op rookvrij.nl, waarmee ze pleiten voor een rookvrije speeltuin, sportvereniging of schoolplein.

Cijfers en feiten:

  • De bekendheid van de Rookvrije Generatie is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld, van 33% in 2016 naar 63% (bijna 2 op de 3) in 2019. De beweging wordt belangrijk (72%) en aansprekend (71%) gevonden;
  • 61% van de Nederlanders (6 op de 10) vindt dat gemeenten zich moeten inzetten voor een Rookvrije Generatie;
  • Het draagvlak onder de Nederlands bevolking voor een rookverbod op diverse locaties waar kinderen komen is hoog en de afgelopen jaren duidelijk gestegen. Nederlanders zijn voorstander van;
  • Een rookverbod op schoolterreinen van basisscholen (95%) en middelbare scholen (89%);
  • Rookvrije speeltuinen (88%);
  • Rookvrije (buiten)sportterreinen waar kinderen sporten (84%);
  • Rookvrije kinderboerderijen (89%), attractieparken (68%) en dierentuinen (71%);
  • Rookvrije terreinen van buitenzwembaden (71%);
  • Per 1 januari is de 100e Atletiekvereniging en de 500e voetbalvereniging rookvrij.

Het onderzoek is uitgevoerd door Kantar in opdracht van KWF Kankerbestrijding onder 1.127 Nederlanders van 18 jaar en ouder in de periode 25 maart t/m 9 april 2019

Meer informatie over rookvrije gemeente: www.rookvrijegeneratie.nl/gemeenten/