Categorieën
Nieuws

Kinderen overhandigen oproepvideo voor Rookvrije Generatie aan staatssecretaris Paul Blokhuis

Iedere dag overlijden 55 mensen door (mee)roken

‘Maak ons blij, iedereen rookvrij.’ Met deze yell overhandigden kinderen vandaag in Nieuwspoort een oproepvideo aan staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid. De kinderen voeren actie omdat zij rookvrij willen opgroeien en roepen politieke partijen op daarbij te helpen. In de video is te zien hoe kinderen Tweede Kamerleden aan de tand voelen over de Rookvrije Generatie en de prijs van sigaretten.

De kinderen in de leeftijd van 10-14 jaar vroegen Kamerleden van CDA, SP, D66 en ChristenUnie wat zij er van vinden dat er in Nederland elke dag 55 mensen overlijden door (mee) roken en waarom zij het belangrijk vinden dat er een Rookvrije Generatie komt.

Kamerleden stemmen voor duurder maken sigaretten

De Kamerleden zijn het er allemaal over eens dat er meer moet gebeuren om roken tegen te gaan. Volgens Henk van Gerven van de SP is roken de meest ongezonde verslaving die we in Nederland kennen. De Kamerleden vinden eensgezind dat sigaretten duurder moeten worden, omdat onderzoek bewijst dat dit werkt. “Het zal helpen bij mensen die al verslaafd zijn om minder snel nieuwe sigaretten te kopen”, denkt Carla Dik-Faber van de ChristenUnie. Het duurder maken van sigaretten maakt de keuze voor een alternatief makkelijker voor jongeren. Voor hetzelfde geld kun je ook met je vrienden naar de bioscoop. “En iets samen doen is toch veel leuker”, vindt Anne Kuik van het CDA. De Kamerleden mochten ‘stemmen’ op het bedrag dat een pakje sigaretten zou moeten kosten. Bij vijftien en twintig euro gingen  bij twee Kamerleden instemmend de groene bordjes omhoog en zelfs 30 euro werd spontaan genoemd door Antje Diertens van D66.

Staatssecretaris Blokhuis ondersteunt actie Rookvrije Generatie

Leerlingen van IKC de Waterlelie Zoetermeer en van het Griftland College in Soest werkten enthousiast mee aan deze actie, op verzoek van de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij. In Nieuwspoort in politiek Den Haag overhandigden de leerlingen de video symbolisch aan de staatssecretaris. Blokhuis is enthousiast over het initiatief en nam de video – online –  vanuit zijn werkkamer in ontvangst. Als grondlegger van het Preventieakkoord onderdeel Roken staat de staatssecretaris pal achter de kinderen, liet hij in een reactie weten: “Heel tof dat jullie dit doen. Jullie vinden net als ik dat sigaretten duurder moeten worden. Goed bezig!”

Jongeren gevoeligst voor prijsstijging

Ook Michael Rutgers, voorzitter van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij, vindt het geweldig hoe de kinderen invulling gaven aan de oproepactie. “Het is al lang bekend dat het verhogen van accijnzen de meest effectieve maatregel is om roken tegen te gaan, zeker onder jongeren. Als we met elkaar een Rookvrije Generatie willen realiseren, zijn dit soort maatregelen doorslaggevend. We roepen ook het toekomstige kabinet op de accijnzen flink  te blijven verhogen.”

De beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’ is een initiatief van het Longfonds, de Hartstichting en KWF. Met een groeiend aantal partijen en personen werken we toe naar een samenleving waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Dat lukt als we samen het goede voorbeeld geven en de omgevingen waar kinderen komen rookvrij maken. Iedereen kan iets doen. Zo gaan we samen op weg naar een Rookvrije Generatie.

Categorieën
Nieuws

Rookvrije Generatie: aantal verkooppunten tabak moet snel omlaagOm een Rookvrije Generatie te realiseren willen we dat de verkoop van tabak zo snel mogelijk beperkt wordt bij supermarkten, tankstations en gemakszaken. Bij tankstations en gemakszaken moet dat veel eerder dan in 2030, het jaar dat staatssecretaris Blokhuis hier noemt. Dan blijven alleen speciaalzaken over als verkooppunt. Op dit moment worden kinderen iedere dag in o.a. supermarkten en gemakszaken geconfronteerd met dit dodelijke en zwaar verslavende product. Verkoop van tabak op plekken waar kinderen komen is onacceptabel. Het beperken van het aantal verkooppunten is een belangrijke maatregel en vormt een onmisbare component voor het realiseren van een Rookvrije Generatie. Wij roepen de politiek op om hun verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om de bescherming van kinderen.

Draagvlak

Het draagvlak voor het verminderen van verkooppunten onder de Nederlandse bevolking is de afgelopen jaren sterk gestegen. 73% van de Nederlanders vindt dat de overheid moet regelen dat tabaksproducten alleen mogen worden verkocht in tabaksspeciaalzaken om te zorgen dat jongeren onder de 18 jaar niet beginnen met roken. 7 op de 10 Nederlanders vindt dat het aantal verkooppunten van sigaretten verminderd moet worden.[1]

Drie belangrijke voordelen:

  1. Minder verkooppunten zorgt ervoor dat kinderen minder makkelijk rook- en dampwaren kunnen kopen;
  2. Uit onderzoek blijkt dat minder mensen gaan roken als ze niet geconfronteerd worden met tabaksproducten;
  3. Minder verkooppunten dragen bij aan het beeld dat rookvrij de norm is. Verkrijgbaarheid van rook- en dampwaren op vrijwel elke straathoek past niet bij hoe schadelijk de producten zijn voor de gezondheid;

Nu wettelijke maatregelen nodig

Eerder dit jaar hebben de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij gesprekken gevoerd met supermarkten. Daaruit is helaas gebleken dat er weinig animo is om binnen afzienbare tijd vrijwillig te stoppen met de verkoop van rookwaren. Om deze reden zijn wettelijke maatregelen nú logisch en noodzakelijk. Immers: hoe eerder maatregelen worden doorgevoerd, hoe sneller de Rookvrije Generatie in zicht komt en hoe meer we ziekte en overlijden door roken voorkomen. Ieder jaar overlijden nog steeds 20.000 Nederlanders aan de gevolgen van roken.

Ook aanverwante producten als de e-sigaret meenemen

We vinden het heel belangrijk dat ook aanverwante producten, zoals de e-sigaret, worden meegenomen bij het verminderen van het aantal verkooppunten. We willen kinderen namelijk net zo goed beschermen tegen deze schadelijke en verslavende producten.

Kamerbrief

Op 20 november heeft staatssecretaris Blokhuis de Tweede Kamer een brief gestuurd over het verminderen van het aantal verkooppunten van tabaks- en aanverwante producten. Lees hier de kamerbrief.

Bronnen:

[1]                  Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Kantar in opdracht van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij, onder 1.358               Nederlanders van 18 jaar en ouder in de periode van 14 t/m 24 februari 2020.

Categorieën
Nieuws

Zorgorganisaties gaan massaal voor rookvrij

De intentieverklaring ‘Maak de zorg rookvrij’ is 18 november ondertekend door 27 koepel- en beroepsorganisaties en een kwaliteitskeurmerk uit de zorg. Samen met de partijen die in 2017 de intentieverklaring ondertekenden, bestrijken de organisaties nu het volledige zorglandschap.  Zo komt de ambitie uit het Nationaal Preventieakkoord weer een stap dichterbij: in 2030 rookvrije zorg voor alle patiënten, cliënten én medewerkers in Nederland.

Staatssecretaris Paul Blokhuis: “Om de hele zorg rookvrij te krijgen, hebben we iedereen nodig. Van individuele behandelaren die patiënten helpen om hun laatste sigaret snel uit te maken tot zorgginstellingen die roken binnen en buiten hun organisaties tegengaan voor bezoekers, medewerkers en cliënten. Vandaag is een hele belangrijke stap gezet naar ons gezamenlijke doel om in 2030 de hele zorg rookvrij te hebben. En met het grote enthousiasme dat ik overal in de zorg tegenkom als het hierover gaat, denk ik dat het best nog weleens sneller zou kunnen gaan. Samen maken we hier een succes van!

Tijdens de feestelijke online bijeenkomst tekenden de vertegenwoordigers van koepels en beroepsverenigingen de intentieverklaring waarin zij aangeven zich in te zetten voor een rookvrije zorg. Dit houdt onder andere in: rookvrije terreinen, niet-roken beleid voor medewerkers en goede stoppen-met-rokenzorg voor patiënten. De aansluitende partijen komen vanuit het hele spectrum in zorg en welzijn: van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie tot aan de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen. Met een achterban van bijna 700 organisaties en ruim 190.000 medewerkers komt hiermee de beweging naar rookvrije zorg nog meer op gang.

Meer informatie leest u op de website www.rookvrijezorg.com.

Bekijk hier de intentieverklaring. 

Categorieën
Nieuws

Toch nog invloed tabaksindustrie op tabaksontmoedigingsbeleid

Overheden mogen volgens internationale afspraken alleen noodzakelijke contacten onderhouden met de tabaksindustrie. Toch blijkt dat er zowel bij de douane als op regeringsniveau contacten zijn die niet noodzakelijk zijn en/of waarover onvoldoende transparant wordt gecommuniceerd. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van het Trimbos-instituut i.o.v. Gezondheidsfondsen voor Rookvrij. De inmenging van de tabaksindustrie bemoeilijkt het tabaksontmoedigingsbeleid en de wetgeving om dit aan te pakken.

In 2003 tekende de overheid het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging. Hiermee legde de overheid zich vast om de tabaksindustrie op afstand te houden bij het maken van tabakswetgeving en -beleid. Nog altijd overlijden er meer dan 20.000 mensen per jaar in Nederland aan de gevolgen van (mee)roken. In het Nationaal Preventieakkoord stelt de overheid als doel dat in 2040 minder dan 5% van de inwoners van Nederland van 18 jaar en ouder en 0% van de jongeren en zwangere vrouwen rookt. De inmenging van de tabaksindustrie in tabaksontmoedigingsbeleiden wetgeving zou deze doelstelling kunnen beïnvloeden.

Onderzoek

Het uitgevoerde onderzoek bestaat uit twintig indicatoren, gegroepeerd in zeven thema’s en beslaat de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. Met een score van negenendertig punten toont het onderzoek aan dat de overheid de industrie actief weert, maar het kan nog beter. Het rapport maakt deel uit van de Global Tobacco Industry Interference Index, een internationaal onderzoek. Wereldwijd staat Nederland op de 8e plek en zijn er zeven landen die het beter doen dan Nederland.

Wat doet de overheid goed?

Het onderzoeksrapport laat zien dat de Nederlandse overheid de tabaksindustrie actief buiten de beleidsvorming van het preventieakkoord heeft gehouden. Toch heeft de industrie indirect invloed kunnen uitoefenen, zoals journalisten van platform The Investigative Desk eerder concluderen en gepubliceerd in een verhaal door Follow The Money. Om contact met en invloed van de tabaksindustrie te beperken heeft de overheid meerdere procedures, protocollen en gedragscodes opgesteld. Uit het rapport blijkt bijvoorbeeld dat de regering verzoeken vanuit de industrie heeft afgewezen voor contacten over belastingheffing. Ook laat het rapport zien dat de regering de reacties van de industrie op internetconsultaties niet meegenomen heeft in haar beleidskeuzes.

“De overheid is goed op weg met het beperken van de invloed van de tabaksindustrie in het tabaksontmoedigingsbeleid. De mate van succes valt of staat echter wel met hoe goed de overheid de gemaakte afspraken naleeft. Daarom is het belangrijk om in de geest van artikel 5.3 van de FCTC de transparantie over eventuele contacten verder te vergroten,” stelt Marc Willemsen, Wetenschappelijk directeur Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging (NET) Trimbos-instituut.

Systeem is niet waterdicht

Het rapport concludeert dat er twee punten zijn die verbeterd moeten worden. Ten eerste: verminder en/of beperk de samenwerking tussen de douane en de tabaksindustrie. Sinds 2011 hebben de partijen een overeenstemming gericht op het bestrijden van smokkel en fraude. Jaarlijks vinden meerdere ontmoetingen plaats. Behalve de agenda’s zijn nauwelijks verslagen van de ontmoetingen terug te vinden. Idealiter is er geen samenwerking, maar bijscholing op het gebied van illegale handel is geen probleem volgens staatssecretaris van Financiën Alexandra van Huffelen. Daarbij blijft het dus wel belangrijk dat de overheid afstand bewaart tot de tabaksindustrie.

Ten tweede: transparantie over de contacten tussen de regering en de tabaksindustrie. Afgelopen jaren zijn er veel maatregelen ingevoerd om de transparantie te vergroten, zoals registratie van interacties in een transparantieregister. Dit gebeurt echter nog onvoldoende. In 2018-2019 werden drieënnegentig interacties openbaar gemaakt tussen de overheid en de tabaksindustrie of andere partijen die mogelijk voorstander zijn van tabaksvriendelijk beleid. Zeven van deze verslagen hadden betrekking op ontmoetingen en/of communicatie uit 2015-2017 en twee verslagen hadden een andere inhoud. Eerder onderzoek in 2018 van The Investigative Desk toonde aan dat ongeveer een derde van de contacten tussen ministeries en de tabaksindustrie niet openbaar is gemaakt.

Michael Rutgers, voorzitter van de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij, een samenwerking tussen Longfonds, Hartstichting en KWF stelt: “Als we samen de Rookvrije Generatie willen bereiken, dan zijn dit soort praktijken onacceptabel. Jaarlijks overlijden 20.000 mensen aan de gevolgen van (mee)roken. Contacten over beleid tussen alle onderdelen van de overheid en de tabaksindustrie zijn verboden volgens het WHO-verdrag FCTC. Hier dient iedereen zich aan te houden. En zeker de overheid.”

Internationale ranking

Wereldwijd hebben zevenenvijftig landen eenzelfde onderzoek uitgevoerd. In deze internationale ranking staat Nederland staat op de 8e plek. In Europa staat Nederland op de 3e plek, alleen Frankrijk en Groot-Brittannië doen het beter. 

Lees het Nederlandse rapport ‘2020 The Netherlands Tobacco Industry Interference Index’

Lees het internationale rapport ‘Global Tobacco Industry Interference Index, Mary Assunta, Global Center for Good Governance in Tobacco Control (GGTC), 2020’

Categorieën
Nieuws

Hogere accijns op sigaretten betekent minder rokers

Accijnsverhoging van sigaretten is een effectieve maatregel om het aantal rokers in Nederland te verminderen. Voornamelijk jongeren zijn gevoelig voor een prijsstijging. Dit blijkt uit een update van de factsheet over de effecten van accijns en prijs op het gebruik van tabaksproducten.

Arts-epidemioloog van het Trimbos-instituut Esther Croes:

In de ideale situatie wordt in Nederland ieder jaar de accijns (belasting) op sigaretten verhoogd met minimaal 10%. Als dit onderdeel is van een breder pakket aan maatregelen om tabak te ontmoedigen, dan zijn we weer een stapje dichter bij een rookvrije samenleving.”

Verlagen aantal gerookte sigaretten

In het Nationaal Preventieakkoord hebben verschillende maatschappelijke organisaties samen afgesproken om te werken naar een Rookvrije Generatie en minder dan 5% volwassen rokers in 2040. Het verhogen van de prijs van tabaksproducten is de meest effectieve maatregel om het aantal rokers terug te dringen. Meer mensen zullen daarmee worden aangemoedigd om te stoppen met roken. Rokers die wel doorgaan met roken, blijken minder sigaretten per dag te roken om de kosten terug te dringen. Omdat roken zo verslavend is, gaat de prijsstijging niet gepaard met een even grote daling in het aantal rokers. De prijs moet met 10 procent verhoogd worden, om een daling van 4 procent van de vraag naar tabaksproducten te krijgen. Bovendien werkt accijnsverhoging alleen als onderdeel van een breder pakket aan tabaksontmoedigende maatregelen. Croes: “Voorlichtingscampagnes en goede ondersteuning voor rokers die willen stoppen zijn daarbij ontzettend belangrijk. “

Jongeren gevoeliger voor prijsstijgingen

Een accijnsverhoging kan ook een gunstig effect hebben op de gezondheid van jongeren. Over het algemeen zijn jongeren gevoeliger voor prijsstijgingen van tabaksproducten dan volwassenen. Dit komt omdat uitgaven aan tabaksproducten een relatief groot beroep op het besteedbaar inkomen van jongeren doen. Croes: “De effecten zijn niet in alle stadia van roken gelijk. Een jongere die net begint met roken, kan makkelijker stoppen en is daarmee gevoeliger voor prijsstijgingen dan een jongere die al wat langer rookt.”

Houd rekening met invloed fabrikant

De prijs van tabak wordt voor een belangrijk deel bepaald door de accijns, oftewel belasting. Een fabrikant kan een accijnsverhoging compenseren met een daling of extra stijging van de verkoopprijs en heeft zo invloed op welke prijs de consument gaat betalen. Het verhogen van de accijns betekent dus niet dat de prijs van tabak gelijk hoger wordt. Ook moet er, bij het verhogen van de accijns, gekeken worden naar de situatie in de buurlanden. Croes: “In Frankrijk kost een pakje sigaretten al 10 euro. Het is belangrijk dat er duidelijk over het doel van de verhogingen wordt gecommuniceerd: accijnsverhogingen zijn een goede methode om het roken minder aantrekkelijk te maken en kan zo bijdragen aan het realiseren van een rookvrije generatie.”

Lees meer over de effecten van accijns en de prijs op het gebruik van tabaksproducten in de factsheet

Op zoek naar ondersteuning bij het stoppen met roken? Ga naar ikstopnu.nl

Bron: Trimbos-instituut

Categorieën
Nieuws

Stoppen met roken-campagne ‘PUUR’ belangrijke stap naar rookvrije generatie

Met ‘PUUR rookvrij’ lanceert de Rijksoverheid voor het eerst sinds 2011 weer een grote, landelijke campagne om te stoppen met roken. De campagne is een afspraak in het Nationaal Preventieakkoord, dat streeft naar een rookvrije generatie in 2040. Uit onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat bij succesvolle campagnes – zoals Stoptober – soms wel een kwart van de deelnemende rokers succesvol stopt, zeker in combinatie met andere maatregelen.

Rokers de hand reiken

Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS: “Veel rokers denken aan stoppen. Met deze nieuwe campagne willen we hen de hand reiken om dat ook voor elkaar te krijgen. Positieve motivatie staat centraal in de campagne. Net als veel begrip over hoe moeilijk het kan zijn en welke hulplijnen je kunt inschakelen. Ik ben heel blij dat deze positieve en inspirerende campagne er nu is. Ik hoop dat miljoenen mensen in Nederland die roken zich hiermee extra gesteund voelen om te stoppen.”

Schoner gebit, mentale boost

De campagne PUUR rookvrij wil rokers aanzetten tot een serieuze stoppoging, net zo lang tot ze definitief gestopt zijn. De campagne focust op de positieve kanten van stoppen met roken en laat rokers nadenken over hun leven als niet-roker. Een leven met een betere gezondheid, minder stress, een betere conditie, een mooiere huid, een schoner gebit, een mentale boost, etc.

2040: rookvrije generatie

Nog steeds sterven in Nederland elk jaar ruim 20.000 mensen aan de gevolgen van roken en beginnen elke dag 75 jongeren met roken. Roken leidt bovendien jaarlijks tot 2,4 miljard euro aan zorgkosten. Het Nationaal Preventieakkoord wil dat terugdringen. Door een uitgebreid pakket aan maatregelen die beginnen met roken moeilijker maken en stoppen makkelijker. In het preventieakkoord streeft het kabinet samen met maatschappelijke partners naar een rookvrije generatie in 2040. Dat betekent dat 0 procent van de jongeren en zwangere vrouwen dan nog rookt en dat het aantal rokende volwassenen daalt van de huidige 21,7 procent (2019) naar 5 procent.

Puurrookvrij.nl

De nieuwe website www.puurrookvrij.nl helpt rokers met het plannen van een stopdatum en laat zien wat er met hun lichaam gebeurt. De eerste maanden treden ontwenningsverschijnselen op, maar worden hartslag en bloeddruk weer normaal, maken longen zichzelf schoon en krijgen mensen meer energie. Rokershoestjes verdwijnen na een maand en de jaren daarna neemt de kans op hart- en vaatziekten én kanker fors af. De website laat ervaringsverhalen zien van mensen die al gestopt zijn, geeft tips voor als het moeilijk wordt en wijst op mogelijkheden voor begeleiding, zoals hulp van zorgprofessionals, gesprekken met een stoppen-met-roken-coach of groepstherapie, of hulpmiddelen als nicotinevervangers of medicijnen. Voor praktische handvatten wordt doorverwezen naar de website www.ikstopnu.nl. De campagne start na Stoptober 2020, en zal een looptijd hebben van een aantal jaren.

Campagnes vaak succesvol

Het Trimbos-instituut heeft een overzicht gemaakt van verschillende wetenschappelijke onderzoeken naar de effecten van dit soort massamediacampagnes in binnen- en buitenland op het stoppen met roken. Daaruit blijkt dat succesvolle campagnes een belangrijke pijler kunnen vormen voor het ontmoedigingsbeleid. Zo zorgt de jaarlijkse Stoptober campagne ervoor dat na drie maanden de helft en na een jaar ongeveer een kwart van de deelnemers blijvend is gestopt met roken. Na de ‘Nederland Stopt met Roken’-campagne rondom de jaarwisseling van 2003-2004 stopte 13,5 procent van de deelnemende rokers succesvol. De campagne ‘In iedere roker zit een stopper’ uit 2008 leidde tot meer dan een miljoen stoppogingen tussen mei en december, waarvan ongeveer een kwart na een jaar nog succesvol was. Die laatste campagne werd gecombineerd met een accijnsverhoging.

Ontmoedigende maatregelen

Ook ‘PUUR rookvrij’ kan profiteren van de combinatie met diverse maatregelen die de afgelopen periode zijn ingegaan om het stoppen met roken makkelijker te maken en beginnen met roken moeilijker. In april werd de prijs van een pakje sigaretten met één euro verhoogd. Sinds 1 juli zijn in alle supermarkten rookwaren uit het zicht geplaatst en is het rookverbod uitgebreid met onder andere de e-sigaret. Alle onderwijsterreinen moeten sinds 1 augustus rookvrij zijn. Sinds januari 2020 wordt professionele hulp om te stoppen met roken vergoed zonder dat het meetelt voor je eigen risico. Al deze maatregelen dragen bij aan de doelstelling van het kabinet: veel minder rokende volwassenen en een rookvrije generatie in 2040.

Zuiver en gezonder

PUUR staat voor zuiver en gezonder leven, vrij van sigaretten. Ook verwijst het naar mensen die puur voor de kinderen of puur voor hun gezondheid stoppen. De komende jaren moet de term net zo ingeburgerd raken als NIX18, de campagne om te voorkomen dat jongeren onder de achttien roken en drinken.

Zie voor meer informatie ook www.puurrookvrij.nl.

Categorieën
Geen categorie

05-11 | Tweede webinar Netwerk Nederland Rookvrij

Na de eerste op 21 september, organiseert het netwerk Nederland Rookvrij een tweede webinar voor zorgprofessionals, gemeenten, GGD’en, bedrijven & maatschappelijke partijen die aan de slag willen met rookvrij.

Wanneer
Donderdag 5 november

Tijd
16.00 – 17.30 uur

Programma
Tijdens het webinar gaat Maria Henneman in gesprek met diverse deskundigen die hun laatste inzichten, visies en ervaringen delen. Thema’s die op 5 november aanbod komen.

COVID-19 en roken: de laatste feiten en fabels
Nu overheden weer strengere maatregelen implementeren in de strijd tegen de Covid-19-pandemie, komt de vraag op of het de ‘morele plicht’ van zorgverleners is om mensen aan te sporen te stoppen met roken. Wat zijn de laatste inzichten van het roken van tabak, e-sigaretten, shisha-pijpen of cannabis in relatie tot het risico op Covid-19 besmetting. Hoe verhoudt zich dit tot het inademen van tweedehandsrook? Arts-epidemioloog Esther Croes (het Trimbos-instituut) neemt u mee in de laatste inzichten en fabels. Daarnaast geeft zij advies over welke interventies in Corona tijd de roker het beste helpt.

Stoppen met roken: het motiveren van kwetsbare groepen
Mensen met een lage opleiding profiteren veel minder van het beleid en maatregelen om te stoppen met roken. Zij hebben meer moeite om van het roken af te komen en ondervinden grotere gevolgen voor hun gezondheid van het roken. Ze lijden bijvoorbeeld vaker aan een chronische ziekte zoals COPD als gevolg van roken. Antirookcampagnes en stoppen-met-roken-hulp is voor deze groep vaak minder succesvol. Marieke Helmus, verslavingsarts en werkzaam voor Pharos, deelt haar ervaringen en kennis over een succesvolle integrale, persoonsgerichte stoppen-met-rokenaanpak als benadering van kwetsbare groepen met een rookverslaving.

Stoppen met roken: Stoptober 
Dit jaar werd Stoptober voor de zevende keer succesvol georganiseerd in Nederland. Debbie Prijs geeft ons een terugblik en kijkt graag alvast samen met u naar de toekomst: Stoptober2021.

Noodzakelijke maatregelen voor verdere tabaksontmoediging: verminderen van tabaksverkooppunten
Om het aantal rokers terug te dringen en in het bijzonder te voorkomen dat jeugdigen beginnen te roken zijn verdergaande maatregelen nodig. Naast substantiële prijsverhogingen, is het nodig om het aantal tabaksverkooppunten drastisch te verminderen. Dit kan middels een wettelijk vastgelegd vergunningenstelsel voor de verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten. Er bestaat ruime steun hiervoor onder de Nederlandse bevolking en de Tweede Kamer. Diverse partijen binnen het netwerk Nederland Rookvrij, waaronder SRPJ, NtvG en GvRV brengen dit thema onder de aandacht van de opstellers van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer in 2021. Wanda de Kanter gaat, namens Stichting Rookpreventie Jeugd, nader op dit onderwerp in. 

Aanmelden

Aanmelden is niet meer mogelijk.

Categorieën
Nieuws

Onderwijsterreinen moeten per 1 augustus rookvrij zijn

Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle onderwijsterreinen in Nederland rookvrij zijn. Een flink aantal onderwijsinstellingen is het al gelukt om hun eigen terrein rookvrij te maken. Om de rest te helpen op weg naar een rookvrij onderwijsterrein, introduceert het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vandaag: De Edsons. Een team dat onderwijsinstellingen bijstaat. Van een factsheet over hoe je rookvrij wordt, inspirerende voorbeelden van andere onderwijsinstellingen tot een driedelige animatieserie. Staatssecretaris VWS Paul Blokhuis: “Alles is gebaseerd op echte karakters met gebruik van voorbeelden van bestaande scholen. Zo zorgen we dat ook de laatste onderwijsinstellingen rookvrij worden.”  

‘Teamcaptain’ = voormalig MBO-docent Edson da Graça

Maak op www.rookvrijschoolterrein.nl kennis met team De Edsons; de ondernemende Edson, leerling Lisa, sportdocent Gino, onderwijsdirecteur Denise, deskundige Farida en conciërge Cor.

Het karakter van teamcaptain Edson is altijd positief en gaat voor elke uitdaging op zoek naar de oplossing. Zijn verschijningsvorm is gebaseerd op het karakter én uiterlijk van cabaretier, voormalig MBO-docent en presentator Edson da Graça, die naast zijn ‘eigen’ stem ook de stemmen insprak van alle andere karakters in de serie. Op luchtige wijze bespreken Edson en zijn team slimme, praktische oplossingen voor de uitdagingen waar niet-rookvrije instellingen nog voor staan. De verwachting is dat deze onderwijsinstellingen zich herkennen in de situaties en met de aangedragen oplossingen aan de slag gaan om hun eigen terrein rookvrij te maken. De video’s en andere tips en tricks staan op www.rookvrijschoolterrein.nl. De Edsons worden mede ondersteund door het Trimbos-instituut, de Gezonde School-adviseurs, GGD GHOR Nederland en Gezondheidsfondsen voor Rookvrij.

Staatssecretaris VWS Paul Blokhuis: “In het Nationaal Preventieakkoord hebben we afgesproken dat alle onderwijsterreinen rookvrij worden. Vanaf 1 augustus 2020 is het zover. Vanaf 1 januari 2021 wordt er ook actief op gehandhaafd door de NVWA. Heel belangrijk. Uit onderzoek blijkt namelijk; zien roken, doet roken. En dat willen we voorkomen. Elke dag beginnen nog gemiddeld 75 jongeren onder de 18 jaar met dagelijks roken.”

Categorieën
Nieuws

Uitbreiding rookverbod met e-sigaret

Vapen en dampen mag niet meer in het openbaar vanaf 1 juli. Waarom niet eigenlijk? Edson da Graça zocht het uit en sprak met een jongerenbrein-deskundige, een arts, jonge vapers en een vapeshop-medewerker over fabels en feiten rondom de e-sigaret. Check de mini-docu van 6 minuten onderaan deze pagina. Er is ook een kortere versie van 3 minuten beschikbaar.

Op alle plekken waar een rookverbod geldt – zoals cafés, restaurants, werkplekken en openbare gebouwen – mogen vanaf 1 juli 2020 ook geen e-sigaretten of tabaksverhittingsapparaten meer worden gebruikt. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS): “Roken in een vol restaurant voelt inmiddels aan als iets van heel lang geleden. Om gezondheidsschade te voorkomen en het goede voorbeeld te geven aan jongeren werd het hoog tijd dat we het roken van e-sigaretten in onder andere de horeca ook naar de geschiedenisboeken verwijzen. Ook deze maatregel draagt bij aan stoppen met roken makkelijker maken en beginnen moeilijker.”


In een mini-documentaire van 6 minuten onderzoekt Edson da Graça, in het dagelijks leven cabaretier en presentator van programma’ s als Willem Wever, de wereld achter de e-sigaret. Een wereld waarin duizenden smaakjes om aandacht vragen, van Mango Milkshake tot Strawberry Cheesecake en Latte Macchiato. In de vele blitse apparaten worden de vloeistoffen tot wel 400 graden celsius verhit en vervolgens geïnhaleerd. Met onbekende én bekende schadelijke gezondheidsgevolgen.

De verleiding van de verboden vrucht

Voor jongeren zijn de verleidingen groot en daar lijkt door de industrie handig op te worden ingespeeld. Eveline Crone, hoogleraar op de Erasmus Universiteit en jongerenbrein expert, herkent de signalen.” Jongeren zoeken naar vernieuwing en willen uitproberen. Uit onderzoek van het jongerenbrein blijkt dat zij ontvankelijker zijn voor de beloningen die daarbij horen – het geeft een fijn gevoel om iets nieuws te proberen en bij een groep te behoren. Dergelijke trends worden vervolgens populair bij jongeren en hier wordt door marketeers en sociale mediadeskundigen van bedrijven handig op ingespeeld met kleurrijke apparaatjes en verlokkelijke smaakjes. En dat legt deze bedrijven geen windeieren”, aldus Crone.

Max (23) en Kevin (22) begonnen beiden met vapen om van het roken af te komen. Met wisselend succes, ze zijn beide niet volledig gestopt met sigaretten. Geconfronteerd met de mogelijke schadelijke effecten reageerden ze geschrokken: “Geen idee dat vapen bijvoorbeeld ook neurologische effecten heeft op je gezondheid”, aldus Max.

Groot draagvlak voor maatregel

Arts bij het Trimbos-instituut Esther Croes ondersteunt de nieuwe maatregel die het beginnen met vapen moeilijker maakt. “Jongeren zijn zich in beperkte mate bewust van de schadelijke effecten die het inhaleren van de verhitte vloeistoffen veroorzaken. En misschien nog enger, er is nog weinig bekend over de schadelijke effecten op de lange termijn. Van veel smaakstoffen is niet bekend wat er gebeurt bij verhitting. Het Trimbos-instituut is erg blij met deze ontmoedigende maatregel en uitbreiding van het rookverbod. Er is ook groot draagvlak voor. Uit onderzoek van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij blijkt dat 7 op de 10 Nederlanders vinden dat de uitbreiding van het rookverbod met de e-sigaret een goede zaak is.”

Edson concludeert dat de stap naar het roken van tabakssigaretten ‘gewoon kleiner wordt’ en roept jongeren op goed na te denken ‘wat je doet’. 

Voor meer informatie over de e-sigaret:

Presentator Edson da Graça zoekt naar feiten en fabels over e-sigaret in een mini-docu. Bekijk de mini-docu hieronder.

Categorieën
Nieuws

Geen smaakjes meer om voor e-sigaretten om jongeren te verleiden

Mojito, popcorn, aardbei of hazelnoot. Zoete smaakjes als deze zullen worden verboden voor e-sigaretten. Het doel is om de e-sigaret minder aantrekkelijk te maken en jongeren ervan te weerhouden e-sigaretten te gebruiken.

Uit onderzoek van het Trimbos-instituut bleek eerder dat e-sigaretten een stuk schadelijker zijn voor de gezondheid dan werd gedacht, en dat de vooral de smaakjes jongeren weten te verleiden. Staatssecretaris Blokhuis laat aan de Tweede Kamer weten dat jongeren veel sneller tabakssigaretten gaan roken na het gebruik van de e-sigaret. Ontmoediging van de e-sigaret is dus essentieel.

Blokhuis: “De nieuwe inzichten bevestigen dat de rookvrije generatie die er aankomt ook een e-sigaretvrije generatie moet zijn. Voor e-sigaretten met allerlei verleidelijke, exotische smaakjes is daarin geen plaats.” (Bron: NOS)

EEN STAP DICHTERBIJ

Naast de smaakjes voor de e-sigaret, zullen er ook strengere regels worden opgesteld voor verhittingsapparaten voor tabak, zoals de IQOS. Met deze vooruitgang krijgen ze wettelijk dezelfde regels als gewone sigaretten. Zo komen we steeds dichter bij een Rookvrije Generatie; een wereld waarin geen kind meer begint met (e-)roken en niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen daarvan.