Meer dan een halve eeuw tabaksontmoediging

De strijd tegen het roken is er een van lange adem. Er zaten meer dan 30 jaar tussen het eerste rapport van de Gezondheidsraad over de gevaren van het roken (1957) en het moment dat parlement en regering de Tabakswet aannamen (1988). Die wet was een compro-mis tussen economie, ideologie en volksgezondheid, waarbij gezond-heid aan het kortste eind trok. Pas in 2002 werd de Tabakswet aangepast en kwam ze volledig in dienst te staan van het be-schermen van de volksgezondheid. Dit was de grote verdienste van Minister Els Borst, die daarbij de confrontatie met de tabaks-industrie niet had geschuwd. De laatste jaren lijkt het tabaks-ontmoedigingsbeleid in een maatschappelijke stroomversnelling gekomen, mede door het idee van een Rookvrije Generatie, een initiatief van KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting en het Longfonds.

KWF Kankerbestrijding heeft in samenwerking met Universiteit Maastricht en Alliantie Nederland Rookvrij een chronologisch overzicht gemaakt. In dit overzicht staan alle gebeurtenissen die een rol hebben gespeeld bij het Nederlandse tabaksontmoedigingsbeleid in een historische en internationale context. De belangrijkste acties vanuit de overheid worden geplaatst naast die van maatschappelijke organisaties en van de tabaksindustrie. Doordat ook de belangrijkste mijlpalen in het buitenland zijn opgenomen, kan de lezer zélf ontdekken hoe gebeurtenissen in binnen- en buitenland zich tot elkaar verhouden. Het uitgebreide notenapparaat biedt mogelijkheden tot verdere exploratie.

Bekijk hier de brochure ‘De geschiedenis van tabaksontmoediging’

Bekijk hier tabaksontmoediging door de jaren heen